ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 10 โครงการ   
11/08/2565
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 14 โครงการ   
11/08/2565
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 20 โครงการ   
11/08/2565
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 21 โครงการ   
11/08/2565
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
11/08/2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
15/08/2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สายและเปลี่ยนช่องสัญญาณเครือข่าย [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
15/08/2565
ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลเมืองบางบัวทอง]   
12/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา สมัยสามัญ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
11/08/2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองโพธิ์กรุ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 3 [องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง]   
11/08/2565
file1 file2

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,336,261
  • 526