( กรม )

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 1 เรื่อง   
18/02/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
18/02/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
18/02/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง   
18/02/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 1 เรื่อง   
18/02/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   
18/02/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
18/02/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
18/02/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 โครงการ   
18/02/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ   
15/02/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 1 เรื่อง   
15/02/2562
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
15/02/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
15/02/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง   
15/02/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
13/02/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
13/02/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
13/02/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง   
13/02/2562
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
11/02/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
11/02/2562
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2330 next last