แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

  รายละเอียดกระทู้
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีนายก อบต.หมดวาระ
 
  " นายก หมดวาระวันที่ 5 กันยายน 2556 ปลัดสามารถออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม ได้หรือไม่ และต้องดำเนินกสนอย่างไร ถึงจะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ "
 
  โดย วาสนา พลอยแดง   IP 125.26.158.225   [ 06/09/2556 12:21 ]

  ความคิดเห็น
 
  ความคิดเห็นที่ 1
 
  " ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อปท. สามารถดำเนินการออกคำสั่งทางปกครองได้ ทั้งนี้ มีหลักพิจารณาว่าสมควรปฏิบัติหน้าที่หรือควรรอผู้มีอำนาจเต็ม มีหนังสือแจ้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ แต่ด้านสิทธิ สวัสดิการเป็นเรื่องจำเป็นถ้ารอผู้มีอำนาจเต็มจะกระทบต่อสิทธิประโยชน์ และผิดกฎหมาย ขัดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เลื่อนปีละสองครั้ง วันใดหลักเกณฑ์มันล็อคไว้ ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่าประวิงเวลา "
 
  โดย บุญยงค์   IP 182.53.113.87   [ 19/09/2556 09:12 ]   

  เพิ่มเติมความคิดเห็น
 
เข้าสู่ระบบ
 
  สำหรับเจ้าหน้าที่
 
หน่วยงาน : *
รหัสผ่าน : *
เอกสารแนบ : (ชนิดไฟล์ที่เหมาะสม PDF , DOC , XLS ขนาดไม่เกิน 3 MB )
รายละเอียด :