ทำเนียบอธิบดี


อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
รูป
 
นายขจร ศรีชวโนทัย
01 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
รูป
 
นายประยูร รัตนเสนีย์
01 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
รูป
 
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
01 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายจรินทร์ จักกะพาก
01 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
20 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2558
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
01 ตุลาคม 2555 - 19 มิถุนายน 2556
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา
28 พฤศจิกายน 2554 - 30 กันยายน 2555
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
20 ธันวาคม 2553 - 28 พฤศจิกายน 2554
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายสุรชัย ขันอาสา
01 ตุลาคม 2553 - 19 ธันวาคม 2553
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายไพรัตน์ สกลพันธุ์
01 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายมานิต วัฒนเสน
12 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2552
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายสุกิจ เจริญรัตนกุล
20 ตุลาคม 2551 - 11 มีนาคม 2552
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายสมพร ใช้บางยาง
30 ตุลาคม 2549 - 19 ตุลาคม 2551
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายสาโรช คัชมาตย์
19 มีนาคม 2547 - 29 ตุลาคม 2549
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายพงศ์โพยม วาศภูติ
01 ตุลาคม 2546 - 18 มีนาคม 2547
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบอธิบดี
 
รูป
 
นายสาโรช คัชมาตย์
01 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
  • 931,223
  • 16