สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  445,314
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
คู่มือและแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA 21 กุมภาพันธ์ 2560 [เอกสาร1]
ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 21 กุมภาพันธ์ 2560 [เอกสาร1]
แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว 21 กุมภาพันธ์ 2560 [เอกสาร1]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบ 60 21 กุมภาพันธ์ 2560 [เอกสาร1]
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่าก่อสร้างระบบประปา อบต.ท่าตุ้ม 20 กุมภาพันธ์ 2560 [เอกสาร1]
 
 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(29/06/58) 29 มิถุนายน 2558 [เอกสาร2]
ตัวอย่าง แบบรายงานการอนุมัติให้ อปท. ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (27/3/2558) 27 มีนาคม 2558 [เอกสาร2]
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2557-2560) (ฉบับทบทวน) 25 มีนาคม 2558 [เอกสาร2]
แบบรายงานขออนุมัติให้ อปท.แก้ไขรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบฯ 58 24 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร2]
แบบรายงานขออนุมัติให้ อปท.โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท. ปีงบฯ57 24 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร2]
 
เสนอโครงการรับเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ ทต.ทากาศ 30 เมษายน 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทากาศ 9 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ทต.ต้นธง (1/10/2557) 1 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ(ด่วนที่สุด) 15 พฤศจิกายน 2559 0/66
อบต.หางดง อ.ฮอด จ. เชียงใหม่ รับโอนย้ายนายช่างโยธาชำนาญงาน 20 ตุลาคม 2559 0/54
เทศบาลตำบลวังผางรับโอน/ย้าย ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 23 กันยายน 2559 0/104
รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 23 มิถุนายน 2559 0/334
ทต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน รับโอนย้ายนิติกร 1 อัตรา ด่วน 19 กุมภาพันธ์ 2559 0/216

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8