Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครพนม

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 82,139
ตั้งแต่วันที่ 26/03/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4251-5633, 0-4251-5719-20
หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป 22 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
ด่วนที่สุด เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 22 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
เรื่อง เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 22 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 14 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 10 มิถุนายน 2558 0/62
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/169
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อ.นาแก จ.นครพนม รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 ด่วน! ติดต่อเบอร์ อบต.ได้ที่ 08 8557 3870 28 พฤษภาคม 2555 0/233
รับโอน(ย้าย) จพง.การเงินและบัญชี นวก.การเงินและบัญชี หัวหน้าส่วนการคลัง จพง.พัสดุ 8 กุมภาพันธ์ 2555 1/527
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท.เข้ารับการอบรม ด่วน!! 18 มกราคม 2555 0/146