สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  502,898
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
ประกาศประกวดราคา e-bidding รถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง 15 พฤศจิกายน 2560 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ประกาศกำหนดหัวข้อวิสัยทัศน์ 22 มีนาคม 2561 [เอกสาร1]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียเกี่ยวกับการสรรหาสายงานผู้บริหาร 22 มีนาคม 2561 [เอกสาร1]
ประกาศการรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร 22 มีนาคม 2561 [เอกสาร1]
ส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 22 มีนาคม 2561 [เอกสาร1]
 
 
งบทดลองประจำเดือน ก.พ.2561 9 มีนาคม 2561 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน ม.ค.2561 7 มีนาคม 2561 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 5 มกราคม 2561 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลทากาศ 17 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร2]
เสนอโครงการรับเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ ทต.ทากาศ 30 เมษายน 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทากาศ 9 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน สายงานประเภทวิชาการ 31 ธันวาคม 2560 0/217
อบต.ตะเคียนปม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 พฤศจิกายน 2560 0/123
เทศบาลตำบลอุโมงค์ต้องการรับนักวิเคราะห์นโยบายฯ 3 พฤศจิกายน 2560 0/151
เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา รับโอนย้าย หน.ฝ่ายพัฒนารายได้และจพง.พัสดุปฏิบัติงาน 23 ตุลาคม 2560 0/84
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง 18 ตุลาคม 2560 0/491

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8