ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
เตรียมพร้อม... 9-31 พ.ค. นี้ สถ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรอบใหม่แล้ว   
23/04/2562
จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย ฉบับประจำเดือนเมษายน 2562 "เปิดใช้สัญญาณไฟถูกวิธี เหมาะสมกับสถานณ์...ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน"   
19/04/2562
อธิบดี สถ. ยัน ยังไม่มีการยุบ อบต. หรือ ปลดนายก อปท.   
17/04/2562
รอบที่ 10 เตรียมพร้อม ... สถ. เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 29-30 เม.ย. นี้   
17/04/2562
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร   
09/04/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลเมืองชุมเห็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   
24/04/2562
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี)   
22/04/2562
file1 file3
ประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
22/04/2562
file1
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
22/04/2562
file1
รายงานแสดงงบฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   
19/04/2562
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,379,406
  • 985