ข่าวผู้บริหาร
ภาพกิจกรรม นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2557
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รดน้ำขอพร นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, รองอธิบดีกรม...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยรดน้ำขอพร นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางและนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อ องค์กรปกครองท้องถิ่น
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก 9 จังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายชาญนะ เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในการสัมมนาเรื่อง ก้าวรุก ตั้งรับสู่ประชาคมอาเซียน : บทบาทท้องถิ่นไทย
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการ...
อ่านต่อ
ข่าวสำนัก/กอง/สถจ.
ภาพกิจกรรม การประชุม ผต.สถ. ครั้งที่ 3/2557
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายชุมสาย เทพลิบ ผต.สถ. เขต 8 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จ.ยะลา
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายภูมิบุญญ์ แช่มช้อย หน.ผต.สถ. เขต 1 ตรวจเยี่ยม จ.ปทุมธานี
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายราเชนทร์ ฤกษ์เกษม ผต.สถ. เขต 7 ตรวจเยี่ยม อปท. จ.ระนอง
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ทถจ.สงขลาร่วมพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด สมิหลา-ช้าง เอเชี่ยนบีช วอลเลย์บอลทัวร์ ครั้งที่ 15
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ทถจ.สงขลาเป็นผู้แทน ผจว.สงขลามอบเสื้อสำหรับเทศกาลสงกรานต์ให้กับนักกีฬา...
อ่านต่อ
หนังสือราชการ
 • รวมหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ สถ.
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
 • บริการรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
ระบบอินทราเน็ต
 • ระบบการเผยแพร่ข้อมูล
  ข่าวสาร ภายในของกรม
อีเมล์
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศ
 • หน่วยงานภายใน
 • วิดีทัศน์

ข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

วิดีทัศน์

 • ภาพ บันทึกข้อตกลงร่วมกับ สสส. ภาพ นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาพ รางวัลพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว อปท.พอเพียงสนง.กปร.การบริหารจัดการ
 • ภาพ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน รางวัลถ้วยพระราชทานพระเทพฯ(ศูนย์การเรียนรู้) ภาพ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ จ.ระยอง รางวัลถ้วยพระราชทานพระเทพฯ
 • ภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ จ.นครปฐม ภาพ เทศบาลตำบลบ้านช่อง จ.ฉะเชิงเทรา(การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจากแผนชุมชน)
 • ภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จ.มหาสารคาม(การพัฒนาเด็กและเยาวชน) ภาพ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น ต.ยางคำ อ.หนองรือ จ.ขอนแก่น(สวัสดิการชุม)
 • ภาพ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่(การจัดการที่ดินทำกิน) ภาพ เทศบาลเมืองแกนพัฒนา จ.เชียงใหม่(สุขภาพชุมชน)
 • ภาพ สรุปทิศทางในอนาคต การประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติคุณค่าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภาพ วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบริหารงานอย่างไร ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบสนองและทำงานตามนโยบายรัฐอย่างไร
 • ภาพ กลไกการปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องคำนึงถึงสิ่งใด ภาพ มีความท้าทายใดบ้างในการปฏบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ราคาน้ำมัน
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • พยากรณ์อากาศ
 • ราคาหุ้น
 • ราคาทองคำ
logo ธนาคารกรุงเทพ
 
logo stt
 
logo taradthong
 
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวกีฬา
 • ข่าวหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประจำวัน
bangkokpost banmuang bangkokbiznews dailynews khaosod komchadluek
matichon nationchannel naewna siamsport siamrath thaipost
manager thairath posttoday
Valid XHTML 1.0 Transitional
 • 72,036,954
 • 26,316