สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

0-5356-1283, 0-5351-2017

 

 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ 2 ธันวาคม 2565 [เอกสาร1]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 ธันวาคม 2565 [เอกสาร1]
การสำรวจหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบในรูปแ 1 ธันวาคม 2565 [เอกสาร1]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 1 ธันวาคม 2565 [เอกสาร1]
ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดการสัมมนา 1 ธันวาคม 2565 [เอกสาร1]

 
โครงการนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มกราคม 2565 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน 7 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2 พฤศจิกายน 2563 [เอกสาร1]
ทต.แม่แรง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ภ23005 ฯ 21 พฤศจิกายน 2565 [เอกสาร2]
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน 11 พฤศจิกายน 2565 [เอกสาร2]
 
ทต.เหมืองง่า ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่1ฯ 25 พฤศจิกายน 2565 [เอกสาร2]
ทต.เหมืองง่า ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่5ฯ 25 พฤศจิกายน 2565 [เอกสาร2]
ทต.เหมืองง่า ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ 25 พฤศจิกายน 2565 [เอกสาร2]
ทต.แม่แรง ประกาศกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านดอนหลวง-บ้านหนองเหงือกฯ 25 พฤศจิกายน 2565 [เอกสาร2]
ทต.แม่แรง ประกาศประกวดราคาจ้างก่องสร้างพัฒนแหล่งท่องเที่ยวฯ 25 พฤศจิกายน 2565 [เอกสาร2]
 
เทศบาลตำบลบ้านแป้นรับโอนย้าย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 20 ตุลาคม 2563 0/273
เทศบาลตำบลประตูป่ามีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 20 พฤษภาคม 2563 0/983
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ/ชำนาญการ 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/173
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/78
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนตำแหน่งวิศวกรวิศวกรโยธา (ปก/ชก) 14 กุมภาพันธ์ 2563 0/86
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 805,914
ตั้งแต่วันที่ 02/05/2550

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8