การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit
   
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 
   
username
Password
 
 
กระดานข่าว
 
หนังสือราชการ
 
ข้อมูล อปท.ในสังกัด
 
ข่าวสารและกิจกรรม
     จำนวนผู้เข้าชม 33,376
     ตั้งแต่วันที่ 02/04/2550
 
   
   
        ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สระแก้ว  
 

 ที่ตั้ง  
 
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3742-5118-9
    หนังสือสั่งการ  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 3 กรกฎาคม 2555 [เอกสาร1]
 
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ 11 พฤศจิกายน 2557 [เอกสาร1]
 
 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน) 7 มกราคม 2557 [เอกสาร1]
 
 
ด่วนที่สุด ที่ สก 0023. ทับ ว 1004 ลว. 23 ก.ย. 56 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 23 กันยายน 2556 [เอกสาร1]
 
 
ด่วนที่สุด ที่ สก ๐๐๒๓.๓ ทับ ว ๙๕๑ ลว. ๙ ก.ย. ๕๖ การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๕๖ 9 กันยายน 2556 [เอกสาร1]
 
  ข่าว สถจ.  
 
1 8 พฤศจิกายน 2556 [เอกสาร1]
 
 
ต่อ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร2]
 
 
แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร2]
 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3 ปี 2553.pdf 28 เมษายน 2553 [เอกสาร2]
 
 
ประกาศ อบต.หนองหว้า.pdf 23 มีนาคม 2553 [เอกสาร2]
 
 
ข่าว อปท.
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 16 มกราคม 2557 [เอกสาร2]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.14 16 มกราคม 2557 [เอกสาร2]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 16 มกราคม 2557 [เอกสาร2]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน 16 มกราคม 2557 [เอกสาร2]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง สอบราคาจ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในตำบล 16 มกราคม 2557 [เอกสาร2]
 
 
กระดานข่าว
 
 
รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 10 มิถุนายน 2558 0/16
 
ประกาศสอบราคา 26 มีนาคม 2558 0/15
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน 6 กุมภาพันธ์ 2557 0/111
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาจันทร์แดง หมู่ที่ ๒ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม 6 กุมภาพันธ์ 2557 0/14
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/76
     
  © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8