เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047248 อำนาจหน้าที่ อบต. โดย ลดาพร มูลปลา 29/10/2563 09:27 0/5 ลบ
WB047247 สอบถามเรื่องการขอกลับเข้ารับราขการ โดย ปุญญพัฒน์ ชูแก้ว 21/10/2563 13:34 0/40 ลบ
WB047246 ค่าเช่าบ้าน โดย นิภาวรรณ พิมผาสุข 19/10/2563 09:55 0/69 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน ตุลาคม

WB047240 หารือจ้างเหมาบริการ โดย ณัฐนารี เอี๋ยวสกุล 01/10/2563 12:24 1/125 ลบ
WB047246 ค่าเช่าบ้าน โดย นิภาวรรณ พิมผาสุข 19/10/2563 09:55 0/69 ลบ
WB047242 ตำแหน่งไม่ตรงกับหลักสูตรที่อบรม โดย กนกพร มีรัตน์ 05/10/2563 21:26 0/55 ลบ
WB047245 สอบถามเรื่องวิทยะฐานะคร้า โดย ประกายวรรณ มีสมบูรณ์ 16/10/2563 10:42 0/46 ลบ
WB047243 กรณีประชาชนขอรับความช่วยเหลือ(ไม่ใช่กรณีสถานภัย) โดย ศุภกิตติ์ จี่ทิพย์ 07/10/2563 11:01 0/42 ลบ

หัวข้อ

WB047248 อำนาจหน้าที่ อบต. โดย ลดาพร มูลปลา 29/10/2563 09:27 0/5 ลบ
WB047247 สอบถามเรื่องการขอกลับเข้ารับราขการ โดย ปุญญพัฒน์ ชูแก้ว 21/10/2563 13:34 0/40 ลบ
WB047246 ค่าเช่าบ้าน โดย นิภาวรรณ พิมผาสุข 19/10/2563 09:55 0/69 ลบ
WB047245 สอบถามเรื่องวิทยะฐานะคร้า โดย ประกายวรรณ มีสมบูรณ์ 16/10/2563 10:42 0/46 ลบ
WB047244 เรื่องอาสามัครบริบาลขอสละสิทธิ์ โดย ประเทศ หานามชัย 15/10/2563 15:26 0/19 ลบ
WB047243 กรณีประชาชนขอรับความช่วยเหลือ(ไม่ใช่กรณีสถานภัย) โดย ศุภกิตติ์ จี่ทิพย์ 07/10/2563 11:01 0/42 ลบ
WB047242 ตำแหน่งไม่ตรงกับหลักสูตรที่อบรม โดย กนกพร มีรัตน์ 05/10/2563 21:26 0/55 ลบ
WB047240 หารือจ้างเหมาบริการ โดย ณัฐนารี เอี๋ยวสกุล 01/10/2563 12:24 1/125 ลบ
WB047239 หารือการเบิกค่าเดินทางไปส่งแบบประเมินเพื่อนเลื่อนระดับครู โดย Nawaphonnaphat Jumlaengnakorn 10/09/2563 14:18 0/56 ลบ
WB047238 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร โดย นางอุษณี เทียนหอม 10/09/2563 08:46 0/81 ลบ
WB047237 โอนย้ายข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข ไป เทศบาล โดย วัชรพงศ์ ศรีสร้อย 09/09/2563 11:12 0/62 ลบ
WB047236 สอบถามเกี่ยวกับคำสั่งการรักษาราชการ โดย นายสมยศ โสตะวงค์ 09/09/2563 10:41 0/47 ลบ
WB047235 สอบถามการปรับพนักงานจ้างทั่วไป เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ตาม 18 ภารกิจ โดย กฤดาธิการ วงศ์พิทักษ์ 08/09/2563 10:55 0/48 ลบ
WB047234 การสั่งจ่ายเช็คตามระเบียบข้อ 37 โดย ภาคภูมิ ลีลาเจริญพร 02/09/2563 11:59 0/82 ลบ
WB047233 สอบถามกรณีเลขานุการสภา อบต.ลาออก โดย มานิสา พูนเพ็ง 27/08/2563 15:42 0/31 ลบ
WB047232 ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างใหม่ 2563 ขอขยายระยะเวลาการชำระไปถึงเดือนกันยายนได้ไหมค่ะ โดย nipanan moonparwat 24/08/2563 17:56 0/54 ลบ
WB047231 การจ่ายภาษีตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดย นายชูศักดิ์ ดรุณชู 23/08/2563 08:17 0/44 ลบ
WB047230 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดย ราเชนทร์ บุญญา 22/08/2563 21:32 0/50 ลบ
WB047229 เลขานุการสภาอบต. ลาออก โดย ธนภร กุลภัทรนภดร 21/08/2563 11:31 0/29 ลบ
WB047228 ขอให้มีการจัดอบรมระบบการจ่ายเบี่้ยยังชีพตามโปรแกรม สารสนเทศเบี้ยยังชีพ โดย วิรัตน์ ประยูรเต็ม 10/08/2563 10:44 0/802 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12882 next last
  • 9,913,443
  • 278