Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ยโสธร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

หมายเลขโทรศัพท์

0 4571 3035 ,0 4571 5345
หนังสือราชการ
ราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ อบต.หนองเป็ด 17 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 10 พฤษภาคม 2561
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS และ CCIS ประจำปีการศึกษา 2561 8 พฤษภาคม 2561
ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหมู่ 1 อบต.กุดน้ำใส 1 พฤษภาคม 2561
แจ้งมติ ก.ท.จ.ยโสธร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561
กระดานข่าว
อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ 16 พฤศจิกายน 2559 0/21
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 ตุลาคม 2557 0/132
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/43
การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ 4 เมษายน 2557 0/706
สอบถามเกี่ยกับการขอเครื่องราชย์ 8 พฤศจิกายน 2556 0/338