สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  285,402
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ทาและทุ่งหัวช้าง 17/04/2557 17 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอป่าซาง 17/04/2557 17 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
ประชาสัมพันธ์ อปท. เจ้าภาพการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2557 17/04/2557 17 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557 17/4/57 17 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. 11/04/57 11 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
 
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลครุสภา ปี 2556(11/2/57) 11 กุมภาพันธ์ 2557 [เอกสาร2]
การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 29 พฤศจิกายน 2556 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการทำควบคุมภายใน ฯ 18 พฤศจิกายน 2556 [เอกสาร2]
ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามภิไธยย่อ สธ ปี 2556 12 พฤศจิกายน 2556 [เอกสาร2]
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556 7 พฤศจิกายน 2556 [เอกสาร2]
 
ยกเลิกประกาศสอบราคาโรงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเล็ก ทต.ทาปลาดุก 19/3/57 19 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์การกำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้าง ทต.ทาปลาดุก 19/3/57 19 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ข้างทางบ้านทากศ ม.6 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 12 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดิบเพลิงแบบเอนกประสงค์ ทต.ทากาศ 5 มีนาคม 2557 [เอกสาร2]
ทต.ทากาศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ โครงการเทลานคอนกรีตฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ 24 มกราคม 2557 [เอกสาร2]
 
อบต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ รับโอนย่้ายนายช่างโยธา 2-4/5 ด่วน 30 มีนาคม 2557 0/34
เทศบาลตำบลป่าไผ่ รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และ เจ้าพนักงานกันฯ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0/195
รับโอน (ย้าย) จ.ลำพูน 29 มกราคม 2557 1/741
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นการจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน อปท.ครับ 25 ธันวาคม 2556 0/57
นักบริหารการศึกษา 6 ที่ไหนว่างบ้าง 21 ธันวาคม 2556 1/188

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8