ปิด
postit
   
   
   
   
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  487,764
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
ประกาศประกวดราคา e-bidding รถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง 15 พฤศจิกายน 2560 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 15 ธันวาคม 2560 [เอกสาร1]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผ้พิการหรื 15 ธันวาคม 2560 [เอกสาร1]
รายงานการจัดตั้งด่านชุมชน จุดบริการประชาชน และถนนปลอดภัย ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย 15 ธันวาคม 2560 [เอกสาร1]
สำรวจข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 15 ธันวาคม 2560 [เอกสาร1]
 
 
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 18 ตุลาคม 2560 [เอกสาร2]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 ตุลาคม 2560 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลทากาศ 17 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร2]
เสนอโครงการรับเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ ทต.ทากาศ 30 เมษายน 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทากาศ 9 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
อบต.ตะเคียนปม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 พฤศจิกายน 2560 0/73
เทศบาลตำบลอุโมงค์ต้องการรับนักวิเคราะห์นโยบายฯ 3 พฤศจิกายน 2560 0/94
เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา รับโอนย้าย หน.ฝ่ายพัฒนารายได้และจพง.พัสดุปฏิบัติงาน 23 ตุลาคม 2560 0/54
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง 18 ตุลาคม 2560 0/272
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 18 ตุลาคม 2560 0/50

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8