( กรม )

นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี สถ. ตรวจเยี่ยมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560   
16/11/2560
อธิบดี สถ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ตามแนวทางเล่นตามรอยพระยุคลบาทและร่วมหารือแนวทางการยกระดับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ณ โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   
16/11/2560
สถ.เตรียมหารือแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณด้านอาหารและอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
16/11/2560
หายข้องใจ...อธิบดีท้องถิ่น แจงชัด อยากสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นตำแหน่งผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา ก็สมัครสอบได้...   
15/11/2560
อธิบดี สถ.ลั่น เด็กไทยต้องไม่จมน้ำ พร้อมแจ้ง 4 แนวทางการป้องกันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.   
15/11/2560
อธิบดีกรม สถ.ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเขาย้อย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   
15/11/2560
อธิบดี สถ.ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ   
15/11/2560
สถ.จัด Conference กับ อปท.ทั่วประเทศ เน้นย้ำนโยบายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
15/11/2560
พรบ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560   
07/11/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2560   
06/11/2560
ขอความร่วมมือให้บุคลากรของ อปท. เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบการตรวจสอบของสำนักกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ของ อปท.   
31/10/2560
โครงการสัมมนาผู่นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด บูรณาการองค์ความรู้ สู่การยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษา   
24/10/2560
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น   
19/10/2560
สถ.จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย   
28/09/2560
สถ. กำชับ อปท. เคลียร์หนี้สาธารณูปโภค   
26/09/2560
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้   
26/09/2560
ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นจากกรณีที่ชาวบ้านเริ่มต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ   
19/09/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2560   
19/09/2560
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แจ้ง มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริหาร ครั้งที่ 6-7/2560   
18/09/2560
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ย้ายที่ทำการจากเดิมไปยังที่ทำการแห่งใหม่   
15/09/2560
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 367 next last