สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

0-5356-1283

 

 
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)ไตรมาสที่ 3 24 เมษายน 2567 [เอกสาร1]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 24 เมษายน 2567 [เอกสาร1]
การยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 เมษายน 2567 [เอกสาร1]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2567 24 เมษายน 2567 [เอกสาร1]
การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของจังหวัด (อ.เมือง ป่าซาง และเวียงหนองล 24 เมษายน 2567 [เอกสาร1]

 
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 24 เมษายน 2567 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์ข่าว สำนักงานขนส่ง 17 เมษายน 2567 [เอกสาร2]
การจัดงานนัดพบแรงงาน 2567 9 เมษายน 2567 [เอกสาร2]
สถจ.ลำพูน ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2567 18 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ข่าวจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน 14 มีนาคม 2567 [เอกสาร2]
 
ประกาศประกวดราคา เทศบาลตำบลแม่แรง 26 ตุลาคม 2566 [เอกสาร2]
เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง 5 กันยายน 2566 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานนัดพบแรงงาน 2566 31 มีนาคม 2566 [เอกสาร2]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinq) 21 มีนาคม 2566 [เอกสาร2]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาสพ บ้านผาตั้ง หมู่ที่4 21 มีนาคม 2566 [เอกสาร2]
 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำพูน รับโอนย้าย ผอ.คลังและจพง.การเงิน 24 สิงหาคม 2566 0/182
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 4 เมษายน 2566 0/475
เทศบาลตำบลบ้านแป้นรับโอนย้าย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 20 ตุลาคม 2563 0/336
เทศบาลตำบลประตูป่ามีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 20 พฤษภาคม 2563 0/1158
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ/ชำนาญการ 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/198
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 874,122
ตั้งแต่วันที่ 02/05/2550

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8