( อปท. )

โครงการขุดลอกลำห้วยนาฮี ลำห้วยนาฮี บริเวณนานางม้วย ยุพิน-ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่1 [องค์การบริหารส่วนตำบลปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น]   
11/08/2563
file1
ประกาศ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
11/08/2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านใหม่กกเต็น [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
11/08/2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านน้อยป่าแฝก [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
11/08/2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลเมืองบางบัวทอง]   
11/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 16 บ้านใหม่ไทรทอง [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านป่าขี [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
10/08/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ ลำห้วยสมหมากงา บ้านอูบมุง หมู่ที่ ๕ ขนาดสันฝายสูง ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา]   
10/08/2563
ประกาศเผยแพร่ สัญญาซื้อโคมไฟฟ้าถนน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 500 ชุด.doc [เทศบาลนครรังสิต]   
10/08/2563
ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [เทศบาลนครรังสิต]   
10/08/2563
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านใหม่กกเต็น [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
10/08/2563
file1
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านน้อยป่าแฝก [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
10/08/2563
file1
ประกาศ เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกกเต็น [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
07/08/2563
ประกาศ เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยประพันธ์) หมู่ที่ 1 บ้านวังกุ่ม [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
07/08/2563
ประกาศ เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 11 บ้านป่าเลา [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
07/08/2563
ประกาศ เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
07/08/2563
ประกาศ เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านชัฏหนองยาว [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
07/08/2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าขนหนู จำนวน 54 ผืน [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
07/08/2563
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านป่าขี ตำบลลห้วยขมิ้น [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
07/08/2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าขนหนู [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
07/08/2563

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 8453 next last