Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 61,463
ตั้งแต่วันที่ 28/06/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 (หลังใหม่) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4261-4812
หนังสือราชการ
แจ้งกำหนดการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 เมษายน 2559 [เอกสาร1]
แจ้งรับรองมติที่ประชุม ก.ท.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 4/2259 28 เมษายน 2559 [เอกสาร1]
แจ้งรับรองมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2559 27 เมษายน 2559 [เอกสาร1]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่ ม.9 บ้านหนองแวง ตำบลบ้านโคก 27 เมษายน 2559 [เอกสาร1]
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ตำบลผึ่งแดด 26 เมษายน 2559 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
ต้องการนายช่างโยธา ด่วน 21 มกราคม 2558 2/238
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 ตุลาคม 2557 0/140
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/46
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/287
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/190