การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 47,858
ตั้งแต่วันที่ 28/06/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 5) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4261-4812
หนังสือราชการ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคำชะอี-บ้านแก้งช้างเนียม ตำบลคำชะอี 29 กรกฎาคม 2558 [เอกสาร1]
(ด่วนที่สุด) อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 28 กรกฎาคม 2558 [เอกสาร1]
(ด่วนที่สุด) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 28 กรกฎาคม 2558 [เอกสาร1]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 กรกฎาคม 2558 [เอกสาร1]
(ด่วนที่สุด) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 28 กรกฎาคม 2558 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
ต้องการนายช่างโยธา ด่วน 21 มกราคม 2558 1/131
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 ตุลาคม 2557 0/101
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/38
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/248
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/161