ข่าวรับสมัครงาน

ค้นหา

ข่าวรับสมัครงาน ( อบจ. )

More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร [อบจ.นราธิวาส]   
16/04/2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [อบจ.นราธิวาส]   
11/03/2557
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบจ.นราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
11/02/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบจ.นราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
27/01/2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัอองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
25/12/2556

ข่าวรับสมัครงาน ( เทศบาล )

More
การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลฯ และสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษาของเทศบาล ทต.น้ำพอง   
13/01/2557
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา [เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา]   
25/11/2556
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา]   
11/11/2556
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวงเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล [เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง]   
15/10/2556
file1
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ปลัดเทศบาล ระดับ 7) เทศบาลตำบลจันทบเพชร   
09/10/2556
file1

ข่าวรับสมัครงาน ( อบต. )

More
การแก้ไขประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขฉบับที่ ๑) [องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม]   
17/04/2557
file1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล อบต.ดอนงัว [องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว]   
17/04/2557
file1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค กและ ภาค ข [องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม]   
17/04/2557
file1
ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสอบ(ภาค ก)และ(ภาค ข) [อบต.หนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม]   
16/04/2557
file1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) [อบต.ยางสีสุราช]   
09/04/2557

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 7,155,617
  • 225