ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
23/09/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 3 โครงการ   
23/09/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
23/09/2564
ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง /ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางหรือการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
23/09/2564
ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง /ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางหรือการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
23/09/2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ [องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ]   
23/09/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงท่อข้ามถนน หมู่ที่ ๗ บริเวณไร่นายสมศักดิ์ ใยโฉม ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
23/09/2564
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (ถนนบ.หนองกัญญา -บ.หนองเกาะ ช่วงที่ 4) [อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์]   
23/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านชัฏหนองยาว ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
23/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลห้วยขมิ้น จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
23/09/2564

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,158,088
  • 72