( อปท. )

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
12/12/2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   
11/12/2561
รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ   
06/12/2561
งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ   
03/12/2561
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561   
23/11/2561
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 อบต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ   
23/11/2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 ทต.ตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
19/11/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
19/11/2561
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
15/11/2561
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
14/11/2561
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561   
12/11/2561
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2561 ทต.คำน้ำแซบ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ   
12/11/2561
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
09/11/2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2561 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
09/11/2561
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
09/11/2561
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบเดือนตุลาคม ปี 2562   
09/11/2561
ประชาสัมพันธ์งบการเงินแและงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพ อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์   
08/11/2561
รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ   
06/11/2561
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 อบต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   
06/11/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
02/11/2561
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 1027 next last