สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  303,686
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 31/7/2557 31 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด 31 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
บัญชีสรุปขอความเห็นชอบ/อนุมัติต่อคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(อำเภอเวียงหนองล่อง) 31 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
บัญชีสรุปขอความเห็นชอบ/อนุมัติต่อคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(อำเภอลี้) 31 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
บัญชีสรุปขอความเห็นชอบ/อนุมัติต่อคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(อำเภอบ้านธิ) 31 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
 
 
เอกสารบรรยาย พรบ การรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ช่างโยธา)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านช่าง 4/7/57 4 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร2]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สนง.ทางหลวง 5 28 มิถุนายน 2557 [เอกสาร2]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สนง.ทางหลวง 4 28 มิถุนายน 2557 [เอกสาร2]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สนง.ทางหลวง 3 28 มิถุนายน 2557 [เอกสาร2]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สนง.ทางหลวง 2 28 มิถุนายน 2557 [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น 30/7/57 30 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร2]
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 16/7/57 16 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16/05/2557) 16 พฤษภาคม 2557 [เอกสาร2]
ยกเลิกประกาศสอบราคาโรงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเล็ก ทต.ทาปลาดุก 19/3/57 19 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์การกำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้าง ทต.ทาปลาดุก 19/3/57 19 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
 
อปท.ใดประสงค์รับโอน เจ้าพนักงานพัสดุ 23 กรกฎาคม 2557 2/90
ที่ไหนรับโอนย้ายจพง.ธุรการบ้าง 20 มิถุนายน 2557 0/119
อบต.แม่ก๊า รับโอนย้าย จพง.การเงิน 20 มิถุนายน 2557 0/63
รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี 18 พฤษภาคม 2557 0/175
เทศบาลตำบลศาลาลาย จ.เพชรบูรณ์ รับโอนย้าย จพง.พัสดุ และ นักวิชาการเงิน 26 เมษายน 2557 0/39

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8