( เทศบาล )

รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ (เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์) [เทศบาลตำบลโนนดินแดง]   
18/03/2563
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
02/01/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
02/01/2563
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
07/11/2562
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2562 เทศบาลตำบลแหลมสัก [เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่]   
30/10/2562
file1
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
26/09/2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
26/07/2562
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
05/07/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
05/07/2562
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
10/05/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
19/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบพนักงานจ้าง [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
11/02/2562
file1 file2
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2562 [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
03/01/2562
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (นักบริหารงานประปา) [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
26/12/2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่ว่าง [เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต]   
05/10/2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
10/09/2561
รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
31/08/2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561 [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
10/07/2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่ว่าง [เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต]   
03/05/2561
เทศบาลเมืองบ้านพรุ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล [เทศบาลเมืองบ้านพรุ]   
14/11/2560
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 94 next last