( อปท. )

ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กองการประปา   
15/01/2561
file2
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
15/01/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
15/01/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
15/01/2561
file1
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
15/01/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) อบต.ห้วยยาง   
15/01/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 อบต.ห้วยยาง   
15/01/2561
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่1/2561 เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
12/01/2561
file1
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1/2561 เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
11/01/2561
file1
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
10/01/2561
เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560   
10/01/2561
file1
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2561 ทต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม   
10/01/2561
file1
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับเดือน ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   
09/01/2561
ประชาสัมพันธ์งบรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (เทศบาลตำบลกุดชมภู)   
09/01/2561
อบต.กุดจอก รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560   
09/01/2561
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 (ทต.กุดชมภู)   
09/01/2561
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธื งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส1 ปี 2561   
09/01/2561
รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
08/01/2561
file1
รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
08/01/2561
file1
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560   
08/01/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3266 next last