( อบต. )

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม]   
07/05/2564
file1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม]   
07/05/2564
file1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม]   
07/05/2564
file1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม]   
07/05/2564
file1
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
20/06/2562
file1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2562 [องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา]   
28/05/2562
file1 file2
อบต.คลองวาฬ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ]   
10/01/2562
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) [องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า]   
11/07/2561
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำปี ๒๕๖๑ [องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า]   
11/07/2561
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2561 [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
24/01/2561
file1
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด]   
01/05/2560
อบต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นอื่น [องค์การบริหารส่วนตำบลลาตะเคียน]   
02/08/2559
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหาดทรายขาว [องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว]   
25/07/2559
ประกาศ เรื่อง ประกาศประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว]   
25/07/2559
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว]   
25/07/2559
รับโอน (ย้าย) พนักงานตำบลหาดทรายขาว [องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว]   
05/07/2559
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว]   
04/07/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหาดทรายขาว [องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว]   
01/07/2559
อบต.ศรีนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) [อบต.ศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย]   
16/05/2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [จันทึก]   
07/03/2559
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 267 next last