ข่าวรับสมัครงาน

ค้นหา

ข่าวรับสมัครงาน ( อบจ. )

More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
13/08/2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.นราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
25/06/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร [อบจ.นราธิวาส]   
16/04/2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [อบจ.นราธิวาส]   
11/03/2557
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบจ.นราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
11/02/2557

ข่าวรับสมัครงาน ( เทศบาล )

More
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือกเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
14/08/2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
04/08/2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือก เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
12/06/2557
file1 file2
การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลฯ และสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษาของเทศบาล ทต.น้ำพอง   
13/01/2557
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา [เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา]   
25/11/2556

ข่าวรับสมัครงาน ( อบต. )

More
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เรื่อง รับสมัครแข่่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล [องค์การบริหารส่วนนตำบลถ่อนนาลับ]   
13/08/2557
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง [องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ]   
15/07/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล [องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน]   
07/07/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ [องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์]   
04/07/2557
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม [องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม]   
30/06/2557
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 7,383,895
  • 10