ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล   
08/08/2565
ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)   
29/06/2565
กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565   
29/06/2565
กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA : ประกาศ เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565   
29/06/2565
กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565   
29/06/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
09/08/2565
file1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565   
08/08/2565
รายงานงบการเงินประจำเดือน ก.ค. 2565 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ   
08/08/2565
file1
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
05/08/2565
ประชาสัมพันธ์สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
05/08/2565
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,334,226
  • 733