ข่าวรับสมัครงาน

ค้นหา

ข่าวรับสมัครงาน ( กรม )

More
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด ผ่านเว็บไซต์   
18/12/2560
file1

ข่าวรับสมัครงาน ( อบจ. )

More
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [นราธิวาส]   
06/02/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน [องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส]   
22/08/2559
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
24/12/2558
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [อบจ.นราธิวาส]   
12/02/2558
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
03/09/2557

ข่าวรับสมัครงาน ( เทศบาล )

More
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ (เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์) [เทศบาลตำบลโนนดินแดง]   
18/03/2563
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
02/01/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
02/01/2563
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
07/11/2562
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2562 เทศบาลตำบลแหลมสัก [เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่]   
30/10/2562
file1

ข่าวรับสมัครงาน ( อบต. )

More
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
20/06/2562
file1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2562 [องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา]   
28/05/2562
file1 file2
อบต.คลองวาฬ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ]   
10/01/2562
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) [องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า]   
11/07/2561
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำปี ๒๕๖๑ [องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า]   
11/07/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,973,062
  • 920