เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047312 อปพร.ปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดบริการ 7วันอันตราย แต่บัตร อปพร.หมดอายุ โดย ภาคิน กาวิระเดช 08/04/2564 09:58 0/10 ลบ
WB047311 การนับระยะเวลา โดย จิรฉัตร เจริญบุญ 07/04/2564 14:07 0/11 ลบ
WB047310 การนับระยะเวลา โดย จิรฉัตร เจริญบุญ 07/04/2564 11:24 0/6 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน เมษายน

WB047309 รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดย ณัฏฐธมน อุ่มมล 05/04/2564 19:56 0/32 ลบ
WB047311 การนับระยะเวลา โดย จิรฉัตร เจริญบุญ 07/04/2564 14:07 0/11 ลบ
WB047312 อปพร.ปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดบริการ 7วันอันตราย แต่บัตร อปพร.หมดอายุ โดย ภาคิน กาวิระเดช 08/04/2564 09:58 0/10 ลบ
WB047310 การนับระยะเวลา โดย จิรฉัตร เจริญบุญ 07/04/2564 11:24 0/6 ลบ

หัวข้อ

WB047312 อปพร.ปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดบริการ 7วันอันตราย แต่บัตร อปพร.หมดอายุ โดย ภาคิน กาวิระเดช 08/04/2564 09:58 0/10 ลบ
WB047311 การนับระยะเวลา โดย จิรฉัตร เจริญบุญ 07/04/2564 14:07 0/11 ลบ
WB047310 การนับระยะเวลา โดย จิรฉัตร เจริญบุญ 07/04/2564 11:24 0/6 ลบ
WB047309 รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดย ณัฏฐธมน อุ่มมล 05/04/2564 19:56 0/32 ลบ
WB047308 การปรับเกลี่ยตำแหน่งภายในเทศบาล โดย thanayut noiha 30/03/2564 18:12 0/30 ลบ
WB047306 เปลี่ยนแผงวงจรอุปกรณ์ แปลงสัญญาณ ของกล้อง CCTV ถือเป็นครุภัณฑ์หรือไม่ โดย นางสาวสุดา สะอาดเอี่่่ยม 29/03/2564 11:07 0/21 ลบ
WB047307 เปลี่ยนแผงวงจรอุปกรณ์ แปลงสัญญาณ ของกล้อง CCTV ถือเป็นครุภัณฑ์หรือไม่ โดย นางสาวสุดา สะอาดเอี่่่ยม 29/03/2564 11:07 0/4 ลบ
WB047305 เปลี่ยนแผงวงจรอุปกรณ์ แปลงสัญญาณ ของกล้อง CCTV โดย นางสาวสุดา สะอาดเอี่่่ยม 29/03/2564 10:00 0/2 ลบ
WB047304 เปลี่ยนแผงวงจรอุปกรณ์ แปลงสัญญาณ ของกล้อง CCTV โดย นางสาวสุดา สะอาดเอี่่่ยม 29/03/2564 09:58 0/0 ลบ
WB047303 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล โดย ธนิยา สายตำลึง 29/03/2564 09:39 0/8 ลบ
WB047302 การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดย ชไมรัตน์ ชุมทอง 23/03/2564 16:35 0/17 ลบ
WB047297 การแต่งตั้งอนุกรรมการช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้ง โดย ธีราพร ภูดานุ 22/03/2564 14:54 0/21 ลบ
WB047296 การจัดซื้อซิมโทรศัพท์ประเภทเติมเงิน โดย อธิพงศ์ คงยะฤทธิ์ 18/03/2564 11:03 0/14 ลบ
WB047295 ขอทราบขั้นตอนและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารสำนักงานเทศบาล โดย อภิชญา วงษ์ภูธร 16/03/2564 13:52 0/34 ลบ
WB047294 มาตรฐานครุภัณฑ์ โดย arawan kochabut 11/03/2564 15:56 0/50 ลบ
WB047293 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน 2547 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 45การเบิกเงินซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจำและมีการเรียกเก็บเงินเป็นงวดงวดหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆตามประเภทที่กรมส่งเสริมท้องถิ่นกำหนดนั้นนั้นคำถามถามว่าเช่นมีค่าอะไรบ้างครับได้โปรดยกตัวอย่างพอเป็นแนวทางให้เข้าใจตามเนื้อหาตามตัวบทกฎหมายครับ โดย เทพพิทักษ์ วงละคร 10/03/2564 23:18 0/17 ลบ
WB047292 การเบิกค่าเช่าบ้าน โดย รุจิรา เกตุเชื้อจีน 10/03/2564 19:39 0/75 ลบ
WB047291 การขอเบิกค่าเช่าซื้อบ้านแต่ไม่ได้อยู่จริง โดย จิตรินีย์ กล่อมประเสริฐ 03/03/2564 13:05 0/179 ลบ
WB047290 การควบคุมพัสดุของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. โดย พัชรินทร์ ทองจันดี 02/03/2564 14:59 0/65 ลบ
WB047280 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ KTB Corporate Online โดย กิตติศุภศักดิ์ มาละอินทร์ 24/02/2564 11:59 0/60 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12932 next last
  • 10,068,499
  • 242