ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2563   
03/07/2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ   
02/07/2563
ประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19   
08/06/2563
การอนุมัติให้เทศบาลกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
04/06/2563
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ   
25/05/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2563   
10/07/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
09/07/2563
file1
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
09/07/2563
file1
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
08/07/2563
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
08/07/2563

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,801,127
  • 164