สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

0-5356-1283, 0-5351-2017

 

 
ระเบียบวาระการประชุม / รายงานการประชุม ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 20 มกราคม 2563 [เอกสาร1]
ขอความร่วมมือรายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานการสอน 20 มกราคม 2563 [เอกสาร1]
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ปี 6 20 มกราคม 2563 [เอกสาร1]
การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี (INFO) 20 มกราคม 2563 [เอกสาร1]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20 มกราคม 2563 [เอกสาร1]

 
ผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2562 28 พฤศจิกายน 2562 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 16 มกราคม 2563 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 6 ธันวาคม 2562 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 6 ธันวาคม 2562 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำปี 2562 30 ตุลาคม 2562 [เอกสาร2]
 
ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ เทศบาลตำบลทาปลาดุก ไตรมาสที่2/2562 3 พฤษภาคม 2562 [เอกสาร2]
ประกาศผลผ้ชนะการประกวดราคาโครงการซ่อมเสริมผิวถนนแอลฟัทล์ติกคอนกรีต หม่ 2 - 10 - 12 ตำบลทาปลาดุก 5 เมษายน 2562 [เอกสาร2]
ทต.ทากาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 2 กันยายน 2561 [เอกสาร2]
ขอเชิญร่วมแข่งขัน อบจ.ลำพูน มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 8 29 มิถุนายน 2561 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลทากาศ 17 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร2]
 
ทต.ประตูป่า รับโอน จพง.พัฒนาชุมชน ปง/ชง 20 กันยายน 2562 1/137
ทต.ประตูป่า รับโอน จพง.พัฒนาชุมชน ปง/ชง 20 กันยายน 2562 0/24
รับโอนย้าย หน.ฝ่ายการเงิน 5 กุมภาพันธ์ 2562 0/359
เทศบาลตำบลทาสบชัย รับโอนย้าย นวก.คลัง ปก/ชก 31 มกราคม 2562 0/174
เทศบาลตำบลทาปลาดุกรับโอนย้ายพนง.ส่วนท้องถิ่น(กองคลัง) 22 มกราคม 2562 0/263