การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ตราด

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด
 
Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 25,020
ตั้งแต่วันที่ 23/05/2550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ที่ตั้ง
 
ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด 23000
หมายเลขโทรศัพท์
  039-522827,039-525354
หนังสือราชการ
  แจ้งการดำเนินงานตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ(Core Team) 20 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
  สำรวจข้อมูลการเ้ข้าถึงบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 15 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
  แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.ตราดประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 15 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
  แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ตราดประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 15 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
   
 
กระดานข่าว
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/37
  อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/10
  ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน!!! 20 มกราคม 2555 0/14
  อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555 0/12
  รับโอนย้ายพยาบาลมาลำพูน 29 พฤศจิกายน 2554 0/5
   
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงาน จ.ส.ท. กระทรวงมหาดไทย