ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อเนื่อง สำหรับการจ่ายเงินตั้งแต่งวดที่ 10 ถึงงวดที่ 13 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร โดยจ่ายรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น) เริ่มงวดที่ 10 ในวันที่ 15 กันยายน 2563   
17/09/2563
การอนุมัติให้เทศบาลกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
15/09/2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2563   
19/08/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563   
05/08/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2563   
03/07/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563   
14/09/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
11/09/2563
file1 file2 file3
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
08/09/2563
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดือนสิงหาคม 2563   
06/09/2563
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2563   
03/09/2563

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,882,822
  • 78