( ข่าวฝากการบริหารงานบุคคล/รับสมัครงานจาก อปท. )

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการประเภทอื่น   
13/02/2563
อบต.ตำบลท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ (ระดับต้น) นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)   
05/02/2563
อบต.หนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ)   
04/02/2563
อบต.หนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน / ชำนาญการ)   
03/01/2563
อบต.ดอนทราย รับโอนย้าย   
20/12/2562
file1 file2 file3
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง   
21/11/2562
ด่วนรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)   
19/11/2562
อบต.ดอนทราย รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา   
18/10/2562
file1
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา   
18/10/2562
file1 file2
องค์การบริหารส่วนแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการประเภทอื่น   
27/09/2562
อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี   
04/09/2562
อบต.หนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ / ชำนาญการ)   
06/08/2562
อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี   
09/07/2562
ด่วนรับโอนย้ายหาคนแทนตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ทต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
24/06/2562
file1
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภททวิชาการ   
14/06/2562
อบต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบล ฯ ประชาสัมพันธ์รับโอน ( ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล   
11/06/2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ีับโอน ( ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล   
11/06/2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   
10/05/2562
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.)   
09/05/2562
รับโอนพนักงานเทศบาล   
14/03/2562
file1 file2 file3
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 169 next last