Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 29,588
ตั้งแต่วันที่ 28/06/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 5) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4261-4812
หนังสือราชการ
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 1 ตุลาคม 2557 [เอกสาร1]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์โครงการโรคเบาหวาน 1 ตุลาคม 2557 [เอกสาร1]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1 ตุลาคม 2557 [เอกสาร1]
การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนกันยายน 2557 ให้แก่ อปท. 30 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
(ด่วนที่สุด) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 30 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/194
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/118
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน!! 18 มกราคม 2555 0/100
อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555 0/49
อบต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บจัดเก็บรายได้ 31 มีนาคม 2554 0/26