ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
02/09/2558
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ   
02/09/2558
file1
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม   
02/09/2558
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง   
02/09/2558
การส่งรายงานประจำเดือน   
20/08/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือน ส.ค. 58 ของ ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
01/09/2558
ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2558 อบต.ไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
13/08/2558
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
10/08/2558
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-จ่าย กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
10/08/2558
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย เดือน กรกฎาคม 2558 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
10/08/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
25/08/2558
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
17/08/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
23/07/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
29/06/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
09/06/2558
  • 7,957,270
  • 118