สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  396,464
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
เชิญประชุมเร่งรัดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559 8 มกราคม 2559 [เอกสาร1]
การขอรับบริจาคข้าวในประเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศล 12 กุมภาพันธ์ 2559 [เอกสาร1]
แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [เอกสาร1]
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง ทต.อุโมงค์ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [เอกสาร1]
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ทต.บ้านกลาง 12 กุมภาพันธ์ 2559 [เอกสาร1]
 
 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(29/06/58) 29 มิถุนายน 2558 [เอกสาร2]
ตัวอย่าง แบบรายงานการอนุมัติให้ อปท. ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (27/3/2558) 27 มีนาคม 2558 [เอกสาร2]
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2557-2560) (ฉบับทบทวน) 25 มีนาคม 2558 [เอกสาร2]
แบบรายงานขออนุมัติให้ อปท.แก้ไขรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบฯ 58 24 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร2]
แบบรายงานขออนุมัติให้ อปท.โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท. ปีงบฯ57 24 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร2]
 
เสนอโครงการรับเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ ทต.ทากาศ 30 เมษายน 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทากาศ 9 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ทต.ต้นธง (1/10/2557) 1 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน รับโอนย้ายนายช่างโยธา,วิศวกรโยธา 17 ธันวาคม 2558 0/96
ทต.บ้านแป้น จ.ลำพูน รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ด่วน 16 ธันวาคม 2558 0/60
รับโอน(ย้าย) จพง.จัดเก็บรายได้ หรือ นวก.จัดเก็บรายได้ 16 ตุลาคม 2558 0/254
รับโอนย้าย จพง.การเงิน ฯ และนักวิชาการเงิน ฯ อบต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 29 กันยายน 2558 0/77
ต้องการโอนย้าย 24 กันยายน 2558 0/336

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8