( เทศบาล )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทน.นศ. ครั้งที่ 1/2567 [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
01/05/2567
รับโอน/รับย้าย พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
04/01/2566
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
01/04/2565
รับโอน/รับย้าย พนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
11/03/2565
รับโอน/รับย้าย พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 5 อัตรา [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
11/03/2565
ประกาศรับโอน/ย้าย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
27/12/2564
รับโอน/ย้าย สายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นบห.สธ.ระดับกลาง) [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
02/12/2564
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
01/12/2564
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ (เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์) [เทศบาลตำบลโนนดินแดง]   
18/03/2563
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
02/01/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
02/01/2563
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
07/11/2562
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2562 เทศบาลตำบลแหลมสัก [เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่]   
30/10/2562
file1
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
26/09/2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
26/07/2562
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
05/07/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
05/07/2562
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
10/05/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
19/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบพนักงานจ้าง [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
11/02/2562
file1 file2
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 102 next last