การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ยโสธร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร

ที่ตั้ง

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 2
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

หมายเลขโทรศัพท์

0 4571 3035 ,0 4571 5345
หนังสือราชการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 21 ตุลาคม 2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการฯ 17 ตุลาคม 2557
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน 5 กันยายน 2557
รายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 28 สิงหาคม 2557
แนวทางการรวบรวมประมวลผลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ฯ 16 กรกฎาคม 2557
กระดานข่าว
การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ 4 เมษายน 2557 0/568
สอบถามเกี่ยกับการขอเครื่องราชย์ 8 พฤศจิกายน 2556 0/250
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 17 ตุลาคม 2555 0/660
รับโอน(ย้าย)/เปลียนสายงาน บุคลากร 2 กรกฎาคม 2555 0/646
การจัดสรรอัตราผดด.รอบสอง ยโสธร 21 พฤษภาคม 2555 1/821