ติดต่อสอบถาม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
เลขหมายโทรศัพท์กลาง สถ. กด 0-2241-9000 ต่อเบอร์โทรภายใน
เลขหมายสื่อสารมหาดไทย (Hotline) กด 860 หรือ 51288 ต่อเบอร์โทรภายใน


View Larger Map
  • 96,352,433
  • 870