ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
จัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 พ.ค.60   
28/04/2560
ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,750 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 35 คัน สำหรับนำมาใช้ในราชการ สถ. (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
26/04/2560
จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance : LPA) ประจำปี 2560   
26/04/2560
จัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย.2560   
25/04/2560
จัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 23-25 เม.ย.2560   
21/04/2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าบ้านนางประหลาด พรมเปลว หมู่ที่ 9 [เทศบาลตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี]   
28/04/2560
file1 file2
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามโครงการจัดซื้อถังขยะ [องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ]   
27/04/2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี]   
27/04/2560
file1
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามโครงการจัดซื้อถังขยะ [องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ]   
27/04/2560
ประกาศราคากลางตามโครงการจัดซื้อถังขยะ [องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ]   
27/04/2560

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,572,193
  • 197