( อปท. )

ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
14/10/2564
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564   
07/09/2564
ประชาสัมพันธ์สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
06/09/2564
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2564   
06/09/2564
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
03/09/2564
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
03/09/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
03/09/2564
ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 25645 (อบต.หนองโดน ) จ.สระบุรี   
03/09/2564
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
01/09/2564
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
04/08/2564
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   
04/08/2564
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
04/08/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
03/08/2564
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
03/08/2564
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
02/08/2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
20/07/2564
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564   
13/07/2564
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564   
06/07/2564
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564   
05/07/2564
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์แสดงฐานะการเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564   
02/07/2564
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 1372 next last