สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

0-5356-1283, 0-5351-2017

 

 
การจัดทำรายงนการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 กันยายน 2564 [เอกสาร1]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของอปท.ปี2564 18 พฤษภาคม 2564 [เอกสาร1]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "แนวทางปฏิบัติงานเพื่องานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน" 23 กันยายน 2564 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ขอเรียนเชิญรับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตาม "โครงารลำพูนเมืองน 23 กันยายน 2564 [เอกสาร1]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 22 กันยายน 2564 [เอกสาร1]

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2 พฤศจิกายน 2563 [เอกสาร1]
ราคากลางโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 20 กันยายน 2564 [เอกสาร1]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 16 กันยายน 2564 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ 13 กันยายน 2564 [เอกสาร1]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 9 กันยายน 2564 [เอกสาร1]
 
ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใข้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางฯ (ทต.หนวงยวง) 22 มกราคม 2564 [เอกสาร1]
ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ เทศบาลตำบลทาปลาดุก ไตรมาสที่2/2562 3 พฤษภาคม 2562 [เอกสาร2]
ประกาศผลผ้ชนะการประกวดราคาโครงการซ่อมเสริมผิวถนนแอลฟัทล์ติกคอนกรีต หม่ 2 - 10 - 12 ตำบลทาปลาดุก 5 เมษายน 2562 [เอกสาร2]
ทต.ทากาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 2 กันยายน 2561 [เอกสาร2]
ขอเชิญร่วมแข่งขัน อบจ.ลำพูน มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 8 29 มิถุนายน 2561 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
 
เทศบาลตำบลบ้านแป้นรับโอนย้าย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 20 ตุลาคม 2563 0/160
เทศบาลตำบลประตูป่ามีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 20 พฤษภาคม 2563 0/806
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ/ชำนาญการ 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/156
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/60
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนตำแหน่งวิศวกรวิศวกรโยธา (ปก/ชก) 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/64
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 742,147
ตั้งแต่วันที่ 02/05/2550

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8