ข่าวรับสมัครงาน

ค้นหา

ข่าวรับสมัครงาน ( กรม )

More
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด ผ่านเว็บไซต์   
18/12/2560
file1

ข่าวรับสมัครงาน ( อบจ. )

More
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [นราธิวาส]   
06/02/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน [องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส]   
22/08/2559
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
24/12/2558
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [อบจ.นราธิวาส]   
12/02/2558
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
03/09/2557

ข่าวรับสมัครงาน ( เทศบาล )

More
เทศบาลเมืองบ้านพรุ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล [เทศบาลเมืองบ้านพรุ]   
14/11/2560
กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
09/02/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
09/02/2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให่ดำรงในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
13/01/2560
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป [ตำบลหินกอง]   
26/08/2558

ข่าวรับสมัครงาน ( อบต. )

More
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2561 [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
24/01/2561
file1
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด]   
01/05/2560
อบต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นอื่น [องค์การบริหารส่วนตำบลลาตะเคียน]   
02/08/2559
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหาดทรายขาว [องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว]   
25/07/2559
ประกาศ เรื่อง ประกาศประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว]   
25/07/2559

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,964,748
  • 420