Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 27,777
ตั้งแต่วันที่ 28/06/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 5) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4261-4812
หนังสือราชการ
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือรนยากจน 2 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
(ด่วนที่สุด) การติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่าบงบประมาณของ อปท. ในระบบ e-plan (ครั้งที่ 3) 1 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
แจ้งรับรองมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2557 1 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
(ด่วนที่สุด) การชะลอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 29 สิงหาคม 2557 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของ อปท. ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. 29 สิงหาคม 2557 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/181
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/113
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน!! 18 มกราคม 2555 0/98
อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555 0/48
อบต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บจัดเก็บรายได้ 31 มีนาคม 2554 0/25