การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit
   
   
   
   
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  328,519
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตราฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน (19/12/2557) 19 ธันวาคม 2557 [เอกสาร1]
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ2558 19 ธันวาคม 2557 [เอกสาร1]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบประปาชุมชน (18/12/2557) 18 ธันวาคม 2557 [เอกสาร1]
โครงการประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ (18/12/2557) 18 ธันวาคม 2557 [เอกสาร1]
การประชุมการใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านสุขภาพ จังหวัดลำพูน (18/12/2557) 18 ธันวาคม 2557 [เอกสาร1]
 
 
ตัวอย่าง เอกสารรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กรปกครอง (16/10/2557) 5 พฤศจิกายน 2557 [เอกสาร2]
แบบฟร์อมการเขียนโครงการงบอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน 2558(29/10/57) 29 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.2 (แบบ สถ .หน้า 11 ) 14 ตุลาคม 2557 [เอกสาร1]
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด81-100 คน แบบ สถ .ศพด.3 6 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด81-100 คน(หน้า 10) 6 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ทต.ต้นธง (1/10/2557) 1 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์ (16/9/2557) 16 กันยายน 2557 [เอกสาร2]
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 10 กันยายน 2557 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านเกาะทราย ทต.ทากาศ 2 กันยายน 2557 [เอกสาร2]
 
ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) จนท.พัสดุ และช่างโยธา 9 ธันวาคม 2557 0/64
รับโอนนายช่างไฟฟ้า 2 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 0812872471 3 พฤศจิกายน 2557 0/63
รับโอนย้าย นายช่างโยธา 29 ตุลาคม 2557 0/127
รับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์ 29 ตุลาคม 2557 0/177
ต้องการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 หรือ นักวิชาการเงินและบัญชี จังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ต้องการย้ายกับบ้าน ต้องการห้าคนแทน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ด่วน 22 ตุลาคม 2557 0/204

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8