ข่าวรับสมัครงาน

ค้นหา

ข่าวรับสมัครงาน ( อบจ. )

More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร [อบจ.นราธิวาส]   
16/04/2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [อบจ.นราธิวาส]   
11/03/2557
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบจ.นราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
11/02/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบจ.นราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
27/01/2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัอองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
25/12/2556

ข่าวรับสมัครงาน ( เทศบาล )

More
การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลฯ และสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษาของเทศบาล ทต.น้ำพอง   
13/01/2557
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา [เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา]   
25/11/2556
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา]   
11/11/2556
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวงเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล [เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง]   
15/10/2556
file1
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ปลัดเทศบาล ระดับ 7) เทศบาลตำบลจันทบเพชร   
09/10/2556
file1

ข่าวรับสมัครงาน ( อบต. )

More
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา ประจําปี ๒๕๕๗ [อบต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม]   
22/04/2557
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) [อบต.ยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม]   
22/04/2557
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน(ภาค ก)และ(ภาค ข)ของ อบต.หนองกุง [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม]   
22/04/2557
file1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า [องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า]   
21/04/2557
file1 file2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล [องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์]   
18/04/2557

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 7,202,272
  • 1,731