ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 5836
ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ศส. จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สถ. ครั้งที่ 4/2557  
ศส. จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สถ. ครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4601 (อาคาร 4 ชั้น 6)

(22 ตุลาคม 2557)

ศส. จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สถ. ครั้งที่ 3/2557 ...  
ศส. จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สถ. ครั้งที่ 3/2557 ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ (อาคาร 4 ชั้น 2)

(12 กันยายน 2557)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศส.
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(19 ตุลาคม 2554)

(8 พฤศจิกายน 2556)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศส.
 
แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สถ. ครั้งที่ 4/2557    16 ตุลาคม 2557
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สถ. ครั้งที่ 4/2557    13 ตุลาคม 2557
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    3 ตุลาคม 2557
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 10/2557 ประจำเดือนตุลาคม 2557 เรื่อง เทคโนโลยี 4K    2 ตุลาคม 2557
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 9/2557 ประจำเดือนกันยายน 2557    4 กันยายน 2557
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8