ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2560 รวม 12 เดือน   
27/09/2559
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 อัตรา พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2560   
27/09/2559
สอบราคาการจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ   
27/09/2559
งานจ้างดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
27/09/2559
จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 งาน   
27/09/2559

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ภายในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม [องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง]   
27/09/2559
file1 file2 file3
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) [เทศบาลนครรังสิต]   
27/09/2559
file1
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) [เทศบาลเมืองอ่างศิลา]   
26/09/2559
file1
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.6 [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์]   
24/09/2559
file1 file2
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างร่องระบายน้ำม.7 [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์]   
24/09/2559
file1 file2 file3

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,389,206
  • 892