ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
21/10/2562
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่เสื่อมสภาพ   
16/10/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
09/10/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
09/10/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
09/10/2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ [องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง]   
21/10/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง [องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง]   
21/10/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง [องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง]   
21/10/2562
file1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง [องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง]   
21/10/2562
file1
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย]   
21/10/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,561,045
  • 1,025