สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

0-5356-1283

 

 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณราชจ่ายปงม.2567 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่4 16 กรกฎาคม 2567 [เอกสาร1]
การโอนเงิดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปงม.2567เงินอุดหนุนด้านจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำไตรมาสที่4 ก.ค.-ก.ย 16 กรกฎาคม 2567 [เอกสาร1]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปงม.2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 16 กรกฎาคม 2567 [เอกสาร1]
แจ้งเพิ่มรหัสหน่วยงานในสังกัดอปท. (ทต.) ในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ.2568 ในระบบ New GFMI 16 กรกฎาคม 2567 [เอกสาร1]
แจ้งระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 16 กรกฎาคม 2567 [เอกสาร1]

 
เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง 16 กรกฎาคม 2567 [เอกสาร2]
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กลุ่มงานการเงินบ 11 กรกฎาคม 2567 [เอกสาร2]
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉ 11 กรกฎาคม 2567 [เอกสาร2]
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กลุ่มงานมาตรฐานก 11 กรกฎาคม 2567 [เอกสาร2]
ปิดประกาศการขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ 10 กรกฎาคม 2567 [เอกสาร2]
 
ประกาศประกวดราคา เทศบาลตำบลแม่แรง 26 ตุลาคม 2566 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 [เอกสาร2]
เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง 5 กันยายน 2566 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์ ร่วมโหวตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรตำบล 1 กันยายน 2566 [เอกสาร2]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ 29 สิงหาคม 2566 [เอกสาร2]
 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำพูน รับโอนย้าย ผอ.คลังและจพง.การเงิน 24 สิงหาคม 2566 0/217
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 4 เมษายน 2566 0/521
เทศบาลตำบลบ้านแป้นรับโอนย้าย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 20 ตุลาคม 2563 0/336
เทศบาลตำบลประตูป่ามีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 20 พฤษภาคม 2563 0/1192
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ/ชำนาญการ 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/204
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 883,446
ตั้งแต่วันที่ 02/05/2550

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8