( อปท. )

ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 67 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
04/07/2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2567 (อบต.บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร)   
04/07/2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2567 (อบต.บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร)   
04/07/2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2567 (อบต.บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร)   
04/07/2567
เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2567   
02/07/2567
เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประชาสัมพันธ์งบทดลอง เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2567   
02/07/2567
เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2567   
02/07/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2567 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
02/07/2567
file1
เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567   
02/07/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   
01/07/2567
file1
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองวารินชำราบ   
01/07/2567
file1
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองวารินชำราบ   
01/07/2567
file1
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
26/06/2567
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
18/06/2567
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน พ.ค.67 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
10/06/2567
file1
เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประชาสัมพันธ์งบทดลอง เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2567   
07/06/2567
เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประชาสัมพันธ์งบรายรับจ่าย เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2567   
07/06/2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (อบต.บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร)   
07/06/2567
ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ของเทศบาลตำบลโซง   
07/06/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
07/06/2567
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 5113 next last