สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  309,401
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
โอนเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับทุนการศึกษา ผดด ทต.มะเขือแจ้2/9/57 2 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
โอนเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ทต.หนองล่อง 2/9/57 2 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น 2 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
แจ้งสรุปมติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8/2557 2 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
แจ้งสรุปมติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 8/2557 2 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
 
 
รวมเอกสารและไฟล์บรรยายโครงการอบรมการบริหารจัดการงานวิชาการและการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 กันยายน 2557 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
เอกสารบรรยาย พรบ การรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ช่างโยธา)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านช่าง 4/7/57 4 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร2]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สนง.ทางหลวง 5 28 มิถุนายน 2557 [เอกสาร2]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สนง.ทางหลวง 4 28 มิถุนายน 2557 [เอกสาร2]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สนง.ทางหลวง 3 28 มิถุนายน 2557 [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านเกาะทราย ทต.ทากาศ 2 กันยายน 2557 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น 30/7/57 30 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร2]
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 16/7/57 16 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16/05/2557) 16 พฤษภาคม 2557 [เอกสาร2]
ยกเลิกประกาศสอบราคาโรงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเล็ก ทต.ทาปลาดุก 19/3/57 19 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
 
อปท.ใดประสงค์รับโอน เจ้าพนักงานพัสดุ 23 กรกฎาคม 2557 2/175
ที่ไหนรับโอนย้ายจพง.ธุรการบ้าง 20 มิถุนายน 2557 0/151
อบต.แม่ก๊า รับโอนย้าย จพง.การเงิน 20 มิถุนายน 2557 0/86
รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี 18 พฤษภาคม 2557 1/205
เทศบาลตำบลศาลาลาย จ.เพชรบูรณ์ รับโอนย้าย จพง.พัสดุ และ นักวิชาการเงิน 26 เมษายน 2557 0/52

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8