สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  74,034
  ตั้งแต่วันที่  08/07/2552

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อุดรธานี

 

 

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 2
ถนนอธิบดี อ.เมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

หมายเลขโทรศํพท์

0-4221-2567-8,0-4221-1646,

 

 

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 6 มกราคม 2560 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ประกาศรายชื่อกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สถ. (อด 0023.5/132 ลว. 3 ก.พ.60) 3 กุมภาพันธ์ 2560 [เอกสาร1]
โอนเงินภาษีสรรพสามิตเขตพื้นที่ (อด 0023.5/131 ลว. 3 ก.พ.60) 3 กุมภาพันธ์ 2560 [เอกสาร1]
โอนค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (อด 0023.5/130 ลว. 3 ก.พ. 60) 3 กุมภาพันธ์ 2560 [เอกสาร1]
โอนเงินรางวัลจราจรให้แก่ อปท. (อด 0023.5/ว 25 ลว. 3 ก.พ. 60) 3 กุมภาพันธ์ 2560 [เอกสาร1]
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/849
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/253
นวก.ศึกษา อุดรฯหาคนมาแทน(โอน/ย้าย ด่วน) 16 มีนาคม 2555 1/454
รับโอน(ย้าย) จนท.ป้องกันฯด่วน 6 มีนาคม 2555 0/314
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน!! 18 มกราคม 2555 0/216

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8