ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
สรุปผลการร่วมงานสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นหัวข้อ (โอกาสและความท้ายทายในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP)   
16/10/2561
อธิบดี สถ. ย้ำชัด จัดสรรงบให้ อปท. แล้ว ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพของปี 62 ตรงเวลาแน่นอน   
09/10/2561
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561   
03/10/2561
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system) ประจำปี 2562   
28/09/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2561   
27/09/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด   
16/10/2561
ประกาศเกณฑ์กำหนดการใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ2562 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
16/10/2561
file1
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4/2561   
16/10/2561
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561   
11/10/2561
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561   
10/10/2561
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,198,486
  • 117