ข่าวรับสมัครงาน

ค้นหา

ข่าวรับสมัครงาน ( อบจ. )

More
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
03/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
13/08/2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.นราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
25/06/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร [อบจ.นราธิวาส]   
16/04/2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [อบจ.นราธิวาส]   
11/03/2557

ข่าวรับสมัครงาน ( เทศบาล )

More
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
05/09/2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
05/09/2557
file1
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือกเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
14/08/2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
04/08/2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือก เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
12/06/2557
file1 file2

ข่าวรับสมัครงาน ( อบต. )

More
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ [องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ]   
18/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ [องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ]   
16/09/2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขัน   
05/09/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เรื่อง รับสมัครแข่่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล [องค์การบริหารส่วนนตำบลถ่อนนาลับ]   
13/08/2557
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง [องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ]   
15/07/2557

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 7,426,755
  • 50