สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

0-5356-1283, 0-5351-2017

 

 
คำปรึกษาหรือคำแนะนำการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้แก่องค์กรปกครอง 21 มีนาคม 2566 [เอกสาร1]
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 21 มีนาคม 2566 [เอกสาร1]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 21 มีนาคม 2566 [เอกสาร1]
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำจากฝายพญาอุตลำน้ำปิง 21 มีนาคม 2566 [เอกสาร1]
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 21 มีนาคม 2566 [เอกสาร1] [เอกสาร2]

 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตร ปี2566 27 กุมภาพันธ์ 2566 [เอกสาร2]
ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานราชการ 22 กุมภาพันธ์ 2566 [เอกสาร1]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2 พฤศจิกายน 2563 [เอกสาร1]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ โดยการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เ 13 มีนาคม 2566 [เอกสาร2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้อง 7 มีนาคม 2566 [เอกสาร2]
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinq) 21 มีนาคม 2566 [เอกสาร2]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาสพ บ้านผาตั้ง หมู่ที่4 21 มีนาคม 2566 [เอกสาร2]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง เทศบาลตำบลเหมืองง่า 7 กุมภาพันธ์ 2566 [เอกสาร2]
ทต.เหมืองง่า ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่1ฯ 25 พฤศจิกายน 2565 [เอกสาร2]
ทต.เหมืองง่า ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่5ฯ 25 พฤศจิกายน 2565 [เอกสาร2]
 
เทศบาลตำบลบ้านแป้นรับโอนย้าย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 20 ตุลาคม 2563 0/290
เทศบาลตำบลประตูป่ามีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 20 พฤษภาคม 2563 0/1009
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ/ชำนาญการ 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/176
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/79
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนตำแหน่งวิศวกรวิศวกรโยธา (ปก/ชก) 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/90
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 822,622
ตั้งแต่วันที่ 02/05/2550

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8