ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
16/10/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)   
15/10/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
15/10/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการ   
15/10/2563
ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง/ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ สำหรับนำมาใช้ในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
14/10/2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะ จำนวน 30 ใบ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
19/10/2563
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [อบต.เขากะลา]   
16/10/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง ประวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยฮู หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยาง ตำบลเขมราฐ สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 12 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา]   
14/10/2563
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [อบต.เขากะลา]   
14/10/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563 [เทศบาลตำบลเกาะเพชร]   
14/10/2563

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,905,180
  • 66