ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  CIO สถ.
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ตัวชี้วัด 2558
  Infographic
  ตัวชี้วัด ศส.
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  11402
     ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ศส.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ศส.
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา Smart Government, Smart Service    16 สิงหาคม 2559
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 8/2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559    11 สิงหาคม 2559
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 8/2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559    11 สิงหาคม 2559
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็น ตามโครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและบูรณาการระบบข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น    25 กรกฎาคม 2559
เชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    15 กรกฎาคม 2559
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8