ข่าวผู้บริหารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
 


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ วันนี้ (๙ ต.ค.๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ จังหวัด ได้แก่ ระดับประเทศ จำนวน ๔ จังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๔ จังหวัด โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเครือข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น จำนวน ๑๘ จังหวัด ได้แก่ ระดับประเทศ จำนวน ๔ จังหวัด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ จังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จังหวัดพิจิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จังหวัดลพบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จังหวัดตรัง ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ จังหวัดสตูล จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดจันทบุรี