( อปท. )

ประ่ชาสัมพันธ์ราคากลาง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม 2 [เทศบาลตำบลหัวนา]   
20/04/2561
ราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านอีเติ่ง ม 7 [เทศบาลตำบลหัวนา]   
20/04/2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ ทาง ม 13 [เทศบาลตำบลหัวนา]   
20/04/2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนพัชนี-กู้กู หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต]   
19/04/2561
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครรังสิต [เทศบาลนครรังสิต]   
18/04/2561
file1 file2 file3
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมโครงหลังคา ลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านร่องกู่ กำหนดราคากลาง 290,000 บาท งบประมาณ 200,000 บาท [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
18/04/2561
ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำป่าสุสานบ้านห้วยโป่ง หมู่ 5,19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย]   
18/04/2561
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 40 รายการ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
18/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเหล่าไฮงามต้านยาเสพติด [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม จังหวัดกาฬสินธุ์]   
18/04/2561
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.หมู่ 16 บ้านสันปูเลย [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
17/04/2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสาแหละตาข่าย หมู่ 9 บ้านสบลี [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
17/04/2561
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ หมู่ 6 บ้านหม้อ(ริมลาว) [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
17/04/2561
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบไม่ฝาปิด หมู่ 1 บ้านป่างิ้ว [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
17/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานบางตน - เขต อบต.ขนาบนาก [ทต.เกาะเพชร]   
11/04/2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านฮ่างต่ำ [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
10/04/2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้านดงพระพร [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
10/04/2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านห้วยมะเกลี้ยง [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
10/04/2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านแม่หาง [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
10/04/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศเมืองอ่างศิลา [เทศบาลเมืองอ่างศิลา]   
10/04/2561
file1
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยไพรเวซี่โฮม ออกซอย 18 ถนนมิตรสัมพันธ์ ข้างอู่เพชรการาจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลเมืองอ่างศิลา]   
10/04/2561
file1 file2

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 5972 next last