ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สอ.สถ.) ได้ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ พร้อมสานต่อปัญญา (สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง)   
17/12/2561
อธิบดี สถ. มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท. เตรียมคัดเลือกผู้บริหาร อปท. และผู้บริหารด้านการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น   
17/12/2561
ประธานสหกรณ์ สถ. ยันกรณีปิดปากสมาชิกในที่ประชุมไม่เป็นความจริง ย้ำต้องดำเนินการตามผลแห่งสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจงผลการประชุมวิสามัญใหญ่   
17/12/2561
มท. ปลดล็อคตำแหน่งบริหารของ อปท. มุ่งสร้างความเชื่อมั่นในระบบ ส่งเสริมผู้มีความรู้ และความสามารถอย่างแท้จริง   
17/12/2561
อธิบดี สถ. ดันนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนทุกภาคส่วนพัฒนา (ถนนสวย) ทั่วประเทศ   
17/12/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   
18/12/2561
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2562 ทต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม   
18/12/2561
file1 file2
ประกาศงบแสดงงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปี 2561   
18/12/2561
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
17/12/2561
file1
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
17/12/2561
file1 file2 file3

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,270,443
  • 1,121