( กรม )

ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
09/04/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 เรื่อง   
09/04/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ   
09/04/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง   
08/04/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ   
08/04/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 โครงการ   
07/04/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
07/04/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ   
07/04/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง สอบราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ   
07/04/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 4 โครงการ   
07/04/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 4 โครงการ   
07/04/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 โครงการ   
02/04/2564
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลางงานการจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563   
01/04/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
01/04/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ   
01/04/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
31/03/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 10 โครงการ   
31/03/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ   
31/03/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 4 โครงการ   
31/03/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
30/03/2564
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 4038 next last