สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

0-5356-1283, 0-5351-2017

 

 
ประกาศประกวดราคา e-bidding รถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง 15 พฤศจิกายน 2560 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ขยายเวลาการบันทึกและการยืนยันข้อมูล(ลพ0023.3/ว53 ลว 23 ก.พ.60) 23 กุมภาพันธ์ 2560 [เอกสาร1]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ 22 พฤษภาคม 2561 [เอกสาร1]
การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 22 พฤษภาคม 2561 [เอกสาร1]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)" 22 พฤษภาคม 2561 [เอกสาร1]

 
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 [เอกสาร1]
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการ สถจ.ลำพูน ปี 2561 18 เมษายน 2561 [เอกสาร1]
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ สถจ.ลำพูน ปี 2561 18 เมษายน 2561 [เอกสาร1]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน ก.พ.2561 9 มีนาคม 2561 [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลทากาศ 17 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร2]
เสนอโครงการรับเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ ทต.ทากาศ 30 เมษายน 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทากาศ 9 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
ทต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน รับโอน 17 เมษายน 2561 0/203
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน สายงานประเภทวิชาการ 31 ธันวาคม 2560 0/270
อบต.ตะเคียนปม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 พฤศจิกายน 2560 0/136
เทศบาลตำบลอุโมงค์ต้องการรับนักวิเคราะห์นโยบายฯ 3 พฤศจิกายน 2560 0/181
เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา รับโอนย้าย หน.ฝ่ายพัฒนารายได้และจพง.พัสดุปฏิบัติงาน 23 ตุลาคม 2560 0/103
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 511,696
ตั้งแต่วันที่ 02/05/2550

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8