( อปท. )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.326-06สายบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแคน [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน]   
17/11/2560
file1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.326-05 สายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 - บ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ 5 เชื่อมถนนสาย 226 ตำบลห้วยแคน [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน]   
17/11/2560
file1
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล [องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล]   
17/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๕ รายการ [องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล]   
17/11/2560
file2
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๗ รายการ [องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล]   
16/11/2560
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเกาะกา จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเกาะกา]   
15/11/2560
ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
15/11/2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
15/11/2560
file1
ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
15/11/2560
file1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
14/11/2560
file1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินแบบแขวน จำนวน 600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
13/11/2560
ประชาสัมพันธ์ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.326-05 สาบบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 - บ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ 5 เชื่อมถนนสาย 226 ตำบลห้วยแคน [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน]   
10/11/2560
file1
ประชาสัมพันธ์ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.326-06 สายบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแคน [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน]   
10/11/2560
file1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
08/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
08/11/2560
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.326-05 สายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 - บ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ 5 เชื่อมถนนสาย 226 [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน]   
08/11/2560
file1
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.326-06 สายบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4- บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแคน [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน]   
08/11/2560
file1
ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ของ อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีี [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
07/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปา [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
06/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
06/11/2560

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 5657 next last