สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

0-5356-1283, 0-5351-2017

 

 
การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบมท.วาด้วยการรับเงินฯ ของอปท. พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 ตุลาคม 2564 [เอกสาร1]
การจัดทำรายงนการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 กันยายน 2564 [เอกสาร1]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของอปท.ปี2564 18 พฤษภาคม 2564 [เอกสาร1]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ 15 สิงหาคม 2565 [เอกสาร1]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี 15 สิงหาคม 2565 [เอกสาร1]

 
โครงการนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มกราคม 2565 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน 7 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2 พฤศจิกายน 2563 [เอกสาร1]
สขร ประจำเดือน ก.ค.65 1 สิงหาคม 2565 [เอกสาร2]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh รุ่น mp3055 sp 20 กรกฎาคม 2565 [เอกสาร2]
 
ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใข้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางฯ (ทต.หนวงยวง) 22 มกราคม 2564 [เอกสาร1]
ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ เทศบาลตำบลทาปลาดุก ไตรมาสที่2/2562 3 พฤษภาคม 2562 [เอกสาร2]
ประกาศผลผ้ชนะการประกวดราคาโครงการซ่อมเสริมผิวถนนแอลฟัทล์ติกคอนกรีต หม่ 2 - 10 - 12 ตำบลทาปลาดุก 5 เมษายน 2562 [เอกสาร2]
ทต.ทากาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 2 กันยายน 2561 [เอกสาร2]
ขอเชิญร่วมแข่งขัน อบจ.ลำพูน มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 8 29 มิถุนายน 2561 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
 
เทศบาลตำบลบ้านแป้นรับโอนย้าย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 20 ตุลาคม 2563 0/242
เทศบาลตำบลประตูป่ามีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 20 พฤษภาคม 2563 0/935
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ/ชำนาญการ 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/169
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/75
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนตำแหน่งวิศวกรวิศวกรโยธา (ปก/ชก) 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/78
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 786,531
ตั้งแต่วันที่ 02/05/2550

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8