ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 และ (ก.ส.ท.) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560   
28/04/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง   
19/04/2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ชุมชนต้นแบบแห่งความดี   
31/03/2560
ขอเชิญประชุมวิทยาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18   
30/03/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2560   
23/03/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์   
25/04/2560
file1
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   
25/04/2560
ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ   
24/04/2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.3) ไตรมาสที่ 1 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
21/04/2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
20/04/2560
file1 file2 file3

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,572,191
  • 195