( กรม )

ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 และเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561   
03/09/2561
สถ. แจงข้อสงสัยกรณีการจัดตั้งสานักงานท้องถิ่นอำเภอ   
24/08/2561
สถ. ไขข้อข้องใจกรณีโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะของ อปท.   
20/08/2561
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้าน สถ. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ทม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่   
15/08/2561
อสถ. เชิญชวนร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทย   
15/08/2561
สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   
15/08/2561
สถ. เร่งกำชับ อปท. เตรียมความพร้อมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย   
08/08/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2561   
31/07/2561
สถ.ขยายเวลาในการรับบริจาคมือถือเก่าของโครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา   
24/07/2561
อธิบดี สถ. เผยถึงกรณีที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุ และแต่งตั้งใหม่ตามบัญชีผู้สอบแข่งขัน   
12/07/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
20/06/2561
แจ้งที่อยู่ของสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า   
08/06/2561
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จัด (เทศน์มหาชาติมหากุศล) ถวายพระกุศล   
07/06/2561
แจ้งเปลี่ยนชื่อ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง   
05/06/2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   
05/06/2561
อธิบดี สถ. เยี่ยมชมระบบการกำจัดขยะของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง   
04/06/2561
อธิบดี สถ. ชูชุมชนบ้านวังหว้าต้นแบบจัดการขยะแบบประชารัฐ   
04/06/2561
สถ. ร่วมกับ สภาวิศวกร เตรียมพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานช่างของ อปท.   
01/06/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   
31/05/2561
file1
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2561   
30/05/2561
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 503 next last