Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ยโสธร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

หมายเลขโทรศัพท์

0 4571 3035 ,0 4571 5345
หนังสือราชการ
แจ้งผู้บรรจุใหม่และโอนอายุราชการสังกัด อปท.ใน จ.ยโสธร มารายงานตัว(เทศบาล) 30 มกราคม 2561
ราคากลางงานก่อสร้างอบต.กุดน้ำใสหมู่10 14 มีนาคม 2561
ราคากลางงานก่อสร้างอบต.กุดน้ำใสหมู่13บ้านนายคูณ 14 มีนาคม 2561
ราคากลางงานก่อสร้างอบต.กุดน้ำใสหมุ่13 14 มีนาคม 2561
ราคากลางงานก่อสร้างอบต.กุดน้ำใสหมู่11 14 มีนาคม 2561
กระดานข่าว
อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ 16 พฤศจิกายน 2559 0/15
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 ตุลาคม 2557 0/127
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/40
การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ 4 เมษายน 2557 0/693
สอบถามเกี่ยกับการขอเครื่องราชย์ 8 พฤศจิกายน 2556 0/331