Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 27,185
ตั้งแต่วันที่ 28/06/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 5) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4261-4812
หนังสือราชการ
การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูวง 21 สิงหาคม 2557 [เอกสาร1]
ประมูลซื้อเวชภัณฑ์เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร 21 สิงหาคม 2557 [เอกสาร1]
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกประมูลซื้อตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา 21 สิงหาคม 2557 [เอกสาร1]
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคา โครงการศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ 21 สิงหาคม 2557 [เอกสาร1]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 19 สิงหาคม 2557 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/176
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/113
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน!! 18 มกราคม 2555 0/98
อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555 0/48
อบต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บจัดเก็บรายได้ 31 มีนาคม 2554 0/25