( กรม )

ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
24/11/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
23/11/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
23/11/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
23/11/2564
ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร/ร่างขอบเขตของงาน/ราคากลาง งานจ้างดำเนินการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 ระบบ   
23/11/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 3 โครงการ   
22/11/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   
19/11/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
19/11/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 2 โครงการ   
18/11/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 3 โครงการ   
18/11/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
18/11/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
17/11/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
17/11/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
17/11/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ   
17/11/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   
17/11/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
12/11/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 โครงการ   
12/11/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   
12/11/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
11/11/2564
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 4520 next last