ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
15/12/2560
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
15/12/2560
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 4 เรื่อง   
15/12/2560
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
15/12/2560
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
14/12/2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ผู้ชนะการเสนอราคา ทางหลวงท้องถิ่น รอ.สถ.146-01 หมู่ที่ 5 [องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง]   
15/12/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) [เทศบาลตำบลกุดชมภู]   
15/12/2560
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น (สส.ถ.6-0002๗ สายคลองไทยบำรุง-คลองตาจ่า หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลบางยี่รงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
14/12/2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14 ซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลนครรังสิต]   
14/12/2560
file1 file2 file3
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล]   
14/12/2560
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,882,863
  • 211