( กรม )

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 เรื่อง   
19/02/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
18/02/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 2 เรื่อง   
18/02/2563
ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน รายละเอียดข้อมูลราคากลางหรือการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อหรือจ้าง   
17/02/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 เรื่อง   
17/02/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 11 โครงการ   
17/02/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 โครงการ   
13/02/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ   
13/02/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ   
12/02/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ   
12/02/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 2 เรื่อง   
12/02/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 โครงการ   
11/02/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 เรื่อง   
07/02/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
07/02/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 3 เรื่อง   
07/02/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ   
07/02/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 6 โครงการ   
06/02/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 2 เรื่อง   
06/02/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 13 โครงการ   
06/02/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
06/02/2563
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3113 next last