ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ   
11/05/2559
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2559   
11/05/2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกผลงานเข้ารับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) ครั้งที่ 3   
03/05/2559
ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 102 (1/2559) วันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ   
25/04/2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ   
25/04/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือน เมษายน 2559 อบต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์   
17/05/2559
file1
ประกาศราคากลาง   
17/05/2559
เทศบาลตำบลนาขยาด จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือน เมษายน 2559   
16/05/2559
ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือน พ.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรัมย์   
13/05/2559
file1
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
13/05/2559
file1 file2 file3

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,267,282
  • 832