Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ยโสธร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร

ที่ตั้ง

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 2
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

หมายเลขโทรศัพท์

0 4571 3035 ,0 4571 5345
หนังสือราชการ
มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว (มยผ. 2301-56) 18 เมษายน 2557
โอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับบุคลากรถ่ายโอนฯ วุันที่ 18 เม.ย.2557 18 เมษายน 2557
สำรวจรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู ที่ยังไม่มีในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 เมษายน 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้ิองกันการทุจริตการสอบแข่งขัน 3 เมษายน 2557
โอนจัดสรรเงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2557 3 เมษายน 2557
กระดานข่าว
การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ 4 เมษายน 2557 0/51
สอบถามเกี่ยกับการขอเครื่องราชย์ 8 พฤศจิกายน 2556 0/191
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 17 ตุลาคม 2555 0/517
รับโอน(ย้าย)/เปลียนสายงาน บุคลากร 2 กรกฎาคม 2555 0/518
การจัดสรรอัตราผดด.รอบสอง ยโสธร 21 พฤษภาคม 2555 1/684