ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร   
01/06/2566
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อเหลืองคอปกโปโล สกรีน กำลังใจ 100 ตัว เพื่อให้สมาชิกสมาคมคนตาบอด ร่วมลงนาม และ จุดเทียนชัยถวายพระพร   
12/04/2566
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย   
24/03/2566
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน (วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน)   
21/03/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566   
15/03/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
25/05/2566
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 องต์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
22/05/2566
ประกาศเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566   
10/05/2566
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   
10/05/2566
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   
10/05/2566

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,455,404
  • 24