Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 68,895
ตั้งแต่วันที่ 28/06/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 (หลังใหม่) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4261-4812
หนังสือราชการ
(ด่วนที่สุด)แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีถนนชำรุดเสียหายไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นเวลานาน 20 ตุลาคม 2559 [เอกสาร1]
(ด่วนที่สุด)รายงานการประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและ อบต. รอบ3 20 ตุลาคม 2559 [เอกสาร1]
ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.6 บ้านหนองบัวน้อย อบต.หนองบ้ว 19 ตุลาคม 2559 [เอกสาร1]
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 ตำบลหนองแคน 19 ตุลาคม 2559 [เอกสาร1]
ขอขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ืไ้ด้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ อบจ.มุกดาหาร 19 ตุลาคม 2559 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
ต้องการนายช่างโยธา ด่วน 21 มกราคม 2558 2/279
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 ตุลาคม 2557 0/173
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/54
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/315
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/204