ข่าวผู้บริหารนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมในการบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง แผนปฏิบัติการ (ประเทศไทยไร้ขยะ)
 


นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมในการบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง แผนปฏิบัติการ (ประเทศไทยไร้ขยะ) เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อำเภอเมือง จ.ลำพูน ซึ่งมีกำหนดออกอากาศในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย