ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
อธิบดี สถ. ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี   
20/04/2561
ข่าวดี ... กระทรวงการคลังอนุมัติมหาดไทยขยายเวลาและวงเงินให้ท้องถิ่นใช้เงินสะสมกระตุ้นเศรษฐกิจ   
20/04/2561
อธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการ การศึกษาออกแบบ วางระบบการทำงาน กลไกการบริหารงาน และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค   
18/04/2561
สงกรานต์นี้ อธิบดี สถ. ชวนคนไทยทำคุณงามความดีให้แก่แผ่นดิน ดันอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็นจิตอาสารณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม   
18/04/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561   
11/04/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประกำ่ศกำหนดราคากลาง   
18/04/2561
file1
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2/2561 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
18/04/2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
17/04/2561
file1 file2 file3
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2561เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
17/04/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ของเทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑   
17/04/2561
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,021,452
  • 317