สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด
 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด 23000
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

039-522827,039-525354

 

 
แก้ไขมติ ก.ท.จ.ประจำเดือน ม.ค.59 12 กุมภาพันธ์ 2559 [เอกสาร1]
แจ้งการดำเนินงานตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ(Core Team) 20 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
สำรวจข้อมูลการเ้ข้าถึงบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 15 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.ตราดประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 15 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ตราดประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 15 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]

 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราดประชุมข้าราชการ 11 มีนาคม 2556
 
ขอประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล นักบริหารงานคลัง (ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด 3 มีนาคม 2560 1/6
ขอประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล 3 มีนาคม 2560 0/8
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/43
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/11
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน!!! 20 มกราคม 2555 0/26
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 26,203
ตั้งแต่วันที่ 23/05/2550

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8