สื่อวีดิทัศน์

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

คุณค่าคำ...นำชีวิต

ข่าวคอลัมน์หมายเลข 7 ใช้งบราชการในที่ดินเอกชนได้หรือไม่

สถ. แจงกรณี ปัญหาผลกระทบทางมลพิษจากโรงไฟฟ้าขยะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี 2561 ตอนพิเภกสวามิภักดิ์

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑

พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สถ.จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งเเวดล้อมดีเด่น1.2

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ข่าวเที่ยง (NBT)

ข่าวในพระราชสำนัก 23 ตุลาคม 2561 ออกอากาศสด เวลา 20 00 น เครือข่าย thaitv6

ข่าวในพระราชสำนัก 23 ตุลาคม 2561 ออกอากาศสด เวลา 20 00 น เครือข่าย thaitv6

สถ.ชี้แจงกรณี สั่งห้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำรถฉุกเฉินรับผู้ป่วยกลับบ้าน

สถ.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ออกอากาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 23.00 น. รายการ แหกโค้งข่าว ทาง Tnews. ช่อง Digital 26

สถ.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 16 ปี ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ในรายการเช้านี้ประเทศไทย ทาง ททบ.5

รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน วันที่ 28 ก.ย. 2561 ตอน สถานการณ์ขยะในประเทศไทย โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โฮมสเตย์ท้องถิ่น สู่ระดับโลก

วีดิทัศน์ เกษียณอายุราชการ สถ. ปี 2561

สถ.และภูเก็ต ผนึกกำลังจัดใหญ่ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ปี 2561 ช่อง NBT

สถ.และภูเก็ต ผนึกกำลังจัดใหญ่ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ปี 2561 ช่อง 5

สถ. จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

อสถ. ให้สัมภาษณ์ประเด็น "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ในรายการคนเฝ้าข่าว

อสถ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

โครงการ "สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง"(กินดี อยู่ดี มีสุข)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการศึกษา ๕ แห่ง

สถ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 7.00 น. ในรายการเช้าที่ประเทศไทย ททบ.5

สถ. จัดเสวนาการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียน มุ่งหวังโภชนาการที่ดีสู่เด็กไทย ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ในรายการเช้านี้ประเทศไทย ททบ.5

สถ. จัดเสวนาการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียน มุ่งหวังโภชนาการที่ดีสู่เด็กไทย พร้อมผลักดันระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติมาใช้กับทุกโรงเรียน รายการข่าว 3 มิติ ช่อง 3 วันที่ 17 มิ.ย. 2561

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ" วันอาทิตย์ 17 มิถุนายน 2561

นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมในรายการ แผ่นดินไทยใสสะอาด ประเด็น การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อธิบดี สถ.ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

สถ. จัดโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ออกอากาศในรายการเช้านี้ประเทศไทย ทาง ททบ.5 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2561

สถ.ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นโครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในรายการเช้านี้ประเทศไทย (ททบ.5)

สถ.ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นโครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ทางสถานีวิทยุ FM105 ในรายการคัดข่าวมาคุย

อสถ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ทต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี

อสถ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ทต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี

"ตามรอยผ้าไหม" 3-4 มีนาคม 2561 จังหวัดนครราชสีมา

อสถ. ร่วมงาน สงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคาม

อสถ. ชี้แจงเดินหน้าเอาผิด อปท. ฮั๊วจัดซื้อรถดูดโคลน

อสถ. ย้ำ การสรรหา ขรก.ท้องถิ่น(สายผู้บริหาร) โปร่งใสและเป็นธรรม

อสถ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

สถานธนานุบาลของ อปท.ลดดอกเบี้ยเพิ่มช่วงเปิดเทอม

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๑

งานแถลงข่าววันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ในรายการเช้านี้ประเทศไทย ทาง ททบ.๕

อสถ. ชี้แจง อปท.ยืนยัน มีงบฯ จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

สถ. ร่วมกับ Home pro เปิดโครงการตลาดประชารัฐ

เงินสะสมของท้องถิ่นขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่

อสถ. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone In) ในรายการ เล่าสู่กันฟัง

สถ. จับมือ องค์การตลาด ร่วมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี

คำอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ รองอธิบดี สถ. (นายขจร ศรีชวโนทัย)

คำอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ รองอธิบดี สถ. (นายธนา ยันตรโกวิท)

คำอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ รองอธิบดี สถ. (นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

นายธนา ยันตรโกวิท ร.อสถ. เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ (EDUCATION IN FINLAND) เพื่อพัฒนาผู้นำฯ

สถ. ร่วมกับ SCB เปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

อสถ. เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๕ ณ สนามสุระกุล จ.ภูเก็ต

มท. ชวนรู้ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

อสถ. บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายของ มท. รวมกลุ่มฯ(Clusters)

รมว.มท. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

อสถ. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone In) ในรายการมหาดไทยชวนรู้

สถ. ชัดเจนในความโปร่งใส แจ้งผู้สอบท้องถิ่นขอดูคะแนนสอบได้

เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 5

เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 4

เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 3

เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 2

เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 1

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมและชี้แจงประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ เขาขยาย จ.ชัยนาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดสระบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดของ อปท. ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ทางสถานีข่าวไทยรัฐทีวี

เดินหน้าประเทศ (ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยไร้ขยะ)

กรมท้องถิ่นสานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร ครั้งที่ ๒ ยอดรวมแล้วกว่า ๓๒ ตัน

สกู๊ปข่าวโครงการประเทศไทยไร้ขยะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน มุ่งสร้างท้องถิ่นไทย ให้เข้มแข็งโปร่งใส ๓ มิ.ย. ๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการ ณ ตลาด อ.ต.ก.

สถ. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำปี ๒๕๖๐

สถ. จัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐

เช้านี้ประเทศไทย ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐ โครงการน้ำคือชีวิตสู่แปลงเกษตรผสมผสาน

ท้องถิ่น 4.0

๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : โครงการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๑๐ ธนาคารขยะ จ.สมุทรสาคร

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๙ แผนช่วยเหลือของเทศบาลเมืองสุข จ.ชลบุรี

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๘ โครงการด้านการศึกษาสู่ AEC จ.ลําพูน

ชมชนเปลี่ยนโลก EP.๗ การบริหารจัดการขยะ เกาะคา จ.ลำปาง

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๖ โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๕ ขายข้าวสารช่วยชาวนา จังหวัดสุรินทร

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๔ โครงการแปลงเกษตรพอเพียง ต.มาบข่า จ.ระยอง

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๓ พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อสวนลําไย จังหวัดจันทบุรี

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๒ บ้านท้องถิ่นไทย จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๑ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ลา จ.สิงห์บุรี

พระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข

รางวัลพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว อปท.พอเพียงสนง.กปร.การบริหารจัดการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ จังหวัดระยอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนา จ.สุรินทร์

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริ (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)

โครงการติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท

รายการที่นี่ประเทศไทย พฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตอนสถ.มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงู จ.ชัยนาท

เดินหน้าประเทศไทย ตอนการบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาดตามแนวทางประชารัฐ

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 5

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 1

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 2

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 3

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แรลลี่ ครอบครัวท้องถิ่น ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

ท้องถิ่นไทย รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

ท้องถิ่นไทยส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

ท้องถิ่นสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 6

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยร่วมพิธีประสาทปริญญา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 4

คำกล่าวอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ปี ๒๕๕๙

นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน

โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 1

โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 2

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่1

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่2

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่3

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่4

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่5

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่6

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่7

คลิปวีดีโอศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่

คลิปวีดีโอ เมืองสวย

คลิปวีดีโอ น้ำใส