ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 6817
ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ศส. ได้ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรของ สถ. ประจำปีงบประมาณ 2558  
ศส. ได้ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรของ สถ. ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 น - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้งานระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่าย/งานบริหาร) จากทุกสำนัก/กอง ในส่วนกลาง

(20 มีนาคม 2558)

นายชานน วาสิกศิริ ผอ.ศส. พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมชี้แจงตรวจติดตามให้คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3  
นายชานน วาสิกศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมชี้แจงตรวจติดตามให้คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมศาลาว่าการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง

(13 กุมภาพันธ์ 2558)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศส.
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(19 ตุลาคม 2554)

(8 พฤศจิกายน 2556)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศส.
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สถ. ครั้งที่ 1/2558    10 มีนาคม 2558
เชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    10 มีนาคม 2558
โครงการฝึกอบรมทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากร สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    6 มีนาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา EGA Roadshow 2015 : e-Government for ALL ครั้งที่ 2/2558 (รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน)    2 มีนาคม 2558
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 3/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558    27 กุมภาพันธ์ 2558
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8