สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  301,614
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 24/7/57 24 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 24/7/57 24 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค 24/7/57 24 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ 24/7/57 24 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณราจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 23/7/57 23 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
 
 
เอกสารบรรยาย พรบ การรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ช่างโยธา)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านช่าง 4/7/57 4 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร2]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สนง.ทางหลวง 5 28 มิถุนายน 2557 [เอกสาร2]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สนง.ทางหลวง 4 28 มิถุนายน 2557 [เอกสาร2]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สนง.ทางหลวง 3 28 มิถุนายน 2557 [เอกสาร2]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สนง.ทางหลวง 2 28 มิถุนายน 2557 [เอกสาร2]
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 16/7/57 16 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16/05/2557) 16 พฤษภาคม 2557 [เอกสาร2]
ยกเลิกประกาศสอบราคาโรงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเล็ก ทต.ทาปลาดุก 19/3/57 19 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์การกำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้าง ทต.ทาปลาดุก 19/3/57 19 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ข้างทางบ้านทากศ ม.6 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 12 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
 
อปท.ใดประสงค์รับโอน เจ้าพนักงานพัสดุ 23 กรกฎาคม 2557 0/8
ที่ไหนรับโอนย้ายจพง.ธุรการบ้าง 20 มิถุนายน 2557 0/102
อบต.แม่ก๊า รับโอนย้าย จพง.การเงิน 20 มิถุนายน 2557 0/50
รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี 18 พฤษภาคม 2557 0/165
เทศบาลตำบลศาลาลาย จ.เพชรบูรณ์ รับโอนย้าย จพง.พัสดุ และ นักวิชาการเงิน 26 เมษายน 2557 0/36

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8