( อปท. )

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำกลม dai 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ 5 [เทศบาลตำบลบ้านโคก]   
10/08/2561
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำกลม dai 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9 [เทศบาลตำบลบ้านโคก]   
10/08/2561
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
10/08/2561
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ งานกองช่าง [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
10/08/2561
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ งานกองการศึกษา [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
09/08/2561
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมี [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
09/08/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้]   
09/08/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้]   
09/08/2561
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังเพื่อทำการปรับปรุงถนนรอบหนองอีกิ้ว หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
09/08/2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายหลังวัดสระทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลสระทะเล และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายลับโลกพัฒนาถึงบ่อใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล]   
09/08/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจากบ้านนายต้อม ชัยสิทธิ์ ถึงปากซอยร้านปุ๋ย หมู่ที่ 13 [เทศบาลตำบลโนนสัง]   
09/08/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร คสล.สายพ่อนคร ถึงบ้านพ่ออภิสิทธิ์ หมู่ที่ 5 [เทศบาลตำบลโนนสัง]   
09/08/2561
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
09/08/2561
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้งห้องปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
09/08/2561
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหรือจ้าง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ งานกองช่าง [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
08/08/2561
ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ ข้ามคลองขวา 5 หมู่ที่ 9 [อบต.ระโสม]   
08/08/2561
file1 file2 file3
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา ม.8 คุ้มทรายทอง [เทศบาลตำบลหัวนา]   
08/08/2561
ประชาสัมพันธ์รายงาน สขร. เดือน กรกฎาคม 2561 (อบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี) [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี]   
08/08/2561
file1
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
08/08/2561
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงก่ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒,๗๖๑ โด๊ด [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
08/08/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 6322 next last