ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ประชาสัมพันธ์โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
16/08/2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และขอนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
09/08/2560
สถ.กำชับสถานศึกษาเฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน   
08/08/2560
ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็น การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร   
08/08/2560
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร   
08/08/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์   
17/08/2560
file1
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (อบต.บางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร)   
16/08/2560
file1 file2 file3
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์งบเดือนกรกฎาคม 2560   
16/08/2560
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ทต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา   
10/08/2560
file1
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก   
09/08/2560
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,709,052
  • 868