ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 300 ใบ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
17/07/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 300 ใบ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
17/07/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 200 ใบ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
17/07/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 200 ใบ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
17/07/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
17/07/2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านดงรัง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
17/07/2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.38-003 สายขุนดับจิต หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 4 บ้านหยงสตาร์ [องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม]   
16/07/2567
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังคัน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
16/07/2567
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
16/07/2567
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังคัน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
16/07/2567

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(กรมฯ))

More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
08/03/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
13/02/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
12/01/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
14/12/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
16/11/2565
  • 10,627,816
  • 1