ข่าวรับสมัครงาน

ค้นหา

ข่าวรับสมัครงาน ( อบจ. )

More
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [อบจ.นราธิวาส]   
12/02/2558
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
03/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
13/08/2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.นราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
25/06/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร [อบจ.นราธิวาส]   
16/04/2557

ข่าวรับสมัครงาน ( เทศบาล )

More
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป [ตำบลหินกอง]   
26/08/2558
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองบัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร [เทศบาลตำบลเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด]   
09/07/2558
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล [เทศบาลเมืองอ่างศิลา]   
09/07/2558
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลเมืองบัว ประจำปีงบประมาณ 2558 [เทศบาลตำบลเมืองบัว]   
31/03/2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี]   
23/12/2557

ข่าวรับสมัครงาน ( อบต. )

More
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ [องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น]   
26/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ [องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง]   
28/08/2558
file1 file2
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร [องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง]   
24/07/2558
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน [องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง]   
24/07/2558
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา [องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา]   
08/07/2558
file2

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,071,830
  • 1,084