( อปท. )

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 อบต.ยางม่วง   
14/08/2561
งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ   
10/08/2561
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
10/08/2561
งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ของอบต.จอมบึง   
09/08/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
08/08/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน งบเดือน กรกฎาคม 2561 (อบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี)   
08/08/2561
ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือนกรกฎาคม 2561 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
08/08/2561
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
07/08/2561
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
06/08/2561
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดือนกรกฎาคม 2561   
06/08/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ของเทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   
03/08/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ของเทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   
03/08/2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช)   
03/08/2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
03/08/2561
file1
เทศบาลตำบลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย ขอประชาสัมพันธิ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
02/08/2561
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3   
25/07/2561
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561   
25/07/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ของเทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมิถุนายน 2561   
23/07/2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช)   
12/07/2561
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
12/07/2561
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 965 next last