เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047485 การขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ปณิธาน ไวว่อง 09/08/2565 15:32 0/3 ลบ
WB047484 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จากการที่ศาลทุจริตประทับรับฟ้อง โดย ภัทร โลหิตกาญจน์ 09/08/2565 14:12 0/4 ลบ
WB047483 ***อบต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล*** โดย ธนนท์ นวมเพชร 03/08/2565 14:57 0/17 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน สิงหาคม

WB047482 ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ติดเชื้อโควิด19 โดย นางสาวจิราวรรณ มีน้อย 03/08/2565 14:39 0/154 ลบ
WB047480 เงินเดือนในการรับโอน โดย Pat Cha 01/08/2565 06:13 0/25 ลบ
WB047483 ***อบต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล*** โดย ธนนท์ นวมเพชร 03/08/2565 14:57 0/17 ลบ
WB047481 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด สปสช โดย ศิริพร ชูรักษ์ 02/08/2565 11:50 0/8 ลบ
WB047484 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จากการที่ศาลทุจริตประทับรับฟ้อง โดย ภัทร โลหิตกาญจน์ 09/08/2565 14:12 0/4 ลบ

หัวข้อ

WB047485 การขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ปณิธาน ไวว่อง 09/08/2565 15:32 0/3 ลบ
WB047484 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จากการที่ศาลทุจริตประทับรับฟ้อง โดย ภัทร โลหิตกาญจน์ 09/08/2565 14:12 0/4 ลบ
WB047483 ***อบต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล*** โดย ธนนท์ นวมเพชร 03/08/2565 14:57 0/17 ลบ
WB047482 ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ติดเชื้อโควิด19 โดย นางสาวจิราวรรณ มีน้อย 03/08/2565 14:39 0/154 ลบ
WB047481 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด สปสช โดย ศิริพร ชูรักษ์ 02/08/2565 11:50 0/8 ลบ
WB047480 เงินเดือนในการรับโอน โดย Pat Cha 01/08/2565 06:13 0/25 ลบ
WB047479 เงินเดือนในการรับโอน โดย Pat Cha 30/07/2565 16:25 0/7 ลบ
WB047478 เงินเดือนในการรับโอน โดย Pat Cha 30/07/2565 10:58 0/0 ลบ
WB047477 สอบถาม เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี... โดย นราฤทธิ์ ฟุ้งสุข 27/07/2565 11:10 0/17 ลบ
WB047470 การเปิดกรองรองปลัดเทศบาลระดับต้น โดย รักษิณา เด่นเวหา 20/07/2565 18:33 0/23 ลบ
WB047469 สอบถาม กรณีปลดล็อคสายบริหารค่ะ โดย กาญจนา นิภานันท์ 18/07/2565 14:14 0/50 ลบ
WB047468 กทจ.ไม่ออกประกาศ โดย ปุริมปรัชญ์ สว่างเดือน 03/07/2565 16:37 0/59 ลบ
WB047466 ผู้มีหน้าที่ทำรายงานแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบในการดำเนินแก้ไขซ่อมแซมกรณีเกิดความชำรุดบกพร่อง โดย ,มิ่งมงคล, แก้วช่วย 30/06/2565 13:22 0/25 ลบ
WB047465 เรียนสอบถามข้อมูลหน่อยครับ โดย นายคมสันต์ คำทวี 29/06/2565 11:39 0/33 ลบ
WB047464 การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โดย อุษณีย์ มากหนู 24/06/2565 10:26 0/37 ลบ
WB047463 การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โดย อุษณีย์ มากหนู 24/06/2565 10:25 0/10 ลบ
WB047460 การส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร โดย สุรินทร์ ซื่อสัตย์ 23/06/2565 14:19 0/16 ลบ
WB047459 การส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร โดย สุรินทร์ ซื่อสัตย์ 23/06/2565 11:25 0/10 ลบ
WB047458 การคืนเงินที่หักจากพนักงานจ้างเพราะกระทำผิดวินัย โดย สุนิตา เจริญ 22/06/2565 15:22 0/16 ลบ
WB047457 การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานสามารถทำวิธีคัดเลือกได้หรือเปล่าครับ โดย ,มิ่งมงคล, แก้วช่วย 22/06/2565 14:13 0/17 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 13083 next last
  • 10,334,224
  • 731