( อปท. )

งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
25/05/2566
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 องต์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
22/05/2566
ประกาศเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566   
10/05/2566
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   
10/05/2566
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   
10/05/2566
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบรายรับจ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566   
10/05/2566
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566   
10/05/2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
08/05/2566
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์งบเดือนเมษายน 2566   
04/05/2566
ประชาสัมพันธ์สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน เมษายน 2566 เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
03/05/2566
file1
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 (อบต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)   
02/05/2566
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561   
01/05/2566
file1
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 เทศบาลเมืองวารินชำราบ   
01/05/2566
file1
รายงานงบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   
26/04/2566
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   
26/04/2566
เทศบาลตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ขอประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
24/04/2566
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
24/04/2566
ประชาสัมพันธ์ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 อบต.ดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี   
21/04/2566
ประชาสัมพันธ์ รายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 อบต.ดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี   
21/04/2566
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565   
21/04/2566

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 4897 next last