ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
17/10/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 1 เรื่อง   
12/10/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง   
12/10/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
28/09/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
28/09/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกวดราคาจ้างผลิดตเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบวารสารรังสิตโพสต์และจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลนครรังสิต]   
17/10/2561
file1 file2
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตลาดเก่า [เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม]   
17/10/2561
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านน้อยป่าแฝก ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
16/10/2561
file1
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 2 [องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช]   
16/10/2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
16/10/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,200,122
  • 1,753