ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  CIO สถ.
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ข้อมูลเว็บไซต์สถ.
  การประชุม ศส.
  Infographic
  การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สถ.
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  15650
     ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ศส.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ศส.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สถ.ครั้งที่ 2/2561    22 มีนาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนารายงานสำหรับผู้บริหารตามโครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและบูรณาการข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น ระยะที่ 2 (Local_ERP)    5 มีนาคม 2561
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 3/2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561    2 มีนาคม 2561
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 3/2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561    2 มีนาคม 2561
แนวทางการส่งหนังสือสั่งการหรือหนังสือใด ๆ ถึงจังหวัดผ่านระบบเว็บไซต์ สถ.    26 กุมภาพันธ์ 2561
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8