สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตราด

Login
username
password
        
Counter
จำนวนผู้เข้าชม 22,982
ตั้งแต่วันที่ 23/05/2550
 
Menu
 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตราด

 

 

ที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด 23000
หมายเลขโทรศัพท์
039-522827,039-525354

 

 

แจ้งการดำเนินงานตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ(Core Team) 20 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
สำรวจข้อมูลการเ้ข้าถึงบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 15 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.ตราดประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 15 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ตราดประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 15 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราดประชุมข้าราชการ 11 มีนาคม 2556                      
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8