( อปท. )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินหัวช้าง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม]   
20/02/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหนองหลวง หมู่ที่ 14 - บ้านห่องข่อย หมู่ที่ 18 เพิ่มช่องเปิดจำนวน 2 ช่อง 3.60x 3.60 x7 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา]   
20/02/2563
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 ลำห้วยนาข่า (ตอนล่าง) หมู่ที่ 10 บ้านโนนทองเมืองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding [องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ]   
20/02/2563
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทองยอดแก้ว-บางดิ่ง [ทต.เกาะเพชร]   
19/02/2563
file1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-008 สายทางภายในหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding [องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ]   
19/02/2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 13 [อบต.ต้า ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
19/02/2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 ซอย 7 [อบต.ต้า ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
19/02/2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเรือง ถึง นานายบุญมี หมู่ที่ 6 [เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู]   
19/02/2563
file1
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทองยอดแก้ว-บางดิ่ง [ทต.เกาะเพชร]   
19/02/2563
file1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-010 สายทางบ้านแก้งตาดไซ ถึงวัดป่าร่มโพธิ์ทอง บ้านแก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding [องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ]   
19/02/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวางหมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี]   
18/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบงานภูมิทัศน์บริเวณที่ดินเทศบาลนครรังสิต ซอยรังสิต-นครนายก ๓๐ (ซอยโรงสี) ครั้งที่ 3 [เทศบาลนครรังสิต]   
18/02/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวางหมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี]   
18/02/2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) [เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู]   
18/02/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกฯ ม.1-19 พร้อมปรับเกลี่ยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [อบต.ต้า ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
18/02/2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะเปลี่ยนเป็นโคม LED บริเวณถนนคลองตากิม ม.1-2(โดยการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
17/02/2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะเปลี่ยนเป็นโคม LED บริเวณวัดคริสต์ใน ม.2-10 (โดยการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
17/02/2563
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 13 บ้านหนองพลับ [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
13/02/2563
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 12 บ้านห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
13/02/2563
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านน้อยป่าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
13/02/2563

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 7790 next last