สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

0-5356-1283, 0-5351-2017

 

 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 8 ตุลาคม 2563 [เอกสาร1]
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้ัสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 7 สิงหาคม 2563 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบe-LAAS 15 กรกฎาคม 2563 [เอกสาร1]
การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 กรกฎาคม 2563 [เอกสาร1]
กฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 19 ตุลาคม 2563 [เอกสาร1]

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 7 ตุลาคม 2563 [เอกสาร1]
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือนกันยายน2563 19 ตุลาคม 2563 [เอกสาร2]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.63 - เดือน ก.ย.63) 16 ตุลาคม 2563 [เอกสาร1]
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 15 ตุลาคม 2563 [เอกสาร2]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 5 ตุลาคม 2563 [เอกสาร1]
 
ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ เทศบาลตำบลทาปลาดุก ไตรมาสที่2/2562 3 พฤษภาคม 2562 [เอกสาร2]
ประกาศผลผ้ชนะการประกวดราคาโครงการซ่อมเสริมผิวถนนแอลฟัทล์ติกคอนกรีต หม่ 2 - 10 - 12 ตำบลทาปลาดุก 5 เมษายน 2562 [เอกสาร2]
ทต.ทากาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 2 กันยายน 2561 [เอกสาร2]
ขอเชิญร่วมแข่งขัน อบจ.ลำพูน มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 8 29 มิถุนายน 2561 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลทากาศ 17 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร2]
 
เทศบาลตำบลประตูป่ามีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 20 พฤษภาคม 2563 0/462
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ/ชำนาญการ 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/119
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/41
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนตำแหน่งวิศวกรวิศวกรโยธา (ปก/ชก) 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/30
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่งปลัดเทศบาล 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/123
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 685,992
ตั้งแต่วันที่ 02/05/2550

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8