เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047239 หารือการเบิกค่าเดินทางไปส่งแบบประเมินเพื่อนเลื่อนระดับครู โดย Nawaphonnaphat Jumlaengnakorn 10/09/2563 14:18 0/18 ลบ
WB047238 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร โดย นางอุษณี เทียนหอม 10/09/2563 08:46 0/28 ลบ
WB047237 โอนย้ายข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข ไป เทศบาล โดย วัชรพงศ์ ศรีสร้อย 09/09/2563 11:12 0/29 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน กันยายน

WB047234 การสั่งจ่ายเช็คตามระเบียบข้อ 37 โดย ภาคภูมิ ลีลาเจริญพร 02/09/2563 11:59 0/55 ลบ
WB047237 โอนย้ายข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข ไป เทศบาล โดย วัชรพงศ์ ศรีสร้อย 09/09/2563 11:12 0/29 ลบ
WB047238 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร โดย นางอุษณี เทียนหอม 10/09/2563 08:46 0/28 ลบ
WB047236 สอบถามเกี่ยวกับคำสั่งการรักษาราชการ โดย นายสมยศ โสตะวงค์ 09/09/2563 10:41 0/24 ลบ
WB047235 สอบถามการปรับพนักงานจ้างทั่วไป เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ตาม 18 ภารกิจ โดย กฤดาธิการ วงศ์พิทักษ์ 08/09/2563 10:55 0/22 ลบ

หัวข้อ

WB047239 หารือการเบิกค่าเดินทางไปส่งแบบประเมินเพื่อนเลื่อนระดับครู โดย Nawaphonnaphat Jumlaengnakorn 10/09/2563 14:18 0/18 ลบ
WB047238 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร โดย นางอุษณี เทียนหอม 10/09/2563 08:46 0/28 ลบ
WB047237 โอนย้ายข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข ไป เทศบาล โดย วัชรพงศ์ ศรีสร้อย 09/09/2563 11:12 0/29 ลบ
WB047236 สอบถามเกี่ยวกับคำสั่งการรักษาราชการ โดย นายสมยศ โสตะวงค์ 09/09/2563 10:41 0/24 ลบ
WB047235 สอบถามการปรับพนักงานจ้างทั่วไป เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ตาม 18 ภารกิจ โดย กฤดาธิการ วงศ์พิทักษ์ 08/09/2563 10:55 0/22 ลบ
WB047234 การสั่งจ่ายเช็คตามระเบียบข้อ 37 โดย ภาคภูมิ ลีลาเจริญพร 02/09/2563 11:59 0/55 ลบ
WB047233 สอบถามกรณีเลขานุการสภา อบต.ลาออก โดย มานิสา พูนเพ็ง 27/08/2563 15:42 0/24 ลบ
WB047232 ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างใหม่ 2563 ขอขยายระยะเวลาการชำระไปถึงเดือนกันยายนได้ไหมค่ะ โดย nipanan moonparwat 24/08/2563 17:56 0/40 ลบ
WB047231 การจ่ายภาษีตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดย นายชูศักดิ์ ดรุณชู 23/08/2563 08:17 0/33 ลบ
WB047230 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดย ราเชนทร์ บุญญา 22/08/2563 21:32 0/27 ลบ
WB047229 เลขานุการสภาอบต. ลาออก โดย ธนภร กุลภัทรนภดร 21/08/2563 11:31 0/18 ลบ
WB047228 ขอให้มีการจัดอบรมระบบการจ่ายเบี่้ยยังชีพตามโปรแกรม สารสนเทศเบี้ยยังชีพ โดย วิรัตน์ ประยูรเต็ม 10/08/2563 10:44 0/795 ลบ
WB047227 อาหารกลางวันนักเรียน เด็กเรียนถึงเดือนตุลาคม 2563 โดย เกษกนก โพธิ์สุวรรณ 07/08/2563 16:17 0/573 ลบ
WB047226 การตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญา โดย ปฏิมาพร ทองก้อน 03/08/2563 16:26 0/452 ลบ
WB047225 การสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการ โดย สุนิสา ช่วยอุดม 03/08/2563 13:53 0/96 ลบ
WB047224 การขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า โดย สุวรรณา คีรีพันธ์ 31/07/2563 10:23 0/10 ลบ
WB047223 สอบถามค่ะ โดย Thunya in 30/07/2563 11:18 0/84 ลบ
WB047222 สอบถามค่ะ โดย Thunya in 30/07/2563 11:05 0/23 ลบ
WB047221 สอบถามครับ..การจัดทำคำชี้แจงงบประมาณฯ โดย ว่าที่ ร.ต. ชัยศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 29/07/2563 18:12 0/55 ลบ
WB047220 การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดย ศุภกิจ โฉมทับ 23/07/2563 14:57 0/36 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12874 next last
  • 9,882,790
  • 46