Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 20,297
ตั้งแต่วันที่ 28/06/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 5) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4261-4812
หนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 17 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2557 11 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณห้วยน้อย ม.4 บ้านคำชะอี 10 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
ซักซ้อมแนวทางการเสนอขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณต่อคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 10 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 8 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/133
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/93
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน!! 18 มกราคม 2555 0/87
อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555 0/41
อบต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บจัดเก็บรายได้ 31 มีนาคม 2554 0/21