การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit
   
   
   
   
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  318,573
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
การฝึกอบรมโครงการ ลำพูน ใสสะอาด (24/10/2557) 24 ตุลาคม 2557 [เอกสาร1]
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (24/10/2557) 24 ตุลาคม 2557 [เอกสาร1]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไลการมีส่วนร่วมของประชาชน (24/10/2557) 24 ตุลาคม 2557 [เอกสาร1]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (24/10/2557) 24 ตุลาคม 2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน เพิ่มเติ่ม (22/10/2557) 22 ตุลาคม 2557 [เอกสาร1]
 
 
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.2 (แบบ สถ .หน้า 11 ) 14 ตุลาคม 2557 [เอกสาร1]
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด81-100 คน แบบ สถ .ศพด.3 6 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด81-100 คน(หน้า 10) 6 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สถ.ศพด.1 2 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก 51-80 คน แบบ สถ .ศพด.2 2 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ทต.ต้นธง (1/10/2557) 1 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
ประชาสัมพันธ์ (16/9/2557) 16 กันยายน 2557 [เอกสาร2]
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 10 กันยายน 2557 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านเกาะทราย ทต.ทากาศ 2 กันยายน 2557 [เอกสาร2]
 
ต้องการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 หรือ นักวิชาการเงินและบัญชี จังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ต้องการย้ายกับบ้าน ต้องการห้าคนแทน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ด่วน 22 ตุลาคม 2557 0/19
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 22 ตุลาคม 2557 4/6
จนท.ป้องกันฯ อยากย้ายกลับบ้าน 21 ตุลาคม 2557 0/9
ต้องการหาคนแทนตำแหน่ง จพง.พัสดุ ด่วน 10 ตุลาคม 2557 0/88
ต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6 6 ตุลาคม 2557 0/100

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8