เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB046965 ค่ารังวัดที่ดินแบ่งแยกจาก เอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 จ. ของเอกชนอุทิศให้อบต.เป็นยุ้งฉางหมู่บ้าน โดย อรรถสิทธิ์ นวลตา 01/08/2561 15:35 0/28 ลบ
WB046964 ขอหารือเรื่องกรณีผู้เช่าขอเปลี่ยนแปลงครุภัณท์ โดย สุบิน สินธุชัย 26/07/2561 09:50 0/20 ลบ
WB046963 การสอบตำแหน่งอำนวยการกลาง โดย สมนึก มากดวง 23/07/2561 19:07 0/79 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน สิงหาคม

WB046965 ค่ารังวัดที่ดินแบ่งแยกจาก เอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 จ. ของเอกชนอุทิศให้อบต.เป็นยุ้งฉางหมู่บ้าน โดย อรรถสิทธิ์ นวลตา 01/08/2561 15:35 0/28 ลบ

หัวข้อ

WB046965 ค่ารังวัดที่ดินแบ่งแยกจาก เอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 จ. ของเอกชนอุทิศให้อบต.เป็นยุ้งฉางหมู่บ้าน โดย อรรถสิทธิ์ นวลตา 01/08/2561 15:35 0/28 ลบ
WB046964 ขอหารือเรื่องกรณีผู้เช่าขอเปลี่ยนแปลงครุภัณท์ โดย สุบิน สินธุชัย 26/07/2561 09:50 0/20 ลบ
WB046963 การสอบตำแหน่งอำนวยการกลาง โดย สมนึก มากดวง 23/07/2561 19:07 0/79 ลบ
WB046962 การตั้งงบค่าจ้างออกแบบ โดย นงลักษณ์ ม่วงอ่อน 19/07/2561 16:28 0/74 ลบ
WB046961 แนวทางการแก้ไข โดย น.ส.จิราภรณ์ โพธิ์แก้ว 16/07/2561 22:30 0/63 ลบ
WB046960 อบรมพัสดุ โดย เบญจมาภรณ์ อินทุมาร 09/07/2561 11:01 0/76 ลบ
WB046959 อบรมพัสดุ โดย เบญจมาภรณ์ อินทุมาร 09/07/2561 11:00 0/18 ลบ
WB046958 อบรมพัสดุ โดย เบญจมาภรณ์ อินทุมาร 09/07/2561 11:00 0/8 ลบ
WB046957 อบรมพัสดุ โดย เบญจมาภรณ์ อินทุมาร 09/07/2561 10:59 0/6 ลบ
WB046955 อยากเรียนถามเรื่องคูหาเลือกตั้ง (ชนิดกระดาษ) จัดอยู่ในพัสดุประเภทไหนครับ โดย วีรชาติ บัวมะลิ 05/07/2561 18:37 0/44 ลบ
WB046954 การยืมเงิน โดย คณพร พรหมสุวรรณ์ 04/07/2561 11:18 1/96 ลบ
WB046953 หลักเกณฑ์การขึ้นชำนาญการพิเศษ โดย อภิวรรณ รัมพณีนิล 02/07/2561 14:52 0/111 ลบ
WB046952 สำนักปลัด ตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างสำนักงานได้หรือไม่ โดย สมสภา อินทรสกุล 29/06/2561 09:33 0/61 ลบ
WB046951 ขอสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีของ อบจ. โดย ณรงวิทย์ สำราญสม 25/06/2561 14:34 0/53 ลบ
WB046950 สอบถามข้อมูลการจัดซื้อชุด อปพร. โดย ปริญญา สุดชะฎา 22/06/2561 13:26 0/57 ลบ
WB046945 ขอให้กำชับให้ อปท.ดูและหน้าwebboard ไม่ให้มีโฆษณาพนันออนไลน์ โดย พงศ์ธร จันทรัศมี 15/06/2561 11:57 0/28 ลบ
WB046942 การเบิกค่านอกเวลาและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ โดย ดรุณี แท่นพุดซา 13/06/2561 10:24 0/129 ลบ
WB046941 อบต.เนินพระปรางค์ ขอใช้บัญชีบรรจุเป็นนักวิชาการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำไม ยังไม่มีมาบรรจุสักที โดย ณัฏฐธมน อุ่มมล 11/06/2561 20:01 0/70 ลบ
WB046939 เบิกค่าเล่าเรียนบุตร โดย วัชรพงษ์ ตะนะเกตุ 11/06/2561 17:41 1/157 ลบ
WB046938 สอบถามเรื่องเข้าอบรมของพนักงานจ้างเหมาบริการ โดย เทพทัต ธัญญเจริญ 11/06/2561 13:16 0/68 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12651 next last
  • 9,139,575
  • 25