เศรษฐกิจ/สังคม/การมีส่วนร่วม

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): รับได้ทั้งหมด ไม่ถือเป็นการรับซ้ำซ้อน
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]

คำตอบ (2): การจ่ายเงิน ต้องใช้หลักฐานการรับเงิน คือบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่ว่าเงินสด หรือ โอนเข้าธนาคาร ก็ต้องมีหลักฐานผู้รับเงิน ถ้าบัตรหมดอายุก็ต้องทำบัตรใหม่ ก็ทำหนังสือถึงผู้พิการให้ทำบัตรใหม่ เมื่อไม่มีหลักฐานการรับเงินมาก็ต้องงดจ่ายชั่วคราวจนกว่าจะมีบัตรใหม่ ไม่มีความผิดอะไร
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]

คำตอบ (3): มีสิทธิรับเบี้ยความพิการครับ ระเบียบ มท. ว่าด้วยฯเบี้ยความพิการ ไม่จำกัดคุณสมบัติเรื่อง
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]


first previous ข้อมูลที่ 1 - 3 จาก 3 next last

  • 99,772,803
  • 2,437