สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

   
   
 
 
username
Password
 
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท.ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  จำนวนผู้เข้าชม 611,219
  ตั้งแต่วันที่ 02/05/2550

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน
 

 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
  หมายเลขโทรศํพท์

0-5356-1283, 0-5351-2017

 
หนังสือราชการ
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกีด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบถ่ายทอดสด (DLA L 4 ธันวาคม 2562 [เอกสาร1]
 
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 3 ธันวาคม 2562 [เอกสาร1]
 
สำรวจรายชื่อฝึกอบรมตามโครงการติดต่อสื่อสารและรับ- ส่ง หนังสือผ่านระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 18 พฤศจิกายน 2562 [เอกสาร1]
 
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความพฤตินักเรียนและนักศึกษา 6 ธันวาคม 2562 [เอกสาร1]
 
โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 6 ธันวาคม 2562 [เอกสาร1]
 
ข่าว สถจ.
 
ผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2562 28 พฤศจิกายน 2562 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
 
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 6 ธันวาคม 2562 [เอกสาร2]
 
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 6 ธันวาคม 2562 [เอกสาร2]
 
งบทดลองประจำปี 2562 30 ตุลาคม 2562 [เอกสาร2]
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 10 ตุลาคม 2562 [เอกสาร2]
 
ข่าว อปท.
 
ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ เทศบาลตำบลทาปลาดุก ไตรมาสที่2/2562 3 พฤษภาคม 2562 [เอกสาร2]