ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่ประกาศ/เอกสารประกวดราคางานซื้อหรือจ้าง   
20/02/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
20/02/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
20/02/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
20/02/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
20/02/2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปูพาราแอสฟันส์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม สายทางหมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 2 [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
20/02/2562
ประกาศรายซื้อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดย Overlay Asphalic concere ทับคอนกรีต ย้านท่ามะตูม - บ้านนาล้อม หมู่ที่ 10 [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
20/02/2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่อมหมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อบต.แหลม อ.หัวไร จ.นครศรีธรรมราช]   
18/02/2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
18/02/2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมประสิทธิ์ [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
18/02/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,321,467
  • 38