( อปท. )

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
09/07/2563
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563   
03/07/2563
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563   
03/07/2563
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
03/07/2563
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
10/06/2563
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
05/06/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
05/06/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
05/06/2563
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563   
04/06/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
04/06/2563
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ปี2563 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
22/05/2563
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
14/05/2563
เทศบาลตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ขอประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
15/04/2563
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2   
15/04/2563
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563   
14/04/2563
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563   
14/04/2563
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปี 2563 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
13/04/2563
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563   
13/04/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
10/04/2563
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
10/04/2563
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 1266 next last