( ข่าวฝากการบริหารงานบุคคล/รับสมัครงานจาก อปท. )

รายงานสถานะการเงินการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ปีงบประมาณ2564 ไตรมาสที่1   
02/06/2564
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   
01/06/2564
file1 file2
อบต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง   
02/03/2564
file1
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.) อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี   
01/02/2564
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.) อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี   
01/02/2564
อบต.บางแก้วฟ้า รับโอน(ย้าย)   
20/01/2564
การรับโอน(ย้าย)   
20/01/2564
อบต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี   
08/01/2564
file1 file2
ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ   
24/11/2563
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี   
08/10/2563
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี   
08/10/2563
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี   
28/09/2563
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง   
18/08/2563
อบต.ดอนทราย รับโอนย้าย   
11/08/2563
file1 file2 file3
เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล   
30/07/2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล   
30/07/2563
ประชาสัมพันธ์รับโอนจพง.การเงินและบัญชี ทต.แหลมสัก จ.กระบี่   
23/07/2563
file1
รับโอนพนักงานเทศบาล   
13/07/2563
file1
รับโอนพนักงานเทศบาล   
13/07/2563
อบต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง   
08/07/2563
file1
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 198 next last