ปิด
postit
   
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 
   
username
Password
 
 
กระดานข่าว
 
หนังสือราชการ
 
ข้อมูล อปท.ในสังกัด
 
ข่าวสารและกิจกรรม
     จำนวนผู้เข้าชม 53,156
     ตั้งแต่วันที่ 02/04/2550
 
   
   
        ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สระแก้ว  
 

 ที่ตั้ง  
 
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3742-5118-9
    หนังสือสั่งการ  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 3 กรกฎาคม 2555 [เอกสาร1]
 
 
งบทดลองสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 [เอกสาร1]
 
 
งบทดลองสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2560 20 พฤศจิกายน 2560 [เอกสาร1]
 
 
งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 20 พฤศจิกายน 2560 [เอกสาร1]
 
 
งบทดลองสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2560 11 ตุลาคม 2560 [เอกสาร1]
 
  ข่าว สถจ.  
 
1 8 พฤศจิกายน 2556 [เอกสาร1]
 
 
ต่อ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร2]
 
 
แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร2]
 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3 ปี 2553.pdf 28 เมษายน 2553 [เอกสาร2]
 
 
ประกาศ อบต.หนองหว้า.pdf 23 มีนาคม 2553 [เอกสาร2]
 
 
ข่าว อปท.
 
 
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่นตำบลสระขวัญ 30 สิงหาคม 2559 [เอกสาร2]
 
 
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตบลสระขวัญ 30 สิงหาคม 2559 [เอกสาร2]
 
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว 8 สิงหาคม 2559 [เอกสาร2]
 
 
ราคากลาง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวังตีอก ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดส 25 กรกฎาคม 2559 [เอกสาร2]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 16 มกราคม 2557 [เอกสาร2]
 
 
กระดานข่าว
 
 
รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล 20 กุมภาพันธ์ 2560 0/65
 
อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ 16 พฤศจิกายน 2559 0/4
 
ประกาศ e-Auction อบต.ห้วยโจด ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 17 พฤศจิกายน 2558 0/12
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17 พฤศจิกายน 2558 1/12
 
รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 10 มิถุนายน 2558 0/120
     
  © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8