เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB046930 การเบิกเงินค่าจากเงินอุดหนุนค่าสำรวจข้อมูลสัตว์ ตัวละ 3 บาท โดย พิชญ์พิชา ตันติกาญจนานนท์ 18/05/2561 15:47 0/30 ลบ
WB046929 หลักสูตรการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ โดย ภิชญาภา สนิทพจน์ 16/05/2561 12:01 0/17 ลบ
WB046928 สอบถาม เรื่อง กรณีเทศบาลตำบลบ้านเหล่าจัดโครงการบ้านสวยเมืองงามนามบ้านเหล่า โดยมี โดย สุธาสินี บ่อเงิน 16/05/2561 11:03 0/16 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน พฤษภาคม

WB046922 ขอข้อมูลผลการสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดย รสสุคนธ์ อินทร์หอม 04/05/2561 11:12 1/112 ลบ
WB046924 อปท. จะทำการยกเลิกการขอใช้บัญชีว เพื่อทำการรับโอน(ย้าย) แทนสามารถกระทำได้หรือไม่ โดย จุฑามณี บิลละโสย 07/05/2561 15:43 0/82 ลบ
WB046920 เงินสมทบกองทุน สปสช. โดย อำนาจ ลภัสรดาศานต์ 02/05/2561 16:07 0/55 ลบ
WB046926 การใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันระงับโรคติดต่อ โดย ธัญญลักษณ์ อินทะเขื่อน 09/05/2561 10:34 0/36 ลบ
WB046927 สอบถามสรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เดือนเมษายน 2561 โดย ประพันธ์ เวารัมย์ 12/05/2561 13:52 0/32 ลบ

หัวข้อ

WB046930 การเบิกเงินค่าจากเงินอุดหนุนค่าสำรวจข้อมูลสัตว์ ตัวละ 3 บาท โดย พิชญ์พิชา ตันติกาญจนานนท์ 18/05/2561 15:47 0/30 ลบ
WB046929 หลักสูตรการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ โดย ภิชญาภา สนิทพจน์ 16/05/2561 12:01 0/17 ลบ
WB046928 สอบถาม เรื่อง กรณีเทศบาลตำบลบ้านเหล่าจัดโครงการบ้านสวยเมืองงามนามบ้านเหล่า โดยมี โดย สุธาสินี บ่อเงิน 16/05/2561 11:03 0/16 ลบ
WB046927 สอบถามสรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เดือนเมษายน 2561 โดย ประพันธ์ เวารัมย์ 12/05/2561 13:52 0/32 ลบ
WB046926 การใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันระงับโรคติดต่อ โดย ธัญญลักษณ์ อินทะเขื่อน 09/05/2561 10:34 0/36 ลบ
WB046925 การใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันระงับโรคติดต่อ โดย ธัญญลักษณ์ อินทะเขื่อน 09/05/2561 10:26 0/7 ลบ
WB046924 อปท. จะทำการยกเลิกการขอใช้บัญชีว เพื่อทำการรับโอน(ย้าย) แทนสามารถกระทำได้หรือไม่ โดย จุฑามณี บิลละโสย 07/05/2561 15:43 0/82 ลบ
WB046922 ขอข้อมูลผลการสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดย รสสุคนธ์ อินทร์หอม 04/05/2561 11:12 1/112 ลบ
WB046921 การจัดทำในนำส่งเงินและบันทึกการรับเงิน โดย กมลรัตน์ ชินดง 03/05/2561 17:50 0/21 ลบ
WB046920 เงินสมทบกองทุน สปสช. โดย อำนาจ ลภัสรดาศานต์ 02/05/2561 16:07 0/55 ลบ
WB046919 กลุ่มตรวจสอบจังหวัดทักท้วงเรื่องสัญญาค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง ขอคำแนะนำด้วยคะ โดย นุชรี วุฒิพุทธศาสตร์ 27/04/2561 15:58 0/70 ลบ
WB046912 การบเบิกค่าขนย้ายในลักษณะเหมาจ่าย โดย นุชจรีย์ ทองมี 17/04/2561 15:35 0/65 ลบ
WB046911 เรียนถามเรื่องการหารือคุณวุฒิค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ โดย วาริณี วรรณทร 17/04/2561 11:48 0/51 ลบ
WB046910 การเบิกค่าใช้จ่ายตาม รบ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาฯ2559 โดย กาณฑ์ หมื่นผ่อง 17/04/2561 09:52 0/131 ลบ
WB046909 การคิดเงินเดือนข้าราชการ อปท. โดย ปุณยนุช ปิยะพล 11/04/2561 13:40 0/129 ลบ
WB046908 การอบรมวินัย 5 วัน ประจำปี 2561 โดย นายณชพัฒน์ เกาะศิริ 10/04/2561 14:55 0/48 ลบ
WB046907 การเข้าสู่ระบบ INFO ของ สถอ. โดย sawanyaluk jantarat 09/04/2561 10:19 0/20 ลบ
WB046906 เรียนถามเรื่องการโอนย้าย กรุณาตอบให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ โดย จันทิมา อู่พยัคฆ์ 05/04/2561 13:44 0/111 ลบ
WB046905 การโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย ดวงทิพย์ ใจรังษี 22/03/2561 10:34 0/163 ลบ
WB046904 การเบิกจ่ายค่าวัสดุไฟฟ้า (เครื่องแต่งกาย) โดย รัศมี วรรณสุทธะ 15/03/2561 18:04 0/73 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12624 next last
  • 9,060,902
  • 61