( อปท. )

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือตัดวัชพืช [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
05/10/2565
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 วัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน [อบต.แม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน]   
04/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกลุ่มล่า หมวดผา - รร.บ้านทับกระดาษ [องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว]   
04/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายซอย ๒ กลาง [องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว]   
04/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 [เทศบาลนครรังสิต]   
04/10/2565
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ HDPE ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 10 (ครั้งที่ 2) [เทศบาลนครรังสิต]   
03/10/2565
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ HDPE ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 10 (ครั้งที่ 2) [เทศบาลนครรังสิต]   
03/10/2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
03/10/2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
03/10/2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ราคากลางโครงการปรับพื้นที่เพื่อบริการประชาชน [องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม]   
03/10/2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
03/10/2565
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านรางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 4 บ้านรางน้ำผึ้ง ตำบลดอนมะโนรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบกลาง) [องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม]   
30/09/2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
30/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนสายกลุ่มวันชัย พึ่งเครือ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว]   
29/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประปามาตรฐาน ข หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายจำรัส บุญเกตุ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
29/09/2565
ประกาศร่างประกวดราคาฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.14-013 บ้านดอนสาม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมะโนรา (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่าย) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ [องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม]   
29/09/2565
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.14-013 บ้านดอนสาม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมะโนรา (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่าย) [องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม]   
29/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบห้วยจุมจังไปถนนสี่เลน (แยกขวา) บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ ๙ [อบต.เหล่าไฮงาม]   
29/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง หมู่ ๓ [อบต.เหล่าไฮงาม]   
29/09/2565
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบห้วยจุมจังไปถนนสี่เลน (แยกขวา) บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ - ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [อบต.เหล่าไฮงาม]   
28/09/2565

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 11267 next last