ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  CIO สถ.
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ตัวชี้วัด 2558
  IT Training 2558
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  8843
     ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ศส.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ศส.
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    18 พฤศจิกายน 2558
โครงการตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    18 พฤศจิกายน 2558
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 11/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558    30 ตุลาคม 2558
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 11/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558    30 ตุลาคม 2558
การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    29 ตุลาคม 2558
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8