( กรม )

สถ. เตรียมสอบแข่งขันเพิ่ม 59 ตำแหน่ง 8,529 อัตรา   
22/03/2562
กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก   
20/03/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562   
19/03/2562
สถ.กำหนดแล้ว...อัตราค่าอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ของ อปท.   
11/03/2562
ความรู้เพียบ...สถ. แจกองค์ความรู้ในรูปแบบ E-Book เตรียมพัฒนาระบบ E-Learning เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่จะสอบตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสอบบรรจุแต่งตั้ง   
11/03/2562
สถ. กำชับ อปท. ต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ทันท่วงที   
07/03/2562
ผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งยุติเรื่องร้องเรียน สถ. แล้ว ยันนโยบาน สถ. เรื่องให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ไม่มีปิดเทอม ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือนอกเหนือหน้าที่ีของ อปท. แต่อย่างใด   
01/03/2562
มท. ออกระเบียบรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกาาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท. มุ่งส่งเสริมและดูแลให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม   
22/02/2562
รอบ 8 เตรียมพร้อม ! ... สถ. เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ 8 วันที่ 25-26 ก.พ.นี้   
18/02/2562
ชาว สถ. น้อมนำ (หลักราชการ 10 ประการ) ของ ร.6 ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ   
18/02/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562   
07/02/2562
คลอดแล้ว!! ระเบียบ มท. ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท.   
06/02/2562
สหกรณ์ สถ. พลิกจากวิกฤตหนี้เสีย เป็นมีกำไรสูงสุดในรอบ 14 ปี   
30/01/2562
มท. ออกระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. ฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2561   
25/01/2562
เรียกบรรจุเพิ่มแล้ว ! ... 31 มกราคมนี้ สถ. เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีลดระดับ   
22/01/2562
มท. ยก อบต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ขึ้นเป็น (เทศบาลเมืองบางคูรัด) แล้ว   
21/01/2562
ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุม Silver Wave Symposium ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ   
15/01/2562
ของขวัญวันเด็กจาก มท. ... อธิบดี สถ. เผย ระเบียบ มท. ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท. อยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   
11/01/2562
ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน   
09/01/2562
สถ. กระตุ้นท้องถิ่นรับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.   
09/01/2562
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 549 next last