สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  444,581
  ตั้งแต่วันที่  28/06/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มุกดาหาร

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 (หลังใหม่) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศํพท์

0-4261-4812

 

 

 
แจ้งมติ ก.อบต.มห. ครั้งที่ 2-2567 15 กุมภาพันธ์ 2567 [เอกสาร1]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ปี 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 [เอกสาร1]
ข้อเสนอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญและการขับเคลื่อนการบริหารฯ 14 กุมภาพันธ์ 2567 [เอกสาร1]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2567 [เอกสาร1]
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมส่งเสริมฯ 7 กุมภาพันธ์ 2567 [เอกสาร1]
 
 
ร่วมประชุมจัดกิจกรรม​เดินรณรงค์​การไปใช้สิทธิ​เลือกตั้ง​สมาชิก​สภา​องค์​การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 21 ธันวาคม 2563 [เอกสาร1]
เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอรัปชั่น วันที่ 9 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 [เอกสาร1]
เข้าร่วมประชุมนายกองค์กร​ปกครอง​ส่วน​ท้องถิ่น 10 ธันวาคม 2563 [เอกสาร1]
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 [เอกสาร1]
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 [เอกสาร1]
 
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ทำความสะอาดสวนสาธารณะ (หน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด) 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
อบต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวงได้ตั้ง" ตู้ปันสุข" 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ได้ติดตั้งตู้ปันสุข 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
เทศบาลตำบลภูวงได้ติดตั้งตู้ปันสุข 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
อบต.ป่งขามดงหมูได้ติดตั้งตู้ปันสุข 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
 
เทศกิจต้องการโอนย้ายกลับมุกดาหาร 23 กรกฎาคม 2563 0/239
คุณสมบัติรองนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายก และเลขานายกเทศมนตรี 28 เมษายน 2563 1/105
ต้องการนายช่างโยธา ด่วน 21 มกราคม 2558 2/501
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 ตุลาคม 2557 0/432
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/129

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8