สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  116,599
  ตั้งแต่วันที่  28/06/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มุกดาหาร

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 (หลังใหม่) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศํพท์

0-4261-4812

 

 

 
แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2561 2 กรกฎาคม 2563 [เอกสาร1]
การซักซ้อมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) 2 กรกฎาคม 2563 [เอกสาร1]
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อ อปท. ทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่) 2 กรกฎาคม 2563 [เอกสาร1]
มติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 6/2563 30 มิถุนายน 2563 [เอกสาร1]
มติ ก.อบต.ครั้งที่ 6/2563 26 มิถุนายน 2563 [เอกสาร1]
 
 
ประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร 26 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
ร่วมกิจกรรม เอามื้อ สามัคคี โคกหนองนาโมเดล 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
ประชุมการจัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เข้ามาในเขตจังหวัดมุกดาหาร 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
ประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
 
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ทำความสะอาดสวนสาธารณะ (หน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด) 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
อบต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวงได้ตั้ง" ตู้ปันสุข" 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ได้ติดตั้งตู้ปันสุข 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
เทศบาลตำบลภูวงได้ติดตั้งตู้ปันสุข 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
อบต.ป่งขามดงหมูได้ติดตั้งตู้ปันสุข 21 พฤษภาคม 2563 [เอกสาร1]
 
คุณสมบัติรองนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายก และเลขานายกเทศมนตรี 28 เมษายน 2563 1/19
ต้องการนายช่างโยธา ด่วน 21 มกราคม 2558 2/420
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 ตุลาคม 2557 0/316
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/88
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/405

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8