ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  CIO สถ.
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ตัวชี้วัด 2559
  Infographic
  ตัวชี้วัด ศส.
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  12885
     ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ศส.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ศส.
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบ    8 มีนาคม 2560
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมุลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    1 มีนาคม 2560
ขอส่งจดหมายช่าว @POST ฉบับที่ 3/2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560    28 กุมภาพันธ์ 2560
ขอส่งจดหมายช่าว @POST ฉบับที่ 3/2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560    28 กุมภาพันธ์ 2560
ระบบการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    16 กุมภาพันธ์ 2560
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8