สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  78,635
  ตั้งแต่วันที่  26/03/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครพนม

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

หมายเลขโทรศํพท์

0-4251-5633, 0-4251-5719-20

 

 

 
สรุปมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 30 มีนาคม 2555 [เอกสาร1]
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ 30 มีนาคม 2555 [เอกสาร1]
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 19 มีนาคม 2555 [เอกสาร1]
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ (ด่วนที่สุด) 14 มีนาคม 2555 [เอกสาร1]
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหาย ฯ (ด่วนที่สุด) 14 มีนาคม 2555 [เอกสาร1]
 
 
แจ้งย้ายเวปไซต์ 3 กรกฎาคม 2555
เวปไซต์ใหม่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 11 พฤษภาคม 2555 [เอกสาร2]
การจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลประกอบการประเมิน "ขอกำหนดฝ่าย" 15 พฤศจิกายน 2554 [เอกสาร2]
การจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลประกอบการประเมินค่างานเพื่อการกำหนดตำแหน่ง 15 พฤศจิกายน 2554 [เอกสาร2]
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2554 14 ตุลาคม 2554 [เอกสาร2]
 
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ที่ http://royal.sipa.or.th/ 26 สิงหาคม 2553
 
รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 10 มิถุนายน 2558 0/51
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/160
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อ.นาแก จ.นครพนม รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 ด่วน! ติดต่อเบอร์ อบต.ได้ที่ 08 8557 3870 28 พฤษภาคม 2555 0/212
รับโอน(ย้าย) จพง.การเงินและบัญชี นวก.การเงินและบัญชี หัวหน้าส่วนการคลัง จพง.พัสดุ 8 กุมภาพันธ์ 2555 1/510
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท.เข้ารับการอบรม ด่วน!! 18 มกราคม 2555 0/140

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8