( กรม )

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ฯ   
02/06/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ฯ   
02/06/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
02/06/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
02/06/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
02/06/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
02/06/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
02/06/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
02/06/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
02/06/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
02/06/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Fujixerox Docuprint P455D จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
01/06/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Fujixerox ApeosPrint C325Dw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
01/06/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 3080 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
01/06/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างถ่ายเอกสาร ฯ   
31/05/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์หนังสือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
31/05/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ (รถตู้) ฯ   
31/05/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างพิมพ์วุฒิบัตรฯ   
31/05/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างพิมพ์หนังสือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
31/05/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 200 ใบ ฯ   
31/05/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 300 ใบ ฯ   
31/05/2566
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 7175 next last