/ สำนักงาน กบท. / สำนักงาน ก.ฌ. / สำนักงาน จ.ส.ท.

ค้นหา

สำนักงาน จ.ส.ท.

ประกาศเผยแพร่การสอบราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2566   
13/05/2567
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลางงานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2566   
30/04/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 เรื่อง   
03/04/2567
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
06/03/2567
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลางงานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564   
03/12/2564
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 เรื่อง   
07/05/2564
เว็บไซต์ของสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      (คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงาน จ.ส.ท. WWW.LGP.GO.TH)
11/12/2556
first previous ข้อมูลที่ 1 - 7 จาก 7 next last