ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
09/04/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 เรื่อง   
09/04/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ   
09/04/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง   
08/04/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ   
08/04/2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่2 [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
09/04/2564
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 อบต.หนองย่างเสือ [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
09/04/2564
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ [เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู]   
08/04/2564
ประกาศเิปดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีใส หมู่ที่ ๓ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด [องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์]   
08/04/2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (บ้านชื่นชม) [องค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม]   
08/04/2564

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,068,523
  • 266