ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  CIO สถ.
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ข้อมูลเว็บไซต์สถ.
  การประชุม ศส.
  Infographic
  การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สถ.
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สถ.
  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  17475
     ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ศส.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ศส.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สถ. ครั้งที่ 5/2561    6 ธันวาคม 2561
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สถ. ครั้งที่ 5/2561    26 พฤศจิกายน 2561
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 11/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561    6 พฤศจิกายน 2561
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 11/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561    6 พฤศจิกายน 2561
การติดตามและสอบถามปัญหา การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายใน ครั้งที่ 1/2561    10 ตุลาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8