สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  600,664
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

หมายเลขโทรศํพท์

0-5356-1283, 0-5351-2017

 

 

 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมลงทะเบียนสมัครเดิน-วิ่ง ตามโครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิ 8 ตุลาคม 2562 [เอกสาร1]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 ตุลาคม 2562 [เอกสาร1]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 กันยายน 2562 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
โครงการติดต่อสื่อสารและรับ-ส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการสถจ.ลำพูน อำเภอ และอปท. 18 กันยายน 2562 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (eLAAS) 17 กันยายน 2562 [เอกสาร1]
 
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 10 ตุลาคม 2562 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 10 ตุลาคม 2562 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 11 กันยายน 2562 [เอกสาร2]
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 6 สิงหาคม 2562 [เอกสาร2]
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 10 กรกฎาคม 2562 [เอกสาร1]
 
ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ เทศบาลตำบลทาปลาดุก ไตรมาสที่2/2562 3 พฤษภาคม 2562 [เอกสาร2]
ประกาศผลผ้ชนะการประกวดราคาโครงการซ่อมเสริมผิวถนนแอลฟัทล์ติกคอนกรีต หม่ 2 - 10 - 12 ตำบลทาปลาดุก 5 เมษายน 2562 [เอกสาร2]
ทต.ทากาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 2 กันยายน 2561 [เอกสาร2]
ขอเชิญร่วมแข่งขัน อบจ.ลำพูน มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 8 29 มิถุนายน 2561 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลทากาศ 17 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร2]
 
ทต.ประตูป่า รับโอน จพง.พัฒนาชุมชน ปง/ชง 20 กันยายน 2562 1/61
ทต.ประตูป่า รับโอน จพง.พัฒนาชุมชน ปง/ชง 20 กันยายน 2562 0/8
รับโอนย้าย หน.ฝ่ายการเงิน 5 กุมภาพันธ์ 2562 0/322
เทศบาลตำบลทาสบชัย รับโอนย้าย นวก.คลัง ปก/ชก 31 มกราคม 2562 0/148
เทศบาลตำบลทาปลาดุกรับโอนย้ายพนง.ส่วนท้องถิ่น(กองคลัง) 22 มกราคม 2562 0/213

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8