( กรม )

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างผลิตเอกสารฯ   
21/05/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างผลิตเอกสารฯ   
21/05/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างถ่ายเอกสารฯ   
21/05/2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
21/05/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
21/05/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
21/05/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตเอกสาร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
21/05/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตเอกสาร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
21/05/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างพิมพ์หนังสือข้อมูลรายได้ฯ   
21/05/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างถ่ายเอกสารฯ   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างพิมพ์วุฒิบัตรฯ   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างซ่อมรถยนต์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างทำตรายางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำตรายางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/05/2567
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 9540 next last