( อปท. )

งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ   
25/05/2561
กำหนดราคากลาง   
21/05/2561
file1 file2 file3
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561   
16/05/2561
รายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 (องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
11/05/2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
10/05/2561
file1
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
10/05/2561
file1
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
09/05/2561
file1
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561   
08/05/2561
file1
ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ของเทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนเมษายน 2561   
04/05/2561
file1
ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ของเทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑   
04/05/2561
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุงวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) ปี 2561   
04/05/2561
file2 file3
งบการเงินเดือนเมษายน 2561 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
04/05/2561
file1 file2
งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 อบต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี   
03/05/2561
file1 file2
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
03/05/2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
02/05/2561
เทศบาลตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561   
02/05/2561
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
02/05/2561
file1 file2 file3
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ   
01/05/2561
file1
ประกาศการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561   
30/04/2561
file1
เทศบาลตำบลนาขยาด จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินตามงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2   
25/04/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3350 next last