สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

   
   
 
 
username
Password
 
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท.ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  จำนวนผู้เข้าชม 519,896
  ตั้งแต่วันที่ 02/05/2550

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน
 

 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
  หมายเลขโทรศํพท์

0-5356-1283, 0-5351-2017

 
หนังสือราชการ
 
ประกาศประกวดราคา e-bidding รถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง 15 พฤศจิกายน 2560 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
 
ขยายเวลาการบันทึกและการยืนยันข้อมูล(ลพ0023.3/ว53 ลว 23 ก.พ.60) 23 กุมภาพันธ์ 2560 [เอกสาร1]
 
ขอให้อปท.จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาตามแบบรายงาน(โครงการสวัสดิการผู้พิการ.ทุพพลภาพ) 13 กรกฎาคม 2561 [เอกสาร1]
 
แจ้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสำรวจงานวิจัยในพื้นที่ 13 กรกฎาคม 2561 [เอกสาร1]
 
ผลการคัดเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 12 กรกฎาคม 2561 [เอกสาร1]
 
ข่าว สถจ.
 
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 11 กรกฎาคม 2561 [เอกสาร1]
 
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 14 มิถุนายน 2561 [เอกสาร1]
 
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 [เอกสาร1]
 
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการ สถจ.ลำพูน ปี 2561 18 เมษายน 2561 [เอกสาร1]
 
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ สถจ.ลำพูน ปี 2561 18 เมษายน 2561 [เอกสาร1]
 
ข่าว อปท.
 
ขอเชิญร่วมแข่งขัน อบจ.ลำพูน มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 8 29 มิถุนายน 2561 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลทากาศ 17 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร2]
 
เสนอโครงการรับเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ ทต.ทากาศ 30 เมษายน 2558 [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทากาศ 9 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
 
กระดานข่าว
 
ทต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน รับโอน 17 เมษายน 2561 0/394
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน สายงานประเภทวิชาการ 31 ธันวาคม 2560 0/308
 
อบต.ตะเคียนปม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 พฤศจิกายน 2560 0/145
 
เทศบาลตำบลอุโมงค์ต้องการรับนักวิเคราะห์นโยบายฯ 3 พฤศจิกายน 2560 0/204
 
เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา รับโอนย้าย หน.ฝ่ายพัฒนารายได้และจพง.พัสดุปฏิบัติงาน 23 ตุลาคม 2560 0/121
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8