ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 6 โครงการ   
25/11/2565
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 6 โครงการ   
25/11/2565
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
25/11/2565
ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง /ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางหรือการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง /ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อหรือจ้าง   
25/11/2565
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
24/11/2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายบ้านนายตุณ ดวงแก้ว [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน]   
25/11/2565
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายบ้านนายตุณ ดวงแก้ว [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน]   
25/11/2565
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาโล้น ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจากแยกบ้านนายสยาม ศรีเมือง ถึงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนายเบญจะ สิงห์ทอง [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน]   
25/11/2565
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาโล้น ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจากแยกบ้านนายสยาม ศรีเมือง ถึงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนายเบญจะ สิงห์ทอง [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน]   
25/11/2565
ประกาศประกวดราคา โครงการซ่อม/สร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 สาย สบ 6083 แยกวัดคลองม่วงเหนือ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา โครงการซ่อม/สร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 สาย สบ 6083 แยกวัดคลองม่วงเหนือ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง]   
25/11/2565

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,383,088
  • 175