สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  15,843
  ตั้งแต่วันที่  24/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สมุทรสงคราม

 

 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

หมายเลขโทรศํพท์

034-711424, 034-718276

 

 

 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ 16 สิงหาคม 2562 [เอกสาร1]
ประกาศ ก.อบต. เรื่องการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู พ.ศ. 2562 22 กรกฎาคม 2562 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู พ.ศ. 2562 22 กรกฎาคม 2562 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู พ.ศ. 2562 22 กรกฎาคม 2562 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2562 22 กรกฎาคม 2562 [เอกสาร1]
 
 
รายงาน สขร.1 28 พฤษภาคม 2553 [เอกสาร2]
ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 2 กุมภาพันธ์ 2553 [เอกสาร2]
สถานที่ตั้งศูนย์ 2 กุมภาพันธ์ 2553 [เอกสาร2]
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2 กุมภาพันธ์ 2553 [เอกสาร2]
สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2 กุมภาพันธ์ 2553 [เอกสาร2]
 
อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ 16 พฤศจิกายน 2559 0/27
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/37
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/34
เทศบาลเมืองปทุมธานีรับโอนย้าย นวช.พัสดุ/นวช.จัดเก็บ/จพง.พัสดุ/จพง.จัดเก็บ 21 มกราคม 2555 0/46
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน !! 19 มกราคม 2555 0/57

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8