ข่าวผู้บริหารนายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 


นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมอบของที่ระลึกให้แก่หัวหน้า คณะศึกษาดูงานฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 378