ข่าวผู้บริหารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการ (ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน) และมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ
 


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการ (ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน) และมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา