ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 4 โครงการ   
16/08/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   
16/08/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
16/08/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ   
15/08/2561
ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
15/08/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาคลอง หมู่ที่ 7 (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม]   
16/08/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาคลอง หมู่ที่ 7 (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม]   
16/08/2561
ประกาศ e-bidding โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังบาล หมู่ที่ 10 ขนาด 8x17.50 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) [องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล]   
15/08/2561
file1 file2 file3
ประกาศ e-bidding โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.วังบาล ขนาด 8x21 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด [องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล]   
15/08/2561
file1 file2 file3
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำกลม dai 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 [เทศบาลตำบลบ้านโคก]   
15/08/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,141,572
  • 23