( อปท. )

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะโดยเปลี่ยนโคมฟลูออเรสเซนต์เป็นโคมไฟแบบ LED จำนวน 70 ชุด [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
12/12/2561
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านหนองปลาคูณ หมู่ที่ 12 [องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน]   
12/12/2561
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชะบา หมู่ที่ 8 [องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน]   
12/12/2561
file2 file3
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะแตง-หนองหว้า หมู่ที่ 15 [องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน]   
12/12/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.43-002 สายบ้านยาง-บ้านวังขาม (กม.0+000-1+528) ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย [องค์การบริหารส่วนนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย]   
12/12/2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านหมู่ 11 บ้านขุนเมืองงาม [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
07/12/2561
ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลูกรังพร้อมวางท่อ บ่อพัก หมู่ที่ 9 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเลคทรอนิคส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา]   
06/12/2561
ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอลฟัสติกคอนกรีต สายพุวิเศษ ? ห้วยบง (นวถ.32-001 หมู่ที่ 16 โดยวิธี Pavement ? in ? Place recycling ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e ?bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา]   
06/12/2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concert ข้างวัดทุ่งหลวง หมู่ 16 บ้านสันปูเลย [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
06/12/2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concert ข้างวัดทุ่งหลวง หมู่ 14 บ้านสันทราย [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
06/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึงโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ]   
06/12/2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
04/12/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ [เทศบาลตำบลเจดีย ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
04/12/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ [เทศบาลตำบลเจดีย ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
04/12/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ [เทศบาลตำบลเจดีย ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
04/12/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ [เทศบาลตำบลเจดีย ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
04/12/2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านห้วยมะเกลี้ยง [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
04/12/2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านแม่หาง [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
04/12/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ [เทศบาลตำบลเจดีย ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
04/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านท่าแยก - ท่ามะตูม หมู่ที่ 4 - 10 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,700 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,240 ลบ.ม. [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
04/12/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 6747 next last