Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 77,629
ตั้งแต่วันที่ 28/06/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 (หลังใหม่) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4261-4812
หนังสือราชการ
ราคากลางโครงการจัดซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง 22 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
แจ้งมติคณะกรรมการพนังงานส่วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร (ก.อบต.จังหวัด) 22 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันแลเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ 8 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 31 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร1]
ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา 29 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
ต้องการนายช่างโยธา ด่วน 21 มกราคม 2558 2/304
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 ตุลาคม 2557 0/199
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/62
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/336
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/223