ศูนย์บริหารข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์

การบริหารด้านการผลิตข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชน (ข่าวแจก)

ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.dla.go.th/servlet/NewsServlet?_mode=show&group_id=9 - ข่าวสหกรณ์ / ก.ฌ. / สำนักงาน จ.ส.ท. - ข่าวการเงิน การคลัง - ข่าวฝึกอบรม สพบ. - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวรับสมัครงาน - ข่าวบริหารงานบุคคล - ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

การบริหารข่าวสารการประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการความรู้ให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อชี้แจงสื่อมวลชน (แถลงข่าว, ชี้แจงข่าว, สรุปข่าวประจำวัน)

ข่าวประจำวัน http://www.iqnewsclip.com/selection/local.htm สรุปข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.