( อปท. )

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562   
16/03/2563
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562   
10/03/2563
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   
09/03/2563
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563   
09/03/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
09/03/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
02/03/2563
งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2561เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ   
02/03/2563
งบแสดงฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์   
21/02/2563
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
17/02/2563
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563   
12/02/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
05/02/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
05/02/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
05/02/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
03/02/2563
'งบการเงินประจำเดือน,มกราคม ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ   
03/02/2563
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดือนมกราคม 2563   
03/02/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
31/01/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ประจำเดือนธันวาคม 2563 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
30/01/2563
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
16/01/2563
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1/2563   
16/01/2563
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 1233 next last