ข่าวรับสมัครงาน

ค้นหา

ข่าวรับสมัครงาน ( กรม )

More
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด ผ่านเว็บไซต์   
18/12/2560
file1

ข่าวรับสมัครงาน ( อบจ. )

More
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [นราธิวาส]   
06/02/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน [องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส]   
22/08/2559
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
24/12/2558
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [อบจ.นราธิวาส]   
12/02/2558
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
03/09/2557

ข่าวรับสมัครงาน ( เทศบาล )

More
รับโอน/รับย้าย พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
04/01/2566
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
01/04/2565
รับโอน/รับย้าย พนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
11/03/2565
รับโอน/รับย้าย พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 5 อัตรา [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
11/03/2565
ประกาศรับโอน/ย้าย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
27/12/2564

ข่าวรับสมัครงาน ( อบต. )

More
ีประกาศรับโอน/ย้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา อบต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก]   
04/08/2565
ีประกาศรับโอน/ย้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา อบต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก]   
04/08/2565
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกกซาง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน]   
23/06/2565
โครงการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.76-047 ถนนสายกลางภายในหมู่บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 [องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ]   
13/09/2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม]   
07/05/2564
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,583,066
  • 40