ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
04/12/2562
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 3 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ   
12/11/2562
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 31 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ   
12/11/2562
ประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
21/10/2562
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ   
16/10/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
เทศบาลตำบลนาขยาด จังหวัดพัืทลุง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562(หลังรับรอง)   
06/12/2562
file1 file2 file3
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   
06/12/2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
06/12/2562
file1
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
03/12/2562
file1
'งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ   
02/12/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,615,733
  • 19