ข่าวผู้บริหารนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สนามกีฬา อบจ.สระบุรี จ.สระบุรี จากนั้นร่วมเป็นเกียรติในการประกวดธิดาท้องถิ่น และงานพบปะสังสรรค์ครอบครัวท้องถิ่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ของจังหวัดสระบุรี ณ อาคารโดม อบจ.สระบุรี จ.สระบุรี