( กรม )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
03/10/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ   
02/10/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างซ่อมเครื่องล้างจาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เย็น ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องล้างจาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคาร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 117 อัตรา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
29/09/2566
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 8098 next last