ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
งานจ้างดำเนินโครงการจัดทำวารสารทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออนไลน์ (DLA E-Magazine)   
20/01/2560
จัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค.2560   
20/01/2560
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการศึกษาข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,000 เล่ม   
20/01/2560
งานจ้างเหมาผลิตกระดาษคำตอบและตรวจกระดาษคำตอบโครงการจัดพิมพ์แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด อปท. ทุกแห่งดำเนินการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนใน 4 ระดับชั้น ได้แก่ ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษากำหนด   
19/01/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   
18/01/2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประสอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจร (หน้าวัดป่าบ้านเหล่า - ถนนทางขึ้นฌาปนสถานบ้านแม่เผื่อ) บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวีงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย]   
20/01/2560
file1
ประสอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจร (หน้าวัดป่าบ้านเหล่า - ฌาปนสถานวัดป่าบ้านเหล่า) บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวีงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย]   
20/01/2560
file1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตก (หน้าบ้านนางบัวไหล - สามแยกข้างหอประชุม) บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย]   
20/01/2560
file1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตก (หน้าบ้านนายบัวสอน - สามแยกบ้านนายทองคำ) บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย [เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย]   
20/01/2560
file1
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน [เทศบาลเมืองอ่างศิลา]   
20/01/2560

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,488,592
  • 1,104