ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
การจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567   
09/07/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2567   
11/06/2567
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559   
10/06/2567
ขอเชิญร่วมบริจาคในงาน วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน ประจำปี 2567   
20/05/2567
กรอบการลงทุนของภูมิภาค (RIF) พ.ศ. 2570 แผนงาน GMS   
03/05/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 67 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
04/07/2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2567 (อบต.บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร)   
04/07/2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2567 (อบต.บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร)   
04/07/2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2567 (อบต.บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร)   
04/07/2567
เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2567   
02/07/2567

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,627,808
  • 1,253