ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง   
25/01/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
25/01/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 4 โครงการ   
22/01/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 4 โครงการ   
21/01/2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ๑๕ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลตำบลแสนสุข]   
25/01/2564
file1 file2 file3
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงตามระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกของเหลว (น้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๐๒๑ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
25/01/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู]   
25/01/2564
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 [อบต.เขากะลา]   
22/01/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
22/01/2564

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,971,206
  • 961