หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/05/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศรวมใจช่วยเหลือประชาชนใน 6 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัย 02/01/2548
มาตรการงดและลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินแก่ประชาชนที่ประสบภัย 01/01/2548
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการที่ไม่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน 31/12/2547
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ 31/12/2547
การดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันสัญญาของข้าราชการที่ลาไปศึกษาและฝึกอบรม 31/12/2547
รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงานติดตามความช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. ที่เดินทางไปปฏิบัตหน้าที่ใน 6 จังหวัดภาคใต้ 31/12/2547
การก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัย 31/12/2547
แนวทางการดำเนินการของ อปท. ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ด้านงบประมาณและการพัสดุ) 31/12/2547
ให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อออกใบมรณบัตรให้แก่ผู้เสียชีวิต จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 31/12/2547
แจ้งแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ถล่มที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ในจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง สตูล และระนอง 31/12/2547
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยจากธรณีพิบัติ 31/12/2547
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง 31/12/2547
การกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการจำแนกสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2548 31/12/2547
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2547 31/12/2547
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ระดับ 8 31/12/2547
แนวทางการดำเนินการให้ อบจ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว 6 จังหวัดภาคใต้ 30/12/2547
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/12/2547
ท้องถิ่นรวมใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย 6 จังหวัดภาคใต้ 30/12/2547
การฟื้นฟูปรับปรุงสภาพพื้นที่ (ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ระนอง,ตรัง,สตูล) 30/12/2547
การเบิกจ่ายงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและเกิดคลื่นขนาดใหญ่ 29/12/2547
first previous ข้อมูลที่ 27321 - 27340 จาก 28155 next last