ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  CIO สถ.
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ตัวชี้วัด ศส.
  IT Training 2559
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  10591
     ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ศส.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ศส.
ขออนุญาตเข้าดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวรที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    31 พฤษภาคม 2559
ขออนุญาตเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด    31 พฤษภาคม 2559
การฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    30 พฤษภาคม 2559
ทบทวนข้อมูลที่ต้องการตามอำนาจหน้าที่ หรือตามนโยบายที่สำคัญ    24 พฤษภาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ในศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Department Operation Center : DOC)    12 พฤษภาคม 2559
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8