( กรม )

ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2567   
22/03/2567
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร   
28/02/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567   
21/02/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567   
08/02/2567
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 (เพศหญิง) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร   
22/01/2567
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร   
17/01/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2566   
06/12/2566
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี   
20/11/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2566   
27/10/2566
ประชาสัมพันธ์รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น   
18/10/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เอกสารวิชาการ เรื่อง คำถาม - คำตอบ จากแนวความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
04/10/2566
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร   
22/09/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2566   
21/09/2566
การอนุมัติให้เทศบาลกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
23/08/2566
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร   
08/08/2566
การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย   
04/07/2566
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร   
01/06/2566
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อเหลืองคอปกโปโล สกรีน กำลังใจ 100 ตัว เพื่อให้สมาชิกสมาคมคนตาบอด ร่วมลงนาม และ จุดเทียนชัยถวายพระพร   
12/04/2566
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย   
24/03/2566
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน (วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน)   
21/03/2566
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 702 next last