( ข่าวฝากการบริหารงานบุคคล/รับสมัครงานจาก อปท. )

ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ   
24/11/2563
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี   
08/10/2563
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี   
08/10/2563
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี   
28/09/2563
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง   
18/08/2563
อบต.ดอนทราย รับโอนย้าย   
11/08/2563
file1 file2 file3
เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล   
30/07/2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล   
30/07/2563
ประชาสัมพันธ์รับโอนจพง.การเงินและบัญชี ทต.แหลมสัก จ.กระบี่   
23/07/2563
file1
รับโอนพนักงานเทศบาล   
13/07/2563
file1
รับโอนพนักงานเทศบาล   
13/07/2563
อบต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง   
08/07/2563
file1
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น   
29/06/2563
file1
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ปลัดเทศบาล ระดับกลาง เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
17/06/2563
อบต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานว่าง   
02/06/2563
file1
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   
05/05/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
01/05/2563
ประรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   
23/04/2563
ประรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   
23/04/2563
ประรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   
23/04/2563
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 190 next last