ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2560 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2560   
25/08/2559
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2559   
05/08/2559
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2559   
03/08/2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ   
29/07/2559
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2559   
01/07/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
เทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2559   
25/08/2559
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2559 เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
22/08/2559
file1
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2559   
19/08/2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
16/08/2559
file1 file2 file3
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย เดือนกรกฎาคม 2559 ทต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา   
10/08/2559
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,360,236
  • 551