( อปท. )

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สส.ถ.6-0001 บ้านคลองตาจ่า หมู่ที่ 3-5 ตำบลบางยี่รงค์ โดยวิธีคัดเลือก [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
26/11/2564
ประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อยอดซอยสามัคคี หมู่ที่ ๑ [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด]   
26/11/2564
file1 file2
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๕๗ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
25/11/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบส้วมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
25/11/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒ x ๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
24/11/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องปั่นไฟขนาด ๒๒๐ Kwa พร้อมต่อไฟทางจำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
24/11/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
24/11/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากสามแยกถนนสายทุ่งกว้าง (แยกนายสมหมาย เผือกทอง) ถึงแยกที่นายสมพงษ์ จันทร์งาม หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน]   
24/11/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling หมู่ที่ ๙ บ้านเขาโล้น ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน]   
24/11/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling หมู่ที่ ๙ บ้านเขาโล้น ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน]   
24/11/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling เริ่มจากถนนโครงสร้างเหล็กสายทุ่งกว้าง(ที่นายพิทักชัย ทับทิมทอง) ถึงที่นายณรงค์ เปี่ยมศีล หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน]   
24/11/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าน้ำดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
23/11/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
23/11/2564
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
23/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องขยายเสียงและสปอร์ตโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
23/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาจัดทำฉากกั้นโควิด-๑๙ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
22/11/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
19/11/2564
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 [อบต.เขากะลา]   
18/11/2564
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือตัดวัชพืช [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
18/11/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถกะบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กพ ๘๕๔ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
17/11/2564

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 9953 next last