( กรม )

จุลสารเข็มทิศท่องเที่ยว ฉบับไตรมาสที่ 4/2561 ของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว   
16/11/2561
ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี:ผลสำเร็จ ความท้ายทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย   
12/11/2561
อธิบดี สถ. ชี้แจงประเด็น ปัญหาผลกระทบทางมลพิษจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้นแบบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   
06/11/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2561   
30/10/2561
สถ. แจงกรณีสั่งห้าม อปท. นำรถฉุกเฉินรับผู้ป่วยกลับบ้าน ต้องป่วยจริงตามกฎ-ระเบียบทางราชการ พร้อมน้อมรับคำแนะนำอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานการใช้งบฯ แผ่นดินอย่างคุ้มค่าและเพื่อประโยชน์สุขประชาชน   
19/10/2561
สรุปผลการร่วมงานสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นหัวข้อ (โอกาสและความท้ายทายในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP)   
16/10/2561
อธิบดี สถ. ย้ำชัด จัดสรรงบให้ อปท. แล้ว ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพของปี 62 ตรงเวลาแน่นอน   
09/10/2561
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561   
03/10/2561
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system) ประจำปี 2562   
28/09/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2561   
27/09/2561
สถ. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของ อปท.   
27/09/2561
ชาว สถ. เฮ อ.ก.พ.มท. ให้ สถ. ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดอำนวยการสูง และ ผอ.กลุ่มงาน ชำนาญการพิเศษเพิ่มได้ครบทั่วประเทศแล้ว   
21/09/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 และเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561   
03/09/2561
สถ. แจงข้อสงสัยกรณีการจัดตั้งสานักงานท้องถิ่นอำเภอ   
24/08/2561
สถ. ไขข้อข้องใจกรณีโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะของ อปท.   
20/08/2561
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้าน สถ. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ทม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่   
15/08/2561
อสถ. เชิญชวนร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทย   
15/08/2561
สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   
15/08/2561
สถ. เร่งกำชับ อปท. เตรียมความพร้อมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย   
08/08/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2561   
31/07/2561
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 515 next last