Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 25,120
ตั้งแต่วันที่ 28/06/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 5) ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4261-4812
หนังสือราชการ
(ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ 25 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
(ด่วนที่สุด) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจและกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาเพื่อยืนยันข้อมูล 24 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 22 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
(ด่วนที่สุด) ประชุมซักซ้อมและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 22 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
(ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ อปท. ดำเนินการบันทึกชื่อเว็บไซต์หน่วยงานและข้อมูลผู้รับผิดชอบระบบ INFO 21 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/168
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/108
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน!! 18 มกราคม 2555 0/94
อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555 0/45
อบต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บจัดเก็บรายได้ 31 มีนาคม 2554 0/22