ข่าวรับสมัครงาน

ค้นหา

ข่าวรับสมัครงาน ( อบจ. )

More
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.นราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
25/06/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร [อบจ.นราธิวาส]   
16/04/2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [อบจ.นราธิวาส]   
11/03/2557
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบจ.นราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
11/02/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบจ.นราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
27/01/2557

ข่าวรับสมัครงาน ( เทศบาล )

More
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือก เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
12/06/2557
file1 file2
การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลฯ และสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษาของเทศบาล ทต.น้ำพอง   
13/01/2557
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา [เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา]   
25/11/2556
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา]   
11/11/2556
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวงเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล [เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง]   
15/10/2556
file1

ข่าวรับสมัครงาน ( อบต. )

More
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง [องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ]   
15/07/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล [องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน]   
07/07/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ [องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์]   
04/07/2557
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม [องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม]   
30/06/2557
file1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) [องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม]   
17/06/2557

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 7,349,389
  • 65