ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
21/10/2562
ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรตนราชกัญญา   
08/10/2562
จดหมายข่าวการกระจายอำนาจ ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562   
26/09/2562
เช็คได้เลย ! ... กสถ. ประกาศแล้วผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2562   
20/09/2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าานการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปประจำปี 2562   
11/09/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562   
21/10/2562
file1
ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
21/10/2562
file1 file2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง   
21/10/2562
iรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่นตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์   
18/10/2562
ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลดงพลอง เรื่อง การเปิดเผยงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562   
18/10/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,560,999
  • 979