ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2563   
02/11/2563
รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อเนื่อง สำหรับการจ่ายเงินตั้งแต่งวดที่ 10 ถึงงวดที่ 13 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร โดยจ่ายรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น) เริ่มงวดที่ 10 ในวันที่ 15 กันยายน 2563   
17/09/2563
การอนุมัติให้เทศบาลกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
15/09/2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2563   
19/08/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563   
05/08/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับแก้ไข) (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
23/11/2563
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับแก้ไข)   
23/11/2563
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
23/11/2563
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
16/11/2563
file1
ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลดงพลอง เรื่อง การเปิดเผยงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   
16/11/2563

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,929,958
  • 711