ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฐจ 7575 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
21/03/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฐจ 7575 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
21/03/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 6 กย 2170 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/03/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 6 กย 2170 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/03/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 6 กย 2170 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/03/2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณอ่างเก็บน้ำท่าเดื่อ-ที่นายสุทน จันทร ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว]   
21/03/2566
ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลตำบลขนอม]   
21/03/2566
ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลตำบลขนอม]   
21/03/2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา จากบ้านนายกแตนเชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อบต.โพธิ์เก้าต้น]   
21/03/2566
file1 file2 file3
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น จุดที่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านยุบใหญ่ [องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง]   
20/03/2566

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(กรมฯ))

More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
13/02/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
13/02/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
12/01/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
14/12/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
16/11/2565
  • 10,430,031
  • 14