( อปท. )

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกกเชียง จากถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนางถ่าน แสนเงิน ถึงบริเวณบ้านนายหมอ รังษีบุตร [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
21/05/2567
file1
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวังกกจาน บริเวณบ้านนางสุรินทร์ สุขแสง (ซอย 5 เหนือ). [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
21/05/2567
file1
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
21/05/2567
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
21/05/2567
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
21/05/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญ โดยการขุดสระน้ำดิบขนาดกว้าง ๖๗.๐๐ + ๔๙.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ + ๖๘.๐๐ เมตร ลึก ๘.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๖๖ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา ตำบลห้วยโจด พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด]   
21/05/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญ โดยการขุดสระน้ำดิบขนาดกว้าง ๖๗.๐๐ + ๔๙.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ + ๖๘.๐๐ เมตร ลึก ๘.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๖๖ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา ตำบลห้วยโจด พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด]   
21/05/2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญ โดยการขุดสระน้ำดิบขนาดกว้าง ๖๗.๐๐ + ๔๙.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ + ๖๘.๐๐ เมตร ลึก ๘.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๖๖ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา ตำบลห้วยโจด พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด]   
21/05/2567
file1 file2
ประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน และ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลตำบลเทพวงศา]   
20/05/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรึต (Asphaltic Concrete) รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 3021 หมู่ที่ 10 บ้านหนองเขียว ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,005.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,025.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 4,938,000 บาท [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย]   
20/05/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรึต (Asphaltic Concrete) รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 3021 หมู่ที่ 10 บ้านหนองเขียว ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,005.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,025.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 4,938,000 บาท [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย]   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๘ บ้านซับไทร บริเวณถนนสายข้างสหกรณ์ไทยมิลค์ [องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง]   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองพลับ บริเวณไร่นางกัญญา ทับทิม ถึงบริเวณไร่นางคำกลอน กันยา [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
20/05/2567
file1
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองพลับ บริเวณไร่นางกัญญา ทับทิม ถึงบริเวณไร่นางคำกลอน กันยา [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
20/05/2567
file1
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกกเชียง จากถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนางมะลิ กาฬภักดี ถึงบริเวณบ้านนายอินปัน ชาวป่า [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
20/05/2567
file1
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านน้อยป่าแฝก จากสุดถนนคอนกรีตบริเวณไร่นายเลิศศิลป์ บุญทีรภัทร ถึง บริเวณไร่นางดวงเดือน หนูสุข [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
20/05/2567
file1
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านห้วยโป่ง หมู่ ๕ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล เชื่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ ๖ ตำบลเวียง อำเภอเทิง รหัสสายทาง ชร ถ ๗๒ ๐๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อบต.ต้า ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
20/05/2567
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชัฏหนองยาว จากสี่แยกบริเวณไร่ทนาย ถึง บริเวณบ้านนางสุมลมาร สุระสิงโตทอง [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
20/05/2567
file1
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านชัฏหนองยาว ตําบลห้วยขมิ้น จากสุดถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายมนตรี วิมุตรศรี ถึงถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายจรูญ จรัส ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
20/05/2567
ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง (ก่อสร้างโรงสูบน้ำ คสล.คลองหินดาน ม.5) [องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่]   
20/05/2567

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 13237 next last