ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
01/05/2560
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS   
25/04/2560
ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ   
24/04/2560
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
20/04/2560
ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)   
18/04/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์   
25/04/2560
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
11/04/2560
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2560 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
11/04/2560
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560   
11/04/2560
รายงานงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
10/04/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online   
04/04/2560
file1
วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS   
04/04/2560
file1
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS   
23/03/2560
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS   
23/03/2560
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW)   
16/03/2560
  • 8,572,747
  • 444