( อปท. )

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 ทต.ตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
19/11/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
19/11/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
19/11/2561
เทศบาลตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561   
15/11/2561
file1 file2 file3
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
15/11/2561
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
14/11/2561
ประกาศงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา   
13/11/2561
file1 file2
รายงานทางการเงิน ประจำปี 2561ทต.ตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
12/11/2561
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561   
12/11/2561
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2561 ทต.คำน้ำแซบ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ   
12/11/2561
file1 file3
รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ   
09/11/2561
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
09/11/2561
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
09/11/2561
file1 file2
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2561 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
09/11/2561
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
09/11/2561
file1 file2 file3
ประชาสัมพันธ์ประกาศการยื่นชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรีัรัมย์   
09/11/2561
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
09/11/2561
file1
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
09/11/2561
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561   
09/11/2561
file1 file2
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบเดือนตุลาคม ปี 2562   
08/11/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3524 next last