ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางสถานีวิทยุ ช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย.60 ถึงวันที่ 30 พ.ค.60 จำนวน 1 งาน   
22/03/2560
งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 จำนวน 1 โครงการ   
20/03/2560
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา2559   
14/03/2560
งานจ้างดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   
14/03/2560
จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15-17 มี.ค.60   
13/03/2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)) [องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง]   
22/03/2560
file1
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทองเมืองใหม่หมู่ 10 ประปาบาดาลขนาดกลาง [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
22/03/2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแจ้งตัดใจหนึ่งที่ 7 แบบบาดาลขนาดกลาง [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
22/03/2560
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยเสม็ดนอกพัฒนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [เทศบาลเมืองอ่างศิลา]   
17/03/2560
file1
ราคากลางประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ มีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศ์กเมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง]   
17/03/2560
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,543,742
  • 784