ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 100 เครื่อง สำหรับนำมาใช้ในราชการ สถ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
09/12/2559
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,750 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 35 คัน สำหรับนำมาใช้ในกราชการ สถ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
09/12/2559
ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้รองรับ IPV6 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
08/12/2559
จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560   
06/12/2559
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำหรับโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560   
06/12/2559

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ทต.บ้านเชียง อ.หนองหาน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ทต.บ้านเชียง อ.หนองหาน]   
07/12/2559
ประมูลกาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนนลาดยาง สายบ้านท่าลี่ - บ้านยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย [องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย]   
07/12/2559
file1
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งทั้งหมด 7 ชุมชน จำนวน 43 จุด [เทศบาลตำบลเมืองเก่า]   
07/12/2559
file1 file2
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งสูง - ป่าชุมชน หมู่ที่ 4 [องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่]   
07/12/2559
file1 file2
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านกุดน้ำใสหมู่ที่ 1 เชื่อมถนนมิตรภาพ [เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น]   
06/12/2559
file1 file2 file3

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,454,091
  • 30