( อปท. )

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่อมหมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อบต.แหลม อ.หัวไร จ.นครศรีธรรมราช]   
18/02/2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
18/02/2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมประสิทธิ์ [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
18/02/2562
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมศาลหลักเมือง [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
18/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเสริมผิวพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVERLAY) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๕๑-๑๓ สายกลางบ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖,๗ [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
18/02/2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๕๑-๐๘ สายหน้า อบต.แยกบ้านโป่ง บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
18/02/2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายข้างที่ว่าการอำเภอถึงบ้านดาบสุ่ม หมู่ที่ 1 [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
18/02/2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านพ่อเหรียญถึงบ้านนายบุญมา หมีกุละ หมู่ที่ 6 [เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู]   
18/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [เทศบาลนครรังสิต]   
15/02/2562
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดย Overlay Asphaltic concrete ทับคอนกรีตเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. บ้านท่ามะตูม - บ้านนาล้อม [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
15/02/2562
เผยแพร่ราคากลางโครงการปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. สายทางหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 2 [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
15/02/2562
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ [องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์]   
14/02/2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
13/02/2562
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ [องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง]   
13/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเานอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายมานิตย์ ชนะสกุลนิยม หมู่ที่ 5 [อบต.ระโสม]   
12/02/2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
12/02/2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
12/02/2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนศาลแม่อากาศ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
12/02/2562
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
11/02/2562
file1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตตีเส้นจราจร บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 [องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ]   
11/02/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 6899 next last