Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 65,127
ตั้งแต่วันที่ 28/06/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 (หลังใหม่) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4261-4812
หนังสือราชการ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส่งเปลือย หมู่ 9 ตำบลบางทรายใหญ่ 27 กรกฎาคม 2559 [เอกสาร1]
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านคำผักหนอก หมู่ 7 ทต.บางทรายใหญ่ 27 กรกฎาคม 2559 [เอกสาร1]
เปิดเผยราคากลางขุดลอกเปิดทางระบายน้ำ หมู่ 1 (วัดบางทรายใหญ่-สถานีประมงน้ำจืดมุกดาหาร) ตำบลบางทรายใหญ 27 กรกฎาคม 2559 [เอกสาร1]
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางทรายใหญ่ หมู่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่ 27 กรกฎาคม 2559 [เอกสาร1]
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง (คุ้มโป่งตะวัน) 27 กรกฎาคม 2559 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
ต้องการนายช่างโยธา ด่วน 21 มกราคม 2558 2/256
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 ตุลาคม 2557 0/159
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/52
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/304
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/197