ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
18/12/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ   
17/12/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 2 เรื่อง   
17/12/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 1 เรื่อง   
17/12/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
17/12/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างถมดินบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
18/12/2561
file1
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก+ตีเส้นจราจร บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 จำนวน 3 จุด [องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ]   
18/12/2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และรั้วสินสมุทร [เทศบาลนครรังสิต]   
18/12/2561
file1 file2 file3
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองสองห้องและหมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนอก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
17/12/2561
file1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. [เทศบาลนครรังสิต]   
17/12/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,270,481
  • 1,159