ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 โครงการ   
18/06/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
18/06/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
18/06/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 40 เรื่อง   
15/06/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 โครงการ   
15/06/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศราคากลาง [เทศบาลตำบลกุดชมภู]   
18/06/2561
ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย ตำบล เขากะลา เชื่อมต่อตำบลเขาทอง [องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา]   
18/06/2561
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
18/06/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14 ของเทศบาลตำบลกุดชมภู [เทศบาลตำบลกุดชมภู]   
18/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป (อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี) [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
15/06/2561
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,088,990
  • 80