Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ยโสธร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

หมายเลขโทรศัพท์

0 4571 3035 ,0 4571 5345
หนังสือราชการ
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน งวดที่ 11/2561 21 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 19 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม 18 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ 18 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือน ธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2561
กระดานข่าว
อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ 16 พฤศจิกายน 2559 0/35
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 ตุลาคม 2557 0/147
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/50
การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ 4 เมษายน 2557 0/713
สอบถามเกี่ยกับการขอเครื่องราชย์ 8 พฤศจิกายน 2556 0/355