ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
จัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.2560   
24/02/2560
จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ.60   
21/02/2560
จัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่22-24 ก.พ.2560   
21/02/2560
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทางหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ (รายปักษ์) ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 รวมจำนวน 3 ครั้ง   
20/02/2560
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 6 คัน สำหรับนำมาใช้ในราชการ สถ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
17/02/2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหลังดับเพลิงอ่างศิลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [เทศบาลเมืองอ่างศิลา]   
28/02/2560
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำบริเวณซอย 6 มิตรสัมพันธ์ ถึงซอยสำนักสงฆ์พรหมสุนทร [เทศบาลเมืองอ่างศิลา]   
28/02/2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ [องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่]   
28/02/2560
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก หม่ที่ 7 บ้านโคกตะคร้อ [องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย]   
27/02/2560
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองหนองปล้องถึงลำเหมืองหนองกุ่ม หมู่ 1 บ้านแม่พริกลุ่ม ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง [สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก]   
24/02/2560
file1 file2

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,523,466
  • 833