( อปท. )

ประกาศราคาการขายพัสดุชำรุดของเทศบาลตำบลบ้านโคก   
16/07/2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช)   
12/07/2561
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
12/07/2561
file1
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60- มิ.ย. 61) (อบต.บางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร)   
12/07/2561
งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 อบต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี   
12/07/2561
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561   
11/07/2561
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 (อบต.บางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร)   
11/07/2561
file1 file2 file3
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561   
11/07/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง   
10/07/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี   
10/07/2561
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
10/07/2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561 (อบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี)   
10/07/2561
file1
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
09/07/2561
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
09/07/2561
รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
09/07/2561
file1
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
06/07/2561
file1 file2
ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2561เทศบาลตำบลแหลมสัก   
06/07/2561
ประกาศงบเดือน มิถุนายน 2561   
06/07/2561
file1
งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 อบต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี   
05/07/2561
file1
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
04/07/2561
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3394 next last