Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 75,557
ตั้งแต่วันที่ 28/06/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 (หลังใหม่) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4261-4812
หนังสือราชการ
(ด่วนที่สุด) ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของ อปท. 1 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร1]
(ด่วนที่สุด) การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 24 เมษายน 2560 [เอกสาร1]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนกิจบ้านเหล่าคราม ม.8,9,12 ทต.คำอาฮวน 21 เมษายน 2560 [เอกสาร1]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำเขือง ม.3 ทต.คำอาฮวน 21 เมษายน 2560 [เอกสาร1]
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. สนับสนุนวัด 21 เมษายน 2560 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
ต้องการนายช่างโยธา ด่วน 21 มกราคม 2558 2/294
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 ตุลาคม 2557 0/192
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/62
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/333
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/219