( อปท. )

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปี 2564 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
08/04/2564
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
08/04/2564
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564   
08/04/2564
file1
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ มิถุนายน 2564   
08/04/2564
file1 file2
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
05/04/2564
file1
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
05/04/2564
file1 file2
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
05/04/2564
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 64 (อบต.เก่าขาม)   
05/04/2564
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
05/04/2564
file1
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส3 ปีงบประมาณ 2564   
05/04/2564
file1
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564   
05/04/2564
file1
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564   
05/04/2564
file1 file2
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
02/04/2564
file1 file2
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
01/04/2564
file1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน   
30/03/2564
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2563 ปี 2563   
22/03/2564
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2563 ปี 2563   
22/03/2564
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินปี 2563 ทต.แหลมสักของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน   
19/03/2564
file1
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564   
11/03/2564
ประชาสัมพันธ์สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
10/03/2564
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 4305 next last