ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ   
20/04/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
19/04/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ   
19/04/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
18/04/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
18/04/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประ่ชาสัมพันธ์ราคากลาง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม 2 [เทศบาลตำบลหัวนา]   
20/04/2561
ราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านอีเติ่ง ม 7 [เทศบาลตำบลหัวนา]   
20/04/2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ ทาง ม 13 [เทศบาลตำบลหัวนา]   
20/04/2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนพัชนี-กู้กู หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต]   
19/04/2561
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครรังสิต [เทศบาลนครรังสิต]   
18/04/2561
file1 file2 file3

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,021,342
  • 207