( อปท. )

ราคากลางการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่งใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
19/06/2561
file1
ราคากลางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเปือยใหญ่ [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
19/06/2561
file1
ประกาศราคากลาง [เทศบาลตำบลกุดชมภู]   
18/06/2561
ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย ตำบล เขากะลา เชื่อมต่อตำบลเขาทอง [องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา]   
18/06/2561
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
18/06/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14 ของเทศบาลตำบลกุดชมภู [เทศบาลตำบลกุดชมภู]   
18/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป (อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี) [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
15/06/2561
file1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซิื้้อครุภัณฑ์หัวฉีดน้ำดับเพลิง(อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี) [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
15/06/2561
file1
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านฮ่างต่ำ (ครั้งที่ 2) [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
15/06/2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ หมู่ 6 บ้านหม้อ (ริมลาว)ครั้งที่ 2 [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
15/06/2561
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังฝั่งตะวันตก (ทุ่งเด่น - ห้วยบง) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 5 [สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก]   
14/06/2561
file1 file2 file3
ราคากลางโครงการขุดลอกร่องค่าและร่องน้ำสาขาพระเนตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 6,13,17 [อบต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
14/06/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองแล้งสาธารณประโยชน์ด้านทิศตะวันตก บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี [สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน]   
14/06/2561
file1
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. (ชนิดถุง) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 78 วัน และ (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. (ชนิดกล่อง) ช่วงก่อนปิดภาคเรียน จำนวน 30 วัน ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
13/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม จังหวัดกาฬสินธุ์]   
13/06/2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
13/06/2561
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
12/06/2561
ราคากลางการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลำเลียงทางการเกษตร ผิวจราจรหินคลุกสถานที่สายหนองน้ำโนนรัง [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
08/06/2561
file1
ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 [อบต.ระโสม]   
07/06/2561
file1
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์เทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
07/06/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 6091 next last