ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 โครงการ   
06/12/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ   
06/12/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 10 เรื่อง   
04/12/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
04/12/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 2 เรื่อง   
04/12/2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคำภูลา [เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู]   
06/12/2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
06/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษางานภูมิทัศน์บริเวณที่ดินโรงเรียนมัธยมนครรังสิต [เทศบาลนครรังสิต]   
04/12/2562
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อบต.หนองย่างเสือ [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
04/12/2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
04/12/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,615,893
  • 179