( อปท. )

ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
19/09/2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
19/09/2560
file1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔   
19/09/2560
file1 file2 file3
งบการเงินเดือนสิงหาคม 2560 (ทต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า)   
12/09/2560
เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่ ประกาศสำเนารายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560   
11/09/2560
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
08/09/2560
file1
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ณ 31 สิงหาคม 2560 ทต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   
07/09/2560
เทศบาลตำบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์งบเดือนสิงหาคม 2560   
07/09/2560
รายงานรับ-จ่าย เงินประจำเดือน สิงหาคม 2560 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
06/09/2560
ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบเฉพาะการรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ประจำเดือนสิงหาคม 2560   
06/09/2560
file1
ของส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสุูง จังหวัดนครราชสีมา   
06/09/2560
file1 file2
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
05/09/2560
งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 อบต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี   
04/09/2560
file1
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
04/09/2560
file1
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ   
01/09/2560
file1
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์   
17/08/2560
file1
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (อบต.บางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร)   
16/08/2560
file1 file2 file3
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์งบเดือนกรกฎาคม 2560   
16/08/2560
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ทต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา   
10/08/2560
file1
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก   
09/08/2560
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3136 next last