ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
19/04/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2567   
22/03/2567
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร   
28/02/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567   
21/02/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567   
08/02/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
22/04/2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567 (อบต.บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร)   
10/04/2567
ประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2567 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นม   
05/04/2567
เทศบาลตำบลนาขยาด ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2567   
04/04/2567
ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ   
03/04/2567
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,583,896
  • 24