ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง   
11/02/2559
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม   
11/02/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
08/02/2559
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
01/02/2559
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
01/02/2559
file1

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประกาศสำเนารายรับ -รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค.59 ของเทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
11/02/2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน มค.59   
08/02/2559
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2559   
05/02/2559
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2559 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
04/02/2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
19/01/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
01/02/2559
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
25/12/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
04/11/2558
file1
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS   
15/10/2558
file1
คู่มือการเรียนรายงานระบบงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online และวิธีการลดยอดเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web Online   
14/10/2558
file1 file2
  • 8,181,363
  • 105