ปิด
postit
   
   
   
   
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  478,377
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2560 [เอกสาร1]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 17 ตุลาคม 2560 [เอกสาร1]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 17 ตุลาคม 2560 [เอกสาร1]
การนำตั๋วรับจำนำออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2536) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 17 ตุลาคม 2560 [เอกสาร1]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. 17 ตุลาคม 2560 [เอกสาร1]
 
 
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 18 ตุลาคม 2560 [เอกสาร2]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 ตุลาคม 2560 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 [เอกสาร2]
ข้อมูลขยะเรียงอันดับมากไปหาน้อย ณ.14 กค.60 17 กรกฎาคม 2560 [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลทากาศ 17 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร2]
เสนอโครงการรับเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ ทต.ทากาศ 30 เมษายน 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทากาศ 9 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง 18 ตุลาคม 2560 0/10
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 18 ตุลาคม 2560 0/2
อบต.แม่ลาน รับโอนย้าย นวก.พัสดุ 11 ตุลาคม 2560 0/13
เทศบาลตำบลวังผาง รับโอน นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา 9 ตุลาคม 2560 0/26
หาคนแทน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เชียงใหม่ 18 มิถุนายน 2560 0/124

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8