( อปท. )

ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
03/07/2563
file1
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
03/07/2563
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
03/07/2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2563 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
03/07/2563
file1
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563   
03/07/2563
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563   
02/07/2563
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
02/07/2563
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 ทต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ   
02/07/2563
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 ทต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ   
02/07/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
02/07/2563
file1 file2 file3
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3/2563 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
02/07/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
02/07/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร   
02/07/2563
file1 file2 file3
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563   
01/07/2563
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563   
01/07/2563
file1
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563   
01/07/2563
เทศบาลตำบลนาขยาด ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563   
01/07/2563
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563   
01/07/2563
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดือนมิถุนายน 2563   
01/07/2563
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง   
01/07/2563

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 4081 next last