( กรม )

ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุม Silver Wave Symposium ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ   
15/01/2562
ของขวัญวันเด็กจาก มท. ... อธิบดี สถ. เผย ระเบียบ มท. ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท. อยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   
11/01/2562
ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน   
09/01/2562
สถ. กระตุ้นท้องถิ่นรับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.   
09/01/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2561   
07/01/2562
สถ. กำชับ อปท. ทั่วประเทศ ร่วม (ลดอุบัติเหตุทางถนน) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562   
07/01/2562
อธิบดี สถ. แจงละเอียด การใช้รถพยาบาล (ตู้) และรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.   
02/01/2562
สถ. แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.   
24/12/2561
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สอ.สถ.) ได้ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ พร้อมสานต่อปัญญา (สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง)   
17/12/2561
อธิบดี สถ. มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท. เตรียมคัดเลือกผู้บริหาร อปท. และผู้บริหารด้านการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น   
17/12/2561
ประธานสหกรณ์ สถ. ยันกรณีปิดปากสมาชิกในที่ประชุมไม่เป็นความจริง ย้ำต้องดำเนินการตามผลแห่งสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจงผลการประชุมวิสามัญใหญ่   
17/12/2561
มท. ปลดล็อคตำแหน่งบริหารของ อปท. มุ่งสร้างความเชื่อมั่นในระบบ ส่งเสริมผู้มีความรู้ และความสามารถอย่างแท้จริง   
17/12/2561
อธิบดี สถ. ดันนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนทุกภาคส่วนพัฒนา (ถนนสวย) ทั่วประเทศ   
17/12/2561
อธิบดี สถ. แจง 3 ประเด็นข้อเรียกร้องจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
17/12/2561
อธิบดี สถ. มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท. เตรียมคัดเลือกผู้บริหาร อปท. และผู้บริหารด้านการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น   
17/12/2561
สถ. รับแนวปฏิบัติ มท. กำชับ โรงเรียน อปท. ทั่วประเทศดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา   
17/12/2561
ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2561   
06/12/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2561   
04/12/2561
จุลสารเข็มทิศท่องเที่ยว ฉบับไตรมาสที่ 4/2561 ของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว   
16/11/2561
ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี:ผลสำเร็จ ความท้ายทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย   
12/11/2561
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 533 next last