สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

สระแก้ว

   
   
Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 105,628
ตั้งแต่วันที่ 02/04/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว  

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-3742-5118
หนังสือราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 3 กรกฎาคม 2555 [เอกสาร1]
งบทดลองสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2567 9 กรกฎาคม 2567 [เอกสาร1]
งบทดลองสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 10 มิถุนายน 2567 [เอกสาร1]
งบทดลองสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน เมษายน 2567 7 พฤษภาคม 2567 [เอกสาร1]
งบทดลองสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน มีนาคม 2567 11 เมษายน 2567 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 26 กุมภาพันธ์ 2561 0/30
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ วิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 26 กุมภาพันธ์ 2561 0/15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 20 กุมภาพันธ์ 2561 0/49
รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล 20 กุมภาพันธ์ 2560 0/206
อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ 16 พฤศจิกายน 2559 0/22