( อปท. )

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563   
14/09/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
11/09/2563
file1 file2 file3
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
08/09/2563
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดือนสิงหาคม 2563   
06/09/2563
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2563   
03/09/2563
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
03/09/2563
file1
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
02/09/2563
file1 file2
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
01/09/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
01/09/2563
ประชาสัมพันธ์งบทดลองของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนสิงหาคม 2563   
01/09/2563
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนสิงหาคม 2563   
01/09/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
01/09/2563
file1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563   
31/08/2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบต่อเติมที่ทำการ อบต.ท่าลี่   
28/08/2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังขาม-น้ำกระโทม หมู่ที่ ๘ บ้านน้ำกระโทม ตำบลท่าลี่   
28/08/2563
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
17/08/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
07/08/2563
file1 file2
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563   
06/08/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
06/08/2563
file1 file2 file3
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินกิจการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน)   
06/08/2563

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 4127 next last