Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครราชสีมา

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
 
Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 69,130
ตั้งแต่วันที่ 22/05/2550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ที่ตั้ง
 
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
หมายเลขโทรศัพท์
  044-245520 , 044-256608
หนังสือราชการ
  แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
  โครงการอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 8 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ 8 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 8 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
  จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปี 2556 งวดที่ 2 8 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
   
 
กระดานข่าว
  อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ 16 พฤศจิกายน 2559 0/20
  พังงา รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง ต้น/ นิติกร/ จพง.พัสดุ / นวก.การเงิน/ นายช่าง /นวก.ศึกษา 19 สิงหาคม 2559 0/33
  ขอโอยย้ายกลับโคราช 9 ตุลาคม 2557 1/373
  นักวิชาการศึกษา 19 สิงหาคม 2557 0/186
  ท้องถิ่นในโคราชมีรับโอน นักวิชาการสาธารณสุขมั้ยครับ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0/174
   
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงาน จ.ส.ท. กระทรวงมหาดไทย