ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 6126
ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
นายชานน วาสิกศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
นายชานน วาสิกศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องแดง พระบรมมหาราชวัง

(9 ธันวาคม 2557)

ผอ.ศส. กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557  
ผอ.ศส. กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ในนาม สถ. และ อปท. ทั่วประเทศทาง สทท. 11 วันที่ 5 ธันวาคม 2557

(8 ธันวาคม 2557)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศส.
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(19 ตุลาคม 2554)

(8 พฤศจิกายน 2556)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศส.
 
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 12/2557 ประจำเดือนธันวาคม 2557    2 ธันวาคม 2557
การปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้่บริหาร สถ. เพื่อรองรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Short Message Service (SMS)    12 พฤศจิกายน 2557
การปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้่บริหาร สถ. เพื่อรองรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Short Message Service (SMS)    12 พฤศจิกายน 2557
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ในศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Department Operation Center : DOC)    7 พฤศจิกายน 2557
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 11/2557 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557    29 ตุลาคม 2557
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8