ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
พิมพ์หนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 17,000 เล่ม พร้อมจัดส่งให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด   
13/06/2560
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 11,000 เล่ม พร้อมจัดส่งให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด   
13/06/2560
ประกาศเชิญชวน มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง ให้ยื่นข้อเสนองานจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)   
02/06/2560
งานจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)   
31/05/2560
จัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.60 - วันที่ 2 มิ.ย.60   
30/05/2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัทล์คอนกรีตหมู่ที่ ๗ จากถนนลาดยางเดิม ถึงบ้านนางซิ้ม กิมบุญมี [อบต.เนินมะกอก]   
23/06/2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสวนสาธารณะภักดีราชา บริเวณซอยรังสิต-นครนายก 45 [เทศบาลนครรังสิต]   
23/06/2560
file1 file2
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะและที่พักผู้ดูแลสวนสาธารณะ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 8 [เทศบาลนครรังสิต]   
23/06/2560
file1 file2
ประกาศเพิ่มเติมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง (เฉพาะงานก่อสร้างหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง) หมู่ที่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ครั้งที่ 2) [อบต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม]   
23/06/2560
file2
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านก้อนเส้า หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ]   
22/06/2560

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,618,661
  • 499