( กรม )

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมหลักสูตร"ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"   
15/03/2561
แจ้งย้ายที่ทำการ   
13/03/2561
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16   
08/03/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561   
28/02/2561
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2561 เรื่อง สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข 61 สายพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน   
15/02/2561
อธิบดีกรมท้องถิ่นปลื้มสุด ๆ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถึท้องถิ่นที่หัวหิน รอบแรก 4 วัน ยอดขายทะลุ 3 ล้าน! พร้อมชวนช้อปงานสอบสอง 7-10 ก.พ. นี้   
07/02/2561
กรมท้องถิ่นอำนวยความสะดวกให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่ง 82 ราย ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ขอคุรุสภาพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
07/02/2561
อธิบดี สถ. เปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถึท้องถิ่น   
07/02/2561
อธิบดี สถ. ชวนคนไทย มอบความรักแก่วัฒนธรรมและมรดกไทย ชวนอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นในเดือนแห่งความรัก 2-10 กุมภาพันธ์นี้   
07/02/2561
อธิบดี สถ. ร่วมเสวนาหัวข้อ จาก Bookstart Thailand สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0   
07/02/2561
อธิบดี สถ. ร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่อง บทบาทเครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   
07/02/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา   
07/02/2561
อธิบดี สถ. เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (อบจ.กับการขับเคลื่อนแผนประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ)   
31/01/2561
อธิบดี สถ.ลั่นชัดเจน ใครทุจริตสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. โดนกฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาด ผู้สมัครสอบหมดสิทธิ์สอบทันที   
31/01/2561
อธิบดี สถ. ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ตามแนวทางเล่นตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง จังหวัดเพชรบุรี   
31/01/2561
สถ. ร่วมมือ โฮม โปรดักส์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถึท้องถิ่น   
31/01/2561
เช็คด่วน! สถ. ประกาศแล้ว รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น   
31/01/2561
อธิบดี สถ. กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ (เทศบาลกับการปฏิรูปประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)   
30/01/2561
อธิบดี สถ.เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1   
26/01/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ใหม่   
25/01/2561
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 439 next last