( อปท. )

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
15/11/2560
file1 file2 file3
ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   
15/11/2560
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561   
15/11/2560
ประกาศประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบุัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
15/11/2560
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
15/11/2560
file1
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4/2560 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
15/11/2560
ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือนตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์   
14/11/2560
file1
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
13/11/2560
file1
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
13/11/2560
file1 file2 file3
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   
13/11/2560
file1 file2 file3
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์งบเดือนตุลาคม 2560   
13/11/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
13/11/2560
file1
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
13/11/2560
file1
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
13/11/2560
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2560 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
10/11/2560
file1
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   
09/11/2560
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560   
08/11/2560
ประกาศสำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560   
08/11/2560
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
07/11/2560
file1
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ณ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   
07/11/2560

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3214 next last