ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  CIO สถ.
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ข้อมูลเว็บไซต์สถ.
  การใช้อีเมลอย่างไรให้ปลอดภัย ตามหลัก 5 ก
  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสถ.2566
  AnyDesk for Windows v6.1.0
  บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการ
  Infographic
  การจัดการความรู้ (KM) ศส.
  เทคโนโลยีดิจิทัลของ สถ.(Digital DLA)
  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  38555
     ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ศส.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ศส.
การแจ้งเลขประจำส่วนราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ เพื่อใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ระบบใหม่)    27 มีนาคม 2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามแบบประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชุมทางไกล Cisco Meeting ของ สถ. (ครั้งที่ 1) ปี 2567    22 มีนาคม 2567
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (เพิ่มเติม)    19 มีนาคม 2567
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเชิญประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ 2567    14 กุมภาพันธ์ 2567
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการ e-Service ของหน่วยงาน    8 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8