Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 28,625
ตั้งแต่วันที่ 28/06/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 5) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4261-4812
หนังสือราชการ
ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูวง 19 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 19 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
สอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัย 19 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านงิ้วเก่า-ฝายห้วยบังอี่ บ้านงิ้ว หมู่ 8 19 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านคำพอก หมู่ 10 ตามแบบแปล ที่ อบต.กำหนด 19 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/190
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/115
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน!! 18 มกราคม 2555 0/100
อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555 0/48
อบต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บจัดเก็บรายได้ 31 มีนาคม 2554 0/25