ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้าน สถ. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ทม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่   
15/08/2561
อสถ. เชิญชวนร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทย   
15/08/2561
สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   
15/08/2561
สถ. เร่งกำชับ อปท. เตรียมความพร้อมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย   
08/08/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2561   
31/07/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561   
15/08/2561
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ทต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จนครราชสีมา   
14/08/2561
file1 file2
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 อบต.ยางม่วง   
14/08/2561
งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ   
10/08/2561
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
10/08/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,140,582
  • 107