ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น   
19/10/2560
สถ.จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย   
28/09/2560
สถ. กำชับ อปท. เคลียร์หนี้สาธารณูปโภค   
26/09/2560
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้   
26/09/2560
ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นจากกรณีที่ชาวบ้านเริ่มต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ   
19/09/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)   
20/10/2560
file1
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
20/10/2560
file1 file2
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
20/10/2560
file1
เทศบาลตำบลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560   
19/10/2560
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ประจำเดือนกันยายน 2560 ของเทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
17/10/2560
file1 file2 file3

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,790,087
  • 1,069