( กรม )

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหาร อปท. ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน   
25/05/2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)   
24/05/2561
สถ. ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น   
21/05/2561
อธิบดี สถ. เปิดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ)   
21/05/2561
อธิบดี สถ. ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย   
18/05/2561
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15   
18/05/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน เจ้าพระยา ป่าสัก ลพบุรี Expo 2018   
17/05/2561
อธิบดี สถ. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ (วัด ประชา รัฐ สร้างสุข)   
16/05/2561
อธิบดี สถ. ลงพื้นที่เยี่ยมชม (ฝายมีชีวิต) และ (หลุมพอเพียง) ของวัดป่านาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   
16/05/2561
อธิบดี สถ. มอบนโยบายการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์   
16/05/2561
อธิบดี สถ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว   
16/05/2561
อธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดห้องฟิตเนสและเรือนพยาบาลบุญไกรสรพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูที่มีผลงานดีเด่นทางวิชาการ   
15/05/2561
อธิบดี สถ. เปิดการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่   
15/05/2561
สถ. จับมือเอกชนเปิดตัวโครงการรับบริจาคมือถือเก่านำมารีไซเคิลใหม่ นำรายได้จัดซื้อหนังสือและสื่อการสอนมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ   
15/05/2561
สถ. กำชับ อปท. เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนนี้   
15/05/2561
อธิบดี สถ. เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลจังหวัดตราด   
15/05/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครั้งที่ 106 (1/2561 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ   
11/05/2561
ช้อปเลย 10-14 พ.ค. นี้ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจสัญจร ครั้งที่ 3 สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น รวมสินค้าภูมิปัญญาที่โดดเด่นแฝงอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นของสระบุรี ทั้ง 13 อำเภอ   
11/05/2561
แจ้งประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงานศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์สระบุรี/กลุ่มชนชนสัมมาชีพและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี   
09/05/2561
อธิบดี สถ. แถลงผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560-เมษายน 2561)   
07/05/2561
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 481 next last