ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
จัดพิมพ์คู่มือเอกสารมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. (คู่มือมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์คนพิการ และคู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน) จำนวน 2 รายการ รายการละ 10,000 เล่ม   
28/06/2559
จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559   
28/06/2559
จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2559   
24/06/2559
การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณภายในและภายนอก อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
23/06/2559
จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559   
22/06/2559

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม]   
28/06/2559
file1
ประกาศสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี จำนวน 3 โครงการ (ก่อสร้าง เมรุ ม.7,ปรับปรุงแหล่งน้ำดิบผิตน้ำประปา ม.2,ขุดลอกห้วยขี้หมู ม.3) [องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร]   
27/06/2559
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารริมทาง [เทศบาลเมืองกะทู้]   
27/06/2559
file1 file2 file3
สอบราคาจ้างโครงการถมดินที่สาธารณะข้างสระน้ำหนองวัว หมู่ที่ 5ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ]   
27/06/2559
file1 file2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาดงไพร [อบต.บ้านซ่าน]   
27/06/2559

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,301,435
  • 1,220