ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
24/04/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
24/04/2562
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 12 เดือน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
24/04/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
24/04/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
23/04/2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
25/04/2562
ประกาศ อบต.ดงละคร เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุในการดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร]   
25/04/2562
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 ซอย C1-44 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก]   
25/04/2562
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 ซ.ช้างร้อง (ฝั่งขวา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก]   
25/04/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก]   
25/04/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,379,697
  • 1,276