( อปท. )

อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2562   
19/02/2563
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
17/02/2563
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
14/02/2563
file1 file2 file3
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
13/02/2563
file1
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ของเทศบาลตำบลตลาดแค ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
12/02/2563
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563   
12/02/2563
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563   
11/02/2563
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงาน1/2563   
11/02/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ประจำเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
05/02/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
05/02/2563
file1
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
05/02/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
05/02/2563
file1 file3
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2563   
04/02/2563
ขอส่งข้อมูลรายรับ รายจ่าย เดือนมกราคม 2563 ให้คลังจังหวัดสระบุรี   
03/02/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
03/02/2563
file1
'งบการเงินประจำเดือน,มกราคม ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ   
03/02/2563
file1
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดือนมกราคม 2563   
01/02/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
31/01/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ประจำเดือนธันวาคม 2563 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
29/01/2563
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563   
24/01/2563

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3961 next last