การค้นหาหนังสือราชการ
  1.สามารถค้นหาหนังสือราชการจากเงื่อนไขต่างๆได้ตามปกติ
  2. การค้นหาหนังสือราชการจากเงื่อนไขหน่วยงาน
    2.1 หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
         จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
    2.2 หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
         จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
ปิด

ค้นหาข้อมูล

ถึงวันที่ :   
ปัจจุบัน ยกเลิก
ถึงวันที่ :   
  • 283,491,917
  • 11,755