ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 7318
ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

(6 พฤษภาคม 2558)

ศส. ได้ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรของ สถ. ประจำปีงบประมาณ 2558  
ศส. ได้ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรของ สถ. ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 น - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้งานระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่าย/งานบริหาร) จากทุกสำนัก/กอง ในส่วนกลาง

(20 มีนาคม 2558)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศส.
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(19 ตุลาคม 2554)

(8 พฤศจิกายน 2556)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศส.
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2    1 กรกฎาคม 2558
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 7/2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558    30 มิถุนายน 2558
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 7/2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558    30 มิถุนายน 2558
แจ้งเตือนการเปิดอ่านไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)    25 มิถุนายน 2558
แจ้งเตือนการเปิดอ่านไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)    25 มิถุนายน 2558
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8