ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ขอบเขตของงานโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์การปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนฯ   
11/04/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างผลิตเอกสารฯ   
11/04/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างผลิตเอกสารฯ   
11/04/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมฯ   
11/04/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
11/04/2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลุ่มชุมชนหมู่ที่ 9 ข้างวัดพรหมประสิทธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลพุคำจาน [องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี]   
11/04/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14ระหว่างซ.1กับซ.2(ทางหนีไฟ) [เทศบาลนครรังสิต]   
10/04/2567
file1 file2 file3
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
09/04/2567
ประกาศราคากลาง โครงการลานคอนกรีตเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมสบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
09/04/2567
ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายไสว โพธิ์งาม ถึง บ้านนางสมพร ฤาชัย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมสบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
09/04/2567

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(กรมฯ))

More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
08/03/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
13/02/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
12/01/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
14/12/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
16/11/2565
  • 10,580,836
  • 82