Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ยโสธร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร

ที่ตั้ง

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 2
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

หมายเลขโทรศัพท์

0 4571 3035 ,0 4571 5345
หนังสือราชการ
แนวทางการรวบรวมประมวลผลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ฯ 16 กรกฎาคม 2557
ป่ายประชาสัมพันธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 24 มิถุนายน 2557
การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 11 มิถุนายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่นฯ ครั้งที่2/2557 2 มิถุนายน 2557
การเผยแพร่สื่อโครงการ "พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิบาล" 28 พฤษภาคม 2557
กระดานข่าว
การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ 4 เมษายน 2557 0/491
สอบถามเกี่ยกับการขอเครื่องราชย์ 8 พฤศจิกายน 2556 0/243
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 17 ตุลาคม 2555 0/631
รับโอน(ย้าย)/เปลียนสายงาน บุคลากร 2 กรกฎาคม 2555 0/616
การจัดสรรอัตราผดด.รอบสอง ยโสธร 21 พฤษภาคม 2555 1/770