เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047257 การเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อบ้าน โดย เต็มสินี ทองโคตร 16/11/2563 14:50 0/47 ลบ
WB047256 เบิกค่าเช่าซื้อ โดย ดวงใจ บุญมะณี 16/11/2563 14:42 0/18 ลบ
WB047255 การเบิกค่าเดินทางไปราชการให้นักบริบาลท้องถิ่น โดย ศุภรัตน์ เสือเหลือง 16/11/2563 12:55 0/15 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน พฤศจิกายน

WB047251 ทางกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตอบโดยด่วนมีพนักงานท้องถิ่นได้รับผลกระทบ โดย ธานี คำชมภู 10/11/2563 11:14 0/51 ลบ
WB047257 การเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อบ้าน โดย เต็มสินี ทองโคตร 16/11/2563 14:50 0/47 ลบ
WB047250 ชลอการทำชำนาญการพิเศษ โดย ธานี คำชมภู 10/11/2563 10:59 0/43 ลบ
WB047249 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าลงทะเบียนสำหรับพนักงานจ้างที่มาช่วยปฏิบัติงานกองอื่น โดย apiradee thongserm 06/11/2563 15:19 0/32 ลบ
WB047256 เบิกค่าเช่าซื้อ โดย ดวงใจ บุญมะณี 16/11/2563 14:42 0/18 ลบ

หัวข้อ

WB047257 การเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อบ้าน โดย เต็มสินี ทองโคตร 16/11/2563 14:50 0/47 ลบ
WB047256 เบิกค่าเช่าซื้อ โดย ดวงใจ บุญมะณี 16/11/2563 14:42 0/18 ลบ
WB047255 การเบิกค่าเดินทางไปราชการให้นักบริบาลท้องถิ่น โดย ศุภรัตน์ เสือเหลือง 16/11/2563 12:55 0/15 ลบ
WB047254 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดย นายนราศักดิ์ ปานาง 13/11/2563 10:43 0/17 ลบ
WB047253 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดย นายนราศักดิ์ ปานาง 13/11/2563 10:23 0/6 ลบ
WB047252 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดย นายนราศักดิ์ ปานาง 13/11/2563 09:23 0/11 ลบ
WB047251 ทางกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตอบโดยด่วนมีพนักงานท้องถิ่นได้รับผลกระทบ โดย ธานี คำชมภู 10/11/2563 11:14 0/51 ลบ
WB047250 ชลอการทำชำนาญการพิเศษ โดย ธานี คำชมภู 10/11/2563 10:59 0/43 ลบ
WB047249 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าลงทะเบียนสำหรับพนักงานจ้างที่มาช่วยปฏิบัติงานกองอื่น โดย apiradee thongserm 06/11/2563 15:19 0/32 ลบ
WB047248 อำนาจหน้าที่ อบต. โดย ลดาพร มูลปลา 29/10/2563 09:27 0/52 ลบ
WB047247 สอบถามเรื่องการขอกลับเข้ารับราขการ โดย ปุญญพัฒน์ ชูแก้ว 21/10/2563 13:34 0/64 ลบ
WB047246 ค่าเช่าบ้าน โดย นิภาวรรณ พิมผาสุข 19/10/2563 09:55 0/124 ลบ
WB047245 สอบถามเรื่องวิทยะฐานะคร้า โดย ประกายวรรณ มีสมบูรณ์ 16/10/2563 10:42 0/62 ลบ
WB047244 เรื่องอาสามัครบริบาลขอสละสิทธิ์ โดย ประเทศ หานามชัย 15/10/2563 15:26 0/28 ลบ
WB047243 กรณีประชาชนขอรับความช่วยเหลือ(ไม่ใช่กรณีสถานภัย) โดย ศุภกิตติ์ จี่ทิพย์ 07/10/2563 11:01 0/48 ลบ
WB047242 ตำแหน่งไม่ตรงกับหลักสูตรที่อบรม โดย กนกพร มีรัตน์ 05/10/2563 21:26 0/62 ลบ
WB047240 หารือจ้างเหมาบริการ โดย ณัฐนารี เอี๋ยวสกุล 01/10/2563 12:24 1/152 ลบ
WB047239 หารือการเบิกค่าเดินทางไปส่งแบบประเมินเพื่อนเลื่อนระดับครู โดย Nawaphonnaphat Jumlaengnakorn 10/09/2563 14:18 0/59 ลบ
WB047238 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร โดย นางอุษณี เทียนหอม 10/09/2563 08:46 0/92 ลบ
WB047237 โอนย้ายข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข ไป เทศบาล โดย วัชรพงศ์ ศรีสร้อย 09/09/2563 11:12 0/70 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12891 next last
  • 9,929,942
  • 695