( อปท. )

รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 (อบต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)   
18/09/2566
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์งบเดือนสิงหาคม 2566   
10/09/2566
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์งบเดือนกรกฎาคม 2566   
10/09/2566
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ทต.แสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
08/09/2566
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 (อบต.ค้างพลู)   
07/09/2566
ประกาศเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566   
06/09/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
06/09/2566
file1
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รายงานรับจ่าย เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2566   
06/09/2566
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบทดลอง เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2566   
06/09/2566
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองวารินชำราบ   
01/09/2566
file1
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (อบต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)   
24/08/2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ? มิถุนายน 2566)   
21/08/2566
งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
17/08/2566
งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
17/08/2566
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566 ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
17/08/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
16/08/2566
file2
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รายงานรับจ่าย เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2566   
09/08/2566
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบทดลอง เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2566   
09/08/2566
ประกาศเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566   
08/08/2566
งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   
07/08/2566

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 4947 next last