ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2559   
02/09/2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2560 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2560   
25/08/2559
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2559   
05/08/2559
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2559   
03/08/2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ   
29/07/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   
21/09/2559
file1 file2
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   
21/09/2559
file1 file2
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   
21/09/2559
file1 file2
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   
21/09/2559
file1 file2
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   
21/09/2559

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,390,350
  • 861