ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ANSWER BOX แหล่งรวมคำตอบสำหรับข้อสงสัยของการบริหารงานบุคคลครู   
15/01/2563
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
15/01/2563
ประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
04/12/2562
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 3 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ   
12/11/2562
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 31 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ   
12/11/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
20/01/2563
file1
เทศบาลตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ขอประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
20/01/2563
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
16/01/2563
file1
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1/2563   
16/01/2563
file1
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
15/01/2563

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,668,478
  • 64