( อปท. )

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561   
16/01/2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 (เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วาริน จ.อุบล)   
15/01/2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562 (เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบล )   
15/01/2562
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2561 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
15/01/2562
file1
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562   
15/01/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562   
14/01/2562
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
11/01/2562
ประชาสัมพันธ์ งยเดือนธันวาคม ประจำปี 2562 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
11/01/2562
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
11/01/2562
file1
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561   
11/01/2562
file1 file2
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
10/01/2562
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561   
09/01/2562
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
08/01/2562
ขอประชาสัมพันธ์ งบทดลอง และงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส 1 อบต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   
07/01/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
07/01/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
07/01/2562
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
07/01/2562
file2 file3
รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ   
07/01/2562
file1
รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ   
07/01/2562
file1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   
04/01/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3575 next last